Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

V. Juodpusis. „Čiurlionio” ansamblis 1949-1991 metais. Onos Mikulskienės dienoraštis”

 

„Čiurlionio” ansamblis 1949-1991 metais. Onos Mikulskienės dienoraštis”
 

Lietuvos muzikų rėmimo fondas išleido muzikologo Vaclovo Juodpusio parašytą ir parengtą spaudai 784 puslapių knygą „Čiurlionio” ansamblis 1949-1991 metais. Onos Mikulskienės dienoraštis” (2000 m. išleista Onos Mikulskienės knyga „Čiurlionio” ansamblis 1940-1949 metais. Dienoraštis”). „Čiurlionio” ansamblio kanklių orkestro vadovė Ona Mikulskienė surinko ir išsaugojo visą „Čiurlionio” ansamblio (lietuvių tautinio meno „Čiurlionio” ansamblis kompozitoriaus ir dirigento Alfonso Mikulskio iniciatyva susibūrė Vilniuje 1940 m. sausio 15 d.) gyvavimo dokumentiką – spaudos atsiliepimus, susirašinėjimą, programas, afišas, nuotraukas, įžymių žmonių atsiliepimų įrašus. Visą šią gausią medžiagą apdorojęs, V.Juodpusis ir sukūrė O.Mikulskienės dienoraštį, kuris turėtų būti įdomus ir istorikams, tyrinėjantiems JAV lietuvių gyvenimo peripetijas, nes čia nuolat sutinkame S.Lozoraičio (tėvo ir sūnaus), S.Bačkio, A.Simučio, V.Adamkaus, A.Damušio, V.Landsbergio, rašytojų B.Brazdžionio, S.Santvaro, V.Alanto, J.Tysliavos, muzikų J.Žilevičiaus, B.Jonušo, V.Marijošiaus, S.Sližio ir daugelio kitų pavardes. Knygos pabaigoje skelbiamos visų čiurlioniečių, veikusių Amerikoje, pavardės, jų dalyvautų koncertų skaičiai, knygos rėmėjų-aukotojų pavardės, taip pat buvusios čiurlionietės solistės ir poetės Juozės Krištolaitytės eilėraštis „Čiurlioniečiams”.

Savo pabaigos žodyje muzikologas Vaclovas Juodpusis rašo: „Norėtųsi manyti, kad ir šis darbas sudomins jaunąją mūsų tautiečių kartą, ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, kur tik susibūrusios didesnės ar mažesnės mūsų tautiečių bendruomenės, kad „Čiurlionio” ansamblio nueitas kelias ir jo laimėjimai populiarinant lietuvių liaudies dainą, instrumentinę muziką, šokį bus įtikinančiu pavyzdžiu, kaip reikia puoselėti lietuvių tautinį meną tam, kad žemėlapyje išliktume kaip tauta su savo kalba, menu ir papročiais”.

 


Knygą galima įsigyti Stasio Vainiūno namuose
(A.Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 8699 90035)

 

© 2023 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple