Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

„Tai buvo... Muzikinės kultūros atspindžiai, 1"

Tai buvo…
Muzikinės kultūros atspindžiai, 1

Muzikologas Vaclovas Juodpusis į gyvenimą „išleido” ne tik 19 kasmetinių muzikos kalendorių, kurių paskutinieji jau po 160 puslapių, bet ir monografiją „Juozas Pakalnis” (1972), 784 puslapių knygą „Čiurlionio” ansamblis 1949-1991 metais” (2005). Greta kitų darbų praėjusiais metais jo knygų sąrašą papildė 528 puslapių „Tai buvo… Muzikinės kultūros atspindžiai, 1”. Ją išleido Lietuvos muzikų rėmimo fondas, o parėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybė. Spausdino UAB „Logotipas”, viršelio dailininkai Dalia ir Romas Duboniai (viršelyje panaudotas Igno Martinaičio piešinys), maketavo Stasė Garšvaitė.

Šioje knygoje – tai tik dalelė tų rašinių, kurie atsirado per pastarąjį pusšimtį metų ir buvo išblaškyti po įvairius leidinius arba neskelbti, specialiai rašyti atsiminimų puslapiai, kurie padėjo užpildyti išgyvenimų momentus.

Knygos straipsniai sugrupuoti į tris skyrius, kurie paryškina autoriaus dalyvavimą muzikiniame gyvenime. Pirmasis skyrius „Po Lietuvos ir muzikinės kultūros padange”. Tai per 70 didesnių ar mažesnių straipsnių apie Lietuvos muzikus, taip pat apie mūsų tautiečius, su kuriais knygos autorius daugelį metų bendravo arba tebebendrauja, rodydamas ypatingą pagarbą jų prasmingos veiklos pasireiškimams. Pagaliau, nemaža vietos skiriama Lietuvos muzikų rėmimo fondo įvairiausiems renginiams, koncertų ciklams, festivaliams („Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu”, „Sugrįžimai” ir kt.).

Antrasis skyrius – „Radijo ir televizijos baruose”. Jis su gana plačiais, niekur kitur neskelbtais atsiminimais, straipsniais apie specifinę sritį, į kurią buvo „nardinamas” dažnas redaktorius, nes radijo ir televizijos laidų organizavimas nuo jo ir prasidėdavo. Čia ryškėja platūs knygos autoriaus kontaktai su įvairių šalių muzikais, kurie atvykdavo į Lietuvą.

Knygos trečiasis skyrius – „Žodžiai išėjusiems”. Tai trumpučiai, Amžinybėn išėjusių muzikų paminėjimai, jų darbų svarbos priminimai Lietuvos muzikinei kultūrai. Ir visa tai – beveik 100 puslapių, po kurių – pavardžių rodyklė.

Solidų toną knygai teikia ir gausi vaizdinė medžiaga, ne tik nuotraukos, bet ir dokumentai, žymių muzikų laiškai, dedikacijos, autografai.

Norintys turėti knygą „Tai buvo…” gali kreiptis į Lietuvos muzikų rėmimo fondą arba Stasio Vainiūno namus (A.Goštauto g. 2-41 (Vilnius), telef. 8 699 90035, el. p. laima@lmrf.lt ).

© 2023 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple