Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Muzikos kalendorius. 2011 m.Lietuvos muzikų rėmimo fondas išleido 192-jų puslapių muzikologo Vaclovo Juodpusio su gausiais straipsniais parengtą „2011 metų muzikos kalendorių“ (juos nuo 2000 metų meniškai apipavidalina dailininkai Dalia ir Romas Duboniai). Tai jau 21-asis kasmetinis kalendorius, pasirodantis nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Autorius savo įžanginiame žodyje rašo: „Visiškai priartėjus prie Lauryno Ivinskio leistų kalendorių skaičiaus, puikiai suvokiu, kad be didžiulio pasišventimo tokie darbai savaime nepasidaro. Tai, sakyčiau, yra savotiška liga...“

Į trečiąjį dešimtmetį įžengęs Muzikos kalendorius supažindina skaitytojus su Lietuvos ir užsienio šalių muzikų sukaktimis, betarpiškais pamąstymais palydimi 2010 metais Amžinybėn išėjusieji (S.Gudaitis, T.Sventickaitė, A.Kalinauskas, E.Belazarienė-Šiurkutė, V.Viržonis, R.D.Žigaitis, V.Filonovas, J.Finkelšteinas, A.Lopas, V.Bražėnas, J.Krištolaitytė-Daugėlienė ir kt.), taip pat mūsų muzikai, nuo kurių gimimo šiais metais sukanka lygiai 100 metų (Z.Aleksandravičius, J.Gaudrimas, Z.Nomeika, A.Karaška, J.Petronis, V.Marijošius, V.Žilius, B.Grincevičiūtė ir kt.). Minimos ne tik muzikų asmenybės, bet ir įvykiai, susiję su lietuvių muzikiniais teatrais, orkestrų, ansamblių veikla. Ir ne tik Lietuvoje, bet ir įvairiuose kraštuose, juolab kad mūsų tautiečiai nuo seno yra pasklidę po pasaulį ir be muzikos negyvena.

Taigi, Muzikos kalendoriaus autorius kartais pasijunta kaip jūreivis, dreifuojantis vandenyne, nes savo patarimais, atmintimi padeda tik vienas kitas menininkas, kuriam ši sritis nėra svetima. O kaip matome, viskas labai greitai juda į ateitį – ir šiandieniniai reiškiniai netrukus taps tolima praeitimi. Tad turime matyti ir tai, kas vyksta dabar, ir kas vyko praeityje.

„2011 metų muzikos kalendorius“ aprėpia apie 3000 faktų, pateikiama beveik 100 nuotraukų, nemaža faktų palydima ir klaustukais. Vadinasi, laukiama muzikos entuziastų pagalbos. Ir šių metų Muzikos kalendorius praturtintas Pavardžių rodykle, kuri padeda lengviau orientuotis muzikinių įvykių sraute. Viršelį puošia M.K.Čiurlionis, nuo kurio mirties sukanka 100 metų. Beje, žvelgiama ir į 2012-uosius metus – čia rasime muzikus, nuo kurių gimimo sukaks 100 metų. Vadinasi, yra pakankamai laiko, kad jų paminėjimui pasiruoštų įvairios organizacijos, regionai. Reikia tikėtis, kad „2011 metų muzikos kalendorius“, kaip maža muzikos enciklopedija bus naudinga ir mokytojams, ir mokiniams, ir muzikinių renginių organizuotojams, bibliotekoms, o ir kiekvienam muzikos mylėtojui.

„2011 metų muzikos kalendorių“ savo finansine parama padėjo išleisti LR kultūros ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos muzikų rėmimo fondas. Spausdino UAB „BALTO print“.

Norintys turėti „2011 metų muzikos kalendorių“ gali kreiptis į Lietuvos muzikų rėmimo fondą Vilniuje (telef. (8 5) 2613171) arba Stasio Vainiūno namus Vilniuje (A.Goštauto g. 2-41, telef. 8 699 90035).
-------------------------------------------------------------

© 2024 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple