Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Muzikos kalendorius. 2007 m.

Šių metų sausį 15-kos metų sukaktį minėsiantis Lietuvos muzikų rėmimo fondas išleido muzikologo Vaclovo Juodpusio „2007 metų muzikos kalendorių”. Tai jau septynioliktasis kasmetinis Kalendorius, pasirodantis nuo pat Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo.

Šiųmečiame 144 puslapių leidinyje užfiksuota beveik 3000 muzikinių faktų apie Lietuvos ir kitų šalių muzikus. 

Leidinys pravers ir užsienio šalyse gyvenantiems lietuvių muzikams, juolab kad Muzikos kalendorius nukeliauja į JAV, Kanadą, Australiją, Vokietiją ir kitus kraštus. 

Vos tik atvertus viršelį, dėmesys atkreipiamas į kompozitorių ir dirigentą Jeronimą Kačinską, kurio gimimo 100-ąsias metines minėsime balandį. Ir 128-132 puslapiuose išspausdintas V.Juodpusio straipsnis „Prie J.Kačinsko 100-mečio priartėjus”, papuoštas nuotrauka, kuri užfiksavo prof. J.Kačinską, priimantį Lietuvos nacionalinę premiją iš prof. V.Landsbergio rankų. Be to, skelbiami straipsniai apie išėjusius amžinybėn operos solistą Stasį Barą ir kompozitorę Giedrą Gudauskienę, taip pat apie Detroite gyvenantį vargonininką, chorvedį ir kompozitorių Stasį Sližį, kurio prasmingai darbuotei skirtas leidinys „Muzikinės veiklos penkiasdešimt penkeri metai”. Tradiciškai Muzikos kalendorių užbaigia žvilgsnis į ateinančius metus: pateikiami 2008-aisiais metais minėtini šimtmečiai.


„2007 metų muzikos kalendorių” galima įsigyti Lietuvos muzikų rėmimo fonde arba Stasio Vainiūno namuose (A.Goštauto g. 2–41). Vieno egzemplioriaus kaina – 6 Lt. Atsiskaityti galima pavedimu. Atsiskaitant grynais pinigais, išduodamas kasos pajamų orderis.

AB Vilniaus bankas
LT 077044060001112077, b.k.70440
---------------------------------------

© 2024 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple