Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Muzikos kalendorius. 2012 m.


               Lietuvos muzikų rėmimo fondas išleido muzikologo Vaclovo Juodpusio parengtą „2012 metų muzikos kalendorių“, kuris skirtas Lietuvos muzikų rėmimo fondo 20-mečiui (leidinį meniškai apipavidalino dailininkai Dalė ir Romas Duboniai, išspausdino UAB „BALTOprint“).
               Nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo tai jau 22-asis, kasmetinis, Kalendorius. Ne tik biografiniais faktais turtingas šis leidinys. Jame daug muzikinės sklaidos organizacijų, muzikos mokyklų veiklos sukakčių, taip pat užsienio lietuvių gyvenimo ir kūrybinės veiklos momentų. Šį kartą Kalendorius solidžiausias, jame 208 puslapiai, apie 150 iliustracijų, įvairiausių susitikimų atspindžių, tekstų apie mūsų šalies muzikus ir jų talkininkus, kurie Amžinybėn išėjo šiais metais (J. Lampsatis, A. Kirilauskas,
A. Prusevičius, R. Kulikauskas, A. Kazickienė-Kalvėnaitė, E. Bajorytė, P. Bagdonavičius, M. S. Tamošiūnas, B. Zubrickas, K. Bogdanas ir kt.).
               Čia tilpo ir straipsniai apie menininkus, nuo kurių gimimo 2012 metais sukaks 100 metų (V. Šimkus, B. Smetonienė-Nasvytytė, J. Kreivėnas, J. Jankus, N. Dukstulskaitė, M. Juozapaitytė-Kelbauskienė, J. Karnavičius, J. Sodaitis, J. Gustaitis,
L. Auster, F. J. Gureckas, J. Pakalnis, A. P. Giedraitis, V. Kunčius, J. Kudokas).
               Kalendoriuje tikslinamos Lietuvos kompozitorių ir atlikėjų gyvenimo, muzikos kūrinių atlikimo datos. Niekada nebuvo nubraukti išeivijos muzikai, priešingai, čia ryškinami jų nuopelnai, kurie visus pokario dešimtmemčius buvo nutylimi, tarsi jų nebūtų buvę. Tikimasi, kad kiekvienas, kas į rankas paims šį leidinį, galės atgaivinti Lietuvos muzikinio gyvenimo įvairiausius vingius, kurie puošia ir turtina mūsų šalies muzikinę kultūrą.   
               Muzikos kalendorius praturtintas Pavardžių rodykle, kuri padeda lengviau orientuotis sukakčių margumyne. Be to, leidinio viršelį puošia Lietuvos muzikų rėmimo fondo, sausio 30-ąją pažyminčio įsikūrimo 20-metį, svarbiausi renginiai, o ir 2013-ųjų muzikinės šimtamečių datos. „2012 metų muzikos kalendorius“ – tai trumpa, nūdienai aktuali muzikinio gyvenimo enciklopedija, kuria pravartu naudotis ir muzikos mokytojams, moksleiviams, studentams, bibliotekų darbuotojams, ir visiems, kas organizuoja muzikinius renginius, kas domisi Lietuvos ir užsienio šalių muzikiniu gyvenimu.

V. Juodpusio „2012 metų muzikos kalendorių” galima įsigyti Lietuvos muzikų rėmimo fonde (telef. (85) 2613171)  arba Stasio Vainiūno namuose (A. Goštauto g. 2-41, telef. 8 699 90035).
----------------------------------------------------


© 2024 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple