Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Muzikos kalendorius. 2014 m.


Tai jau 24-asis kasmetinis muzikos kalendorius, kurį muzikologas Vaclovas Juodpusis parengia nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Tiesa, 1991-aisiais redaguodamas atkurtus „Muzikos barus“, parengtus kalendorius vadino „Muzikos barų kalendoriais“, nes išleisdavo Lietuvos muzikų draugija. Paskutinis šios Draugijos išleistas V. Juodpusio parengtas Muzikos kalendorius pasirodė 1999 metais. Nuo 2000-ųjų metų V. Juodpusio rengiamus kasmetinius muzikos kalendorius leidžia Lietuvos muzikų rėmimo fondas. Nuo tada jų išleidimo kokybė ir apimtis pastebimai augo. Pastariesiems, kaip ir šiems metams skirtas muzikos kalendorius yra 208 puslapių (Dalės ir Romo Dubonių meninis apipavidalinimas, l000 egz. tiražu spausdino Panevėžio spaustuvė). Jis skirtas K. Donelaičio metams, o viršelis papuoštas dailininko Romo Dubonio plakatu Algimanto Bražinsko operai „Kristijonas“, prieš 30 metų pastatytai Vilniuje.

„2014 metų muzikos kalendorius“ pateikia Lietuvos, lietuvių išeivijos ir kitų šalių muzikos veikėjų – kompozitorių, atlikėjų, pedagogų – gyvenimo, taip pat muzikos kūrinių atlikimo sukaktis. Jų yra beveik trys tūkstančiai. Kai kurios mūsų šalies šimtamečių, o ir išėjusių Amžinybėn muzikų datos minimos išspausdinus jų nuotraukas, taip pat trumpus tekstus. Taip primenami Benediktas Mačikėnas, Algirdas Juozas Dekšnys, Aloyzas Grižas, Eugenijus Ignatonis, Vytautas Jurgutis, Aleksandras Šleinys, Ramutis Čepinskas, Jadvyga Petraškevičiūtė, Juozas Jasenka, Romanas Marijošius, Elena Dirsienė-Mažrimaitė, Stanislovas Rubinovas, Aleksandra Juozapėnaitė-Eesmaa, Antanas Smetona, Algis Šimkus, Tamara Kaseorg-Markeliūnas, Stanislava Laurinaitytė...

Į bendrą leidinio kontekstą įausti ir keli meno kūriniai. Tai dailininkės Irenos Geniušienės grafikos darbas iš ciklo „Muzikantai“, druskininkiečio dailininko Alfonso Šuliausko tapybos darbai „Nikolo Paganinis“ ir „Kultūros likimas“, varėniškio Vytauto Baublio skulptūros iš ąžuolo „Kupriukas muzikantas“ ir „Vytautas Didysis“, Antano Česnulio skulptūrų parko Naujasodės kaime netoli Druskininkų eksponatas, kt., taip pat dainininkių ir poečių Birutės Kemežaitės eilėraštis „Nenutilstanti daina“, Juozės Krištolaitytės „Vaidinimas“...

„2014 metų muzikos kalendorius“ yra gausiai iliustruotas nuotraukomis, kurios paryškina minimas sukaktis, ypač susijusias su Lietuva, taip pat Lietuvos muzikų rėmimo fondo renginių momentais iš Vilniaus, Druskininkų, Stasio Vainiūno namų.

    Norintys turėti „2014 metų muzikos kalendorių, gali kreiptis į Lietuvos muzikų rėmimo fondą arba Stasio Vainiūno namus (A.Goštauto g. 2-41 (Vilnius), telef. 8 699 90035, el. p. laima@lmrf.lt ).

© 2024 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple