Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Muzikos kalendorius. 2015 m.

                     Lietuvos muzikų rėmimo fondas, talkinant VšĮ „Muzikos projektai“ ir rėmėjams, tarp kurių yra ir architektūros inžinierius Bronius Markeliūnas, išleido muzikologo Vaclovo Juodpusio „2015 metų muzikos kalendorių“. Tai jau yra 25-asis šios srities jo kasmetinis autorinis darbas, pasirodantis nuo pat Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo. Kalendoriaus apimtis, kaip ir pastarųjų metų – 208 puslapiai. Šį leidinį meniškai apipavidalino Dalė ir Romas Duboniai, l000 egz. tiražu išspausdino Panevėžio spaustuvė. Jis skirtas muziko ir politiko M. K. Oginskio metams, o viršelis papuoštas dailininko Romo Dubonio išraiškinga kompozicija. Tai vėlgi gausiai nuotraukomis iliustruotas leidinys, į kurį įveda režisieriaus Juozo Miltinio minties citata: „Eidamas į priekį nieko nepamatysi, tik atsigręždamas atgal“. Taigi, „2015 metų muzikos kalendorius“ ir padeda atsigręžti į praeitį, kad ji paprotintų žengti į priekį ir leistų pamatyti muzikinių vertybių kūrėjus ir atlikėjus ne tik Lietuvoje, bet ir pas mūsų kaimynus, ne tik Europoje šalyse, bet ir Amerikos žemyne, kur nuo seno darbuojasi ir veikia daug talentingų ir kūrybingų mūsų tautiečių.

                     Kaip ir ankstesniais metais, šiame Kalendoriuje nusilenkiama 2014-aisiais Amžinybėn išėjusiems Muzikos talkininkams: tautosakininkei Danutei Krištopaitei, pianistėms Rimai Karosaitei, Ritai Sakalienei-Kučinskaitei, Aldonai Brazis-Sokas, ilgamečiam Lietuvos valstybinės filharmonijos vadovui Pinchosui Mendelsonui, chorvedžiams Gediminui Purliui, Vytautui Puteikiui ir Antanui Jozėnui, verslininkui, mecenatui Juozui Petrui Kazickui, pučiamųjų orkestro dirigentui Algirdui Kazimierui Radzevičiui, smuikininkui ir dirigentui Stanislovui Čepinskiui, pianistui ir menotyrininkui Laurynui Virgilijui Visockiui, akordeonininkui, lietuvių tautinės muzikos puoselėtojui Jonui Vidui Aleksandravičiui, kanklininkei Birutei Prusevičienei, 2013-aisiais išėjusiam – kapelmeisteriui Justinui Jonušui ir kitiems.

                      Šiais metais įspūdingas sukaktis švenčia daugelis Lietuvos muzikos mokyklų. Tarp jų – Vilniaus Naujosios Vilnios, Mažeikių Vytauto Klovos, Pakruojo Juozo Pakalnio, Telšių, Marijampolės muzikos mokyklos, taip pat Zarasų, Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Jonavos Janinos Miščiukaitės meno, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų ir kitos mokyklos. Atskirais straipsniais ar nuotraukomis primenami šių metų šimtamečiai – pianistė Zofija Naujalytė-Didenkienė, dainininkai ir dainavimo pedagogai Justas Armalis, Antanas Karosas-Karosevičius, visuomenininkas, metalo skulptorius, mecenatas Julius Pakalka, tautodailininkas, kultūrininkas Stanley Valatka ir kiti. Publikacijomis ir nuotraukomis primenama Lietuvos muzikų rėmimo fondo veikla, nusidriekusi per visą mūsų šalį. Daug muzikinių faktų skelbiama ir iš Lietuvos miestų, regionų, rajonų, kur sėkmingai darbuojasi įvairiausių specialybių muzikų.

                      „2015 metų muzikos kalendorius“ yra tarsi maža šių metų muzikos istorija, padėsianti įvairioms muzikos institucijoms, bibliotekoms jausti muzikinio gyvenimo pulsą.

Norintys turėti „2014 metų muzikos kalendorių“, gali kreiptis į Lietuvos muzikų rėmimo fondą arba Stasio Vainiūno namus (A.Goštauto g. 2-41, Vilnius, telef. 8 699 90035, arba el. p. laima@lmrf.lt ).

© 2024 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple