Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Muzikos kalendorius. 2008 m.

Lietuvos muzikų rėmimo fondas išleido „2008 metų muzikos kalendorių”, kurio autorius – muzikologas Vaclovas Juodpusis, į muzikos kalendorių rengimą pasinėręs nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Šiųmetis muzikos kalendorius yra jau 18-asis jo parengtas ir atspindi vis nemažėjančius muzikos srautus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kaimyninių šalių, kitų žemynų.

Kalendoriuje sukaupta apie 3000 įvairiausių muzikinio gyvenimo datų, ne tik personalijų (jų gimimo ir mirties datos atsispindi pavardžių rodyklėje), bet ir muzikos kūrinių sukūrimo, atlikimo, kitų įvykių. Nors nemaža vietos kalendoriuje skiriama Vakarų Europos, kitų užsienio šalių muzikiniam gyvenimui, bet svarbiausi akcentai telkiami į mūsų šalies, mūsų tautiečių užsienyje gyvenimą.

O šie metai ypatingi dar ir tuo, kad minėsime dainininkų Kazio Mikalausko, Alės Velbasienės-Kalvaitytės, Leono Stanevičiaus, Antano Satkūno, chorvedžių Vaclovo Šimkaus, Zigmo Leškevičiaus, valtornininko Alfonso Baužinsko, obojininko Romualdo Džiugo, trombonininko Leonardo Vasiliausko, kompozitoriaus Jono Švedo ir dar nemažo būrio lietuvių muzikų gimimo šimtmečius. Bet svarbiausia – 150-ojo gimtadienio proga pagerbsime dr. Vincą Kudirką, Tautiškos giesmės – mūsų Himno autorių.

Kaip tik todėl šių metų muzikos kalendoriaus viršelį puošia nuotrauka, užfiksavusi V.Kudirką su violončele ir dailininko Kazio Šimonio 1938 metais sukurtas Lietuvos himno plakatas. Ne tik kalendoriaus viršelį, bet ir visą šį 160 puslapių leidinį apipavidalino dailininkai Dalia ir Romas Duboniai. Spausdino UAB „Logotipas”. Be to, muzikos kalendoriuje įvairiais aspektais primenamas V.Kudirkos Tautiškos giesmės kelias, įvairūs leidiniai, variantas mišriam chorui, kurį 1939 m. vasario 2 d. savo parašais patvirtino kompozitoriai K.V.Banaitis, J.Gruodis, J.Karnavičius, J.Bendorius, B.Dvarionas, V.Jakubėnas, A.Kačanauskas. J.Tallat-Kelpša ir E.Gailevičius. Manytume, kad šia prasme kalendorius talkins patriotiniam ugdymui, bus reikšminga mokymo priemonė, padės visiems, kas domisi Lietuvos ir užsienio šalių muzikiniu gyvenimu. Kasdien verčiant kalendoriaus puslapius galima pajusti, koks margas yra muzikinis pasaulis.

Beje, praėjusieji metai lietuvių muzikai buvo ir didelių praradimų metai. Tad, minint jų išėjimo Amžinybėn metines, atskirais iliustruotais straipsniais primenami kompozitorius Benjaminas Alekna, dirigentas Jonas Vadauskas, birbynininkas ir dirigentas Pranas Tamošaitis, muzikas Vytautas Strolia, dainininkas Algirdas Brazis, kanklių maestro Pranas Stepulis, kompozitoriaus Juozo Pakalnio kūrybinio palikimo sergėtoja Aldona Pakalnytė-Zujeva, muzikologė Ona Narbutienė, pianistas ir kompozitorius Leonas Povilaitis, taip pat violončelininkas ir dirigentas Mstislavas Rostropovičius, svariai prisilietęs prie lietuvių muzikinės kultūros.

„2008 metų muzikos kalendorių” galima įsigyti Lietuvos muzikų rėmimo fonde Vilniuje (telef. 2613171) arba Stasio Vainiūno namuose (A.Goštauto g. 2-41, telef. 8 699 90035). 

Vieno egzemplioriaus kaina – 6 Lt. Atsiskaityti galima pavedimu.
Atsiskaitant grynais pinigais, išduodamas kasos pajamų orderis.
----------------------------------------

© 2024 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple