Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Muzikos kalendorius. 2009 m.

Lietuvos muzikų rėmimo fondas išleido „2009 metų muzikos kalendorių”, kurio autorius – muzikologas Vaclovas Juodpusis, į muzikos kalendorių rengimą pasinėręs nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, nuo 1991-ųjų. Šiųmetis muzikos kalendorius yra jau 19-asis jo parengtas ir atspindi vis nemažėjančius muzikos srautus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kaimyninių šalių, kitų žemynų.

Kalendoriuje sukaupta apie 3000 įvairiausių muzikinio gyvenimo datų, ne tik personalijų (jų gimimo ir mirties datos atsispindi pavardžių rodyklėje), bet ir muzikos kūrinių sukūrimo, atlikimo, kitų įvykių. Nors nemaža vietos Kalendoriuje skiriama Vakarų Europos, kitų užsienio šalių muzikiniam gyvenimui, bet svarbiausi akcentai telkiami į mūsų šalies, mūsų tautiečių užsienyje gyvenimą, jų muzikos sklaidą.

O šie, 2009-ieji metai ypatingi dar ir tuo, kad minėsime kompozitorių Stasio Vainiūno, Juliaus Gaidelio, Jono Bielionio, Broniaus Budriūno, Alfonso Mikulskio, taip pat dainininkų Janinos Nomeikaitės-Armonienės, Stasio Citvaro, Izabelės Motekaitienės, Kazio Gutausko, smuikininkų Antano Raucho, Kazio Matiuko, Vinco Žilionio ir dar nemažo būrio kitų specialybių lietuvių muzikų gimimo šimtmečius.

Manytume, kad Kalendorius šiais Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečio metais primins visiems apie turtingą Lietuvos muzikinį gyvenimą. Šia prasme Kalendorius, kaip maža, trumpa ir nesenstanti muzikos enciklopedija, talkins patriotiniam ugdymui, bus reikšminga mokymo priemonė, padės visiems, kas domisi Lietuvos ir užsienio šalių muzikiniu gyvenimu. Kasdien verčiant Kalendoriaus puslapius galima pajusti, koks margas yra muzikinis pasaulis.

Beje, praėjusieji metai lietuvių muzikai buvo ir didelių netekčių metai. Amžinybėn išėjo dainininkai Sergejus Larinas, Aloyzas Domeika, Stasys Liepas, Vladas Česas, Valerijonas Indrikonis, režisierius Zenonas Kuprevičius, kanklininkė Ona Mikulskienė, dirigentė Margarita Dvarionaitė, arfininkė Liudmila Chetagurova, pianistas Jurgis Bialobžeskis, rašytojas, libretininkas Anatolijus Kairys, kompozitorius Juozapas Kairys... Atskiri iliustruoti straipsniai primena jų nuopelnus Lietuvos muzikinei kultūrai.

V.Juodpusis daug metų nesiskiria su foto aparatu. Šiame Kalendoriuje spausdinamas pluoštelis jo nuotraukų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš JAV, kur praėjusiais metais teko lankytis net pora kartų. Savo įžangos žodyje Kalendoriaus autorius rašo: „… žvelkime į pasaulį, tačiau niekada nepamirškime savosios tautos muzikinių versmių” ir toliau kreipiasi į skaitytojus, prašydamas priminimų, kokias atmintinas datas reikėtų įrašyti į būsimą 2010-ųjų metų muzikos kalendorių, kurio rengimas jau pradėtas.

Norintys turėti „2009 metų muzikos kalendorių”, kurio viršelį sukūrė, o ir visą šį 160 puslapių leidinį apipavidalino dailininkai Dalia ir Romas Duboniai (spausdino UAB „Logotipas”), gali kreiptis į Lietuvos muzikų rėmimo fondą Vilniuje, telef. 2613171) arba Stasio Vainiūno namus (A.Goštauto g. 2-41, telef., 8699 90035).
------------------------------

© 2024 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple