Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Muzikos kalendorius. 2013 m.

                  Lietuvos muzikų rėmimo fondas išleido muzikologo Vaclovo Juodpusio parašytą, sudarytą ir parengtą „2013 metų muzikos kalendorių“ (Dalės ir Romo Dubonių meninis apipavidalinimas, spausdino UAB „BALTOprint“). Jame trumpai pristatomos įvairios muzikos įstaigos. 208 puslapių nuotraukomis iliustruotame leidinyje skelbiama per 2000 įvairiausių muzikinių datų, svarbių Lietuvai, mūsų kaimyninėms šalims ir pasauliui. Kadangi Kalendorius skiriamas Vilniaus vardo paminėjimo 690-osioms metinėms (Gedimino rašytas laiškas 1323 metų sausio 25 dieną), tad ir jo viršelį puošia Lietuvos Valdovų rūmai su paminklu Gediminui ir Saulės laikrodžiu (projekto autorius Arvydas Každailis) bei Vilniaus miesto vėliava. Visa tai skatino Kalendoriaus autorių ryškinti Vilnių kaip svarų mūsų šalies muzikinės kultūros centrą, kuriame veikia daug muzikinio švietimo įstaigų, teatrų, koncertinių organizacijų, muziejų, taip pat Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos muzikų sąjunga, Lietuvos muzikų rėmimo fondas. Nepaisant to, leidinyje primenamos ir įvairios Lietuvos muzikinio švietimo įstaigos, mininčios savo sukaktis. Tai Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija, Juozo Karoso muzikos mokykla ir Stasio Šimkaus konservatorija, Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla, Kauno konservatorija, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokykla, Mažeikių rajono Viekšnių Vinco Deniušio meno mokykla.

                  Pagerbiami Amžinybėn išėję (Julija Adamkevičienė, Rimas Geniušas, Leonas Baltrus, Enrikas Kunavičius, Jonas Jocys, Marijeta Azizbekova, Marija Vaitulevičiūtė, Gintas Jonas Žilys, Vladas Švedas, Aleksandras Šleinys, Liudmila Jūratė Mackonienė-Mackevičienė-Kazanaitė, Justinas Karosas) bei gimimo 100-ąsias metines minėtini Lietuvos muzikai (Balys Fedaravičius, Jonas Paulius Lenktaitis, Stasys Yla, Vilius Bražėnas, Pranas Stepulis, Antanas Belazaras), primenami svarbiausi Lietuvos muzikinio gyvenimo įvykiai, sukakčių proga minimi įvairių rajonų muzikai. Visa tai rodo, kad leidinys yra informatyvus ir reikalingas visiems muzikams bei muzikos mylėtojams. Muzikos, meno įstaigos, įsigijusios šį Kalendorių, gali pradžiuginti kiekvieną svečią, bendruomenės narį, jaunuosius konkursų laureatus. Tai tikrai graži ir prasminga dovana.

                  Kalendorių galima įsigyti Lietuvos muzikų rėmimo fonde (A.Smetonos g. 8-3, telef. (85) 2613171), kur apiforminami dokumentai įsigyjant pavedimu, arba Stasio Vainiūno namuose (A.Goštauto g. 2-41, telef. 8 699 90035).

© 2024 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple