Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Muzikos kalendorius. 2010 m.

Lietuvos muzikų rėmimo fondas išleido muzikologo Vaclovo Juodpusio parengtą „2010 metų muzikos kalendorių“, kurį meniškai apipavidalino dailininkai Dalia ir Romas Duboniai (išspausdino UAB „Logotipas“). Tai jau 20-asis kasmetinis Kalendorius nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo. Ne tik biografiniais faktais turtingas šis leidinys. Jame daug muzikinių teatrų, koncertinių organizacijų veiklos sukakčių, taip pat momentų iš užsienio lietuvių gyvenimo ir kūrybinės veiklos. Šį kartą Kalendorius dar solidenis, jame 176 puslapiai, daug iliustracijų, ne tik nuotraukų, bet ir Stasio Vainiūno namams Lietuvos dailininkų (Ramūnė Lebedytė, Giedrė Riškutė, Eglė Eidukaitytė, Ž.Vasiliauskienė ir kt.) dovanotų darbų reprodukcijų, tekstų apie mūsų šalies muzikus, kurie Amžinybėn išėjo praėjusiais metais (J.Žitkevičius, R.Balčiūnas, J.Gaižauskas, L.Muraška, Ch.Potašinskas, M.Slipkus, V.Bagdonas, S.Žiemelytė ir kt.). Čia tilpo ir straipsnis apie poetą Kazį Bradūną, kuris kartu su lietuvių kompozitoriais kūrė operas, kantatas, dainas, fotografą Michailą Raškovskį, fiksavusį Lietuvos muzikinio teatro istoriją. Palydėdamas į gyvenimą savo naująjį Kalendorių, V.Juodpusis rašo: „Abu dešimtmečius kiekvienas Kalendorius ne tik žvelgė į pasaulį, bet, svarbiausia, tikslino Lietuvos kompozitorių ir atlikėjų gyvenimo, muzikos kūrinių atlikimo datas. Niekada nebuvo nubraukti išeivijos muzikai, priešingai, buvo ryškinami jų nuopelnai, kurie visus pokario dešimtmemčius buvo nutylimi arba žeminami, tarsi jų nebūtų buvę. Tikiuosi, kad kiekvienas, kas į rankas paims šį leidinį, galės atgaivinti Lietuvos muzikinio gyvenimo įvairiausius vingius, kurie puošia ir turtina mūsų šalies muzikinę kultūrą. Nors daug kas prasideda šiandien, bet viso to pamatas yra garbinga ir turtinga praeitis, kurią kiekvienas turėtume matyti, jausti, o nenubraukti. Taip pat tikiuosi, kad ir Lietuvos regionų muzikinės kultūros puoselėtojai Kalendoriuje ras savų asmenybių, kurios neturėtų pasimesti istorijos verpetuose...“ Muzikos kalendorius praturtintas Pavardžių rodykle, kuri padeda lengviau orentuotis sukakčių margumyne. Be to, leidinyje, kurio viršelį puošia M.K.Čiurlionio Preliudas (Vyčio preliudas), jau pateiktos muzikinės 100-mečių datos, minėtinos 2011 metais. „2010 metų muzikos kalendorius“ – tai trumpa, nūdienai aktuali muzikinio gyvenimo enciklopedija, kuria pravartu naudotis ir muzikos mokytojams, ir bibliotekų darbuotojams, ir visiems, kas organizuoja muzikinius renginius, kas domisi muzikiniu gyvenimu.

Taigi, verskime Muzikos kalendoriaus dieną po dienos ir gyvenkime savo kuriamą pasaulį paįvairinę muzikinio gyvenimo faktais.

Norintys turėti „2010 metų muzikos kalendorių” gali kreiptis į Lietuvos muzikų rėmimo fondą Vilniuje (telef. 2613171) arba Stasio Vainiūno namus (A.Goštauto g. 2-41, telef. 8 699 90035).

© 2024 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple