Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Muzikos kalendorius. 2019 m.

 

    Pasitinkdamas 2019-uosius metus, Lietuvos muzikų rėmimo fondas išleido muzikologo Vaclovo Juodpusio „2019 metų muzikos kalendorių“, kuris, neabejojama, talkins visiems, kurie nori gyventi muzikinių įvykių pasaulyje, nes kiekviena diena skaitytojui liudija apie muzikinius reiškinius, kurie vyko ne tik Lietuvoje, bet ir įvairiose užsienio šalyse. Pats šio leidinio autorius, kreipdamasis į skaitytojus, rašo: „Kiekvienas žmogus, eidamas gyvenimo keliu, turi palikti prasmingą pėdsaką: kas medį pasodinti, kad jis žaliuotų ir džiugintų kiekvieną, kas namą pastatyti, kad jame laimingai jaustųsi gyventojai, kas knygą parašyti, kad ją skaitydami turtintų dvasinį pasaulį, kas muzikos kūrinį sukurti... Tad džiaugiuosi, kad Jūsų rankose yra jau 29-asis kasmetinis Muzikos kalendorius, kurių 20-ąjį išleidžia Lietuvos muzikų rėmimo fondas. Gali kam nors ir atrodyti, kad kalendoriaus reikšmė baigiasi prabėgančiais metais. Bet muzikinio gyvenimo faktai, sukaupti šiuose Muzikos kalendoriuose, nepradingsta ir nėra užmirštami. Jie puošia ir turtina muzikinę panoramą, kuri vadinama muzikos istorija. Tad kiekvienas, paėmęs į rankas „2019 metų muzikos kalendorių“, tepasijunta muzikinio gyvenimo tėkmės dalyviu, galinčiu ir norinčiu suvokti muzikinio gyvenimo begalybę. Nuoširdžiai dėkoju Lietuvos muzikų rėmimo fondui, talkinusiam išleidžiant šį Kalendorių, dailininkams Dalei ir Romui Duboniams, visiems muzikos mylėtojams, kurie ima į rankas šį leidinį ir domisi muzikinio gyvenimo aktualijomis...“ Šį Kalendorių išspausdino Standartų spaustuvė.
    „2019 metų muzikos kalendorius“ skaitytojams primena muzikus, nuo kurių gimimo sukanka 100 metų
(K. Biliūnas, Z. Paulauskas, J. Petraškevičiūtė, V. Indrikonis, J. Stasiūnas, M. Azizbekova, V. Radovičius, E. Balsys,
R. N. Vindašius ir kt.), ir pernai Amžinybėn išėjusiuosius (V. M. Krakauskaitė, V. Paketūras, V. K. Noreika,
K. R. Kašponis, M. Gedvilaitė, V. Leimontas, A. Gilys, E. Paulauskas, V. Momkus ir kt.). O kur dar į praeitį nutolusieji dirigentas M. Bukša ir kompozitorius J. Naujalis, nuo kurių gimimo sukaks 150 metų, arba Vilniuje gyvenęs lenkų kompozitorius S. Moniuszko, lietuvių tautosakos rinkėjas ir užrašinėtojas kunigas A. Juška, kurių gimimo 200-ąsias metines minėsime šįmet. „2019 metų muzikos kalendorius“ skaitytojams primena ir muzikos bei meno mokyklas, šįmet mininčias įvairias sukaktis (Pagirių meno mokykla, Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, Vilkaviškio muzikos mokykla, Akmenės rajono Ventos muzikos mokykla, Tauragės muzikos mokykla ir kt.).
    „2019 metų muzikos kalendoriuje“ skelbiama per 3000 muzikinių faktų, ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, Lenkijos, kitų užsienio šalių, vis primenant po pasaulį išsibarsčiusius lietuvių muzikus, jų nuveiktus darbus Lietuvos muzikinei kultūrai.
    Bent kartą per savaitę atsivertus šį Kalendorių, galima pamatyti įdomiausių praeities įvykių Lietuvoje ir pasaulyje, kurie vienokiu ar kitokiu būdu yra reikšmingi dabarčiai. Juk Lietuva pernai paminėjo atkurtos savo valstybės nepriklausomybės 100-metį, kuris buvo ir yra reikšmingas mūsų muzikiniam gyvenimui. Tai ypač ryšku žvelgiant į prieškario laikotarpį, taip pat ir į JAV lietuvių muzikų puoselėtas vertybes, kurios atsispindi šių metų Muzikos kalendoriuje. O žvilgsnį į būsimus metus jau formuoja Kalendoriaus viršelis, kuriame išrašyti 2020 metų ryškiausi Lietuvos muzikų šimtmečiai.
    „2019 metų muzikos kalendorius“ gausiai iliustruotas ne tik nuotraukomis, kurios mena reikšmingus Lietuvos muzikius įvykius – tarptautinį muzikos festivalį „Sugrįžimai“, tarptautinį menų festivalį „Druskininkų vasara su
M. K. Čiurlioniu“, tarptautinį Juozo Pakalnio vardo atlikėjų
pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkursą, taip pat Lietuvos muzikų rėmimo fondo jautrų dėmesį neįgaliesiems, kurie neretai susirenka į Stasio Vainiūno namus. 
    Muzikos kalendorių įvairina humoristinės miniatiūros, piešiniai.
 
    Norintys įsigyti „2019 metų muzikos kalendorių“, gali kreiptis į Lietuvos muzikų rėmimo fondą (el. p.: laima@lmrf.lt arba telefonu 8 650 81074) arba Stasio Vainiūno namus (A. Goštauto g. 2-41, Vilnius, telef. 8 699 90035, el. p.: liuciva@gmail.com).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

© 2024 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple