Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu. 2015 m.

XIII TARPTAUTINIS MENŲ FESTIVALIS

2015 m. gegužės 12 - rugsėjo 22 dienomis

Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu. 2015 m. Leidinys.pdf

 

Savaitraštis „Mano Druskininkai" apie festivalio pabaigos koncertą:

https://www.facebook.com/ManoDruskininkaI/photos/a.1001615416555913/1001615496555905/?type=3&theater


Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu“, išaugęs iš Lietuvos muzikų rėmimo fondo nuo 1996 m. rengiamo kasmetinio Smuiko muzikos festivalio ir Smuikininkų meistriškumo mokyklos, kaip tarptautinis menų festivalis savo veiklą pradėjo 2003 m.

Dabar – tai ilgiausiai, net 3-4 mėnesius trunkantis, daugiaplanis profesionaliojo meno festivalis, skirtas M.K.Čiurlionio kūrybos sklaidai. 2015 metais – M.K.Čiurlionio gimimo 140-osioms metinėms. Šiuo metu tai vienintelis toks renginys visoje šalyje.

Festivalio organizatoriai – Lietuvos muzikų rėmimo fondas kartu su Druskininkų savivaldybe, per 12 festivalio gyvavimo metų sėkmingai įgyvendino šiuos pagrindinius ir svarbiausius festivalio tikslus bei uždavinius – kuo plačiau atskleisti ne tik Lietuvos, bet ir Europos šalių žmonėms mūsų krašto vieno iškiliausių ir genialiausių meno kūrėjų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gyvenimą ir kūrybą, jos įtaką dabarties kūrėjams, tuo pačiu parodant Lietuvos, kaip vienos iš Europos Sąjungos šalių meno ir kultūros pasiekimus, jos sąsajas su kitų šalių kultūromis.

Kiekvienais metais festivalio programa parengiama, akcentuojant vieną iš svarbiausių tiems metams M.K.Čiurlionio kūrybos pažinimo temų, naudojant įdomiausias, šiuolaikinės ir tradicines profesionaliojo meno raiškos formas.

Kasmet festivalio turinį sudaro per 40 įvairių žanrų profesionaliojo meno renginių: koncertų, parodų, konkursų, spektaklių, literatūros vakarų, edukacinių programų jaunimui, M.K.Čiurlionių studijų savaitė, Smuiko muzikos šventė ir Smuikininkų meistriškumo mokykla.

Festivalio renginiuose dalyvauja per 200 Lietuvos ir užsienio šalių muzikos atlikėjų, menininkų, muzikologų, dailėtyrininkų, kurių koncertuose, paroduose, susitikimuose ir kituose renginiuose apsilanko per 15000 druskininkiečių ir kurorto svečių.

Svarbiausi festivalio koncertai bei renginiai vyksta ne vien tik Druskininkuose, bet ir kitose vietovėse, susijusiose su M.K.Čiurlionio gyvenimu ir kūryba: Vilniuje, Senojoje Varėnoje, Liškiavoje, o nuo 2013 metų, pradėjus rengti koncertų ciklą „Čiurlionio kelias“, – ir Valkininkuose, Merkinėje, Perlojoje.

Kuo plačiau atveriant Lietuvos ir užsienio šalių žmonėms M.K.Čiurlionio kūrybos fenomeną ir lietuvių kultūros bei profesionaliojo meno versmes, festivaliui kasmet pasirenkamos pačios įvairiausios Druskininkų kurorto erdvės ir festivalio programos įgyvendinimo formos.

Ypatingai su M.K.Čiurlioniu ir jo šeima susijęs Druskininkų M.K.Čiurlionio memorialinis muziejus, tapęs ne tik druskininkiečių, bet ir turistų lankymosi vieta. Todėl visais festivalio metais čia rengiamos festivalio pradžios ir M.K.Čiurlionio gimtadienio paminėjimo šventės, žinomų pianistų koncertai. Per 12 festivalio gyvavimo metų, M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje grojo ir surengė koncertus per 50 fortepijoninės ir smuiko muzikos atlikėjų.

Kamerinės muzikos gerbėjams svetingai duris atveria Druskininkų miesto muziejus. Kasmet čia surengiam po 2-3 koncertus, kurie vyksta tiek pačiame muziejuje, tiek ir muziejaus terasoje Druskonio ežero fone. Čia muzikuoja žinomi kameriniai ansambliai, styginių kvartetai, orkestrai, solistai.

Pažymėtina, kad visuose koncertuose atliekami ir M.K.Čiurlionio kūriniai.

Ypač gausiai druskininkiečių ir kurorto svečių lankomos sakralinės muzikos valandos, rengiamos Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje. Prasminga tai, kad šį sakralinės muzikos valandų ciklą „Čiurlioniškąją stygą palietus“ globoja žymus Lietuvos vargonininkas, LMTA docentas Gediminas Kviklys, kuris koncertams bažnyčioje padeda sutelkti pačius žinomiausius Lietuvos vargonininkus, stygininkus, instrumentininkus, vokalistus ir chorus. Kasmet Druskininkuose ir jo apylinkėse festivalio metu surengiama per 20 sakralinės muzikos valandų. Vien šiuose koncertuose per metus pabuvoja  nuo 3 iki 5 tūkstančių druskininkiečių ir kurorto svečių.

Festivalio Pradžios ir Pabaigos šventėse kasmet dalyvauja ypač ryškūs muzikos atlikėjai. Koncertuose dalyvavo: solistai Virgilijus Noreika, Vladimiras Prudnikovas, Asta Krikščiūnaitė, Linas Misūra, Jovita Vaškevičiūtė, Karolina Glinskaitė; Nacionalinis, Kauno miesto ir Alytaus jaunimo simfoniniai orkestrai; Lietuvos kamerinis, Čiurlionio ir Kauno styginių kvartetai, Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“, pučiamųjų orkestras „Trimitas“, chorai – Kauno valstybinis, „Dobilas“, „Polifonija“, „Dagilėlis“ ir kt.

Festivalio programoje – kasmet rengiamos žinomų Lietuvos ir užsienio šalių dailininkų parodos. Jau buvo surengtos: tapytojo Aloyzo Stasiulevičiaus, dailininkų Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės, Ramunės Vėliuvienės, Algimanto Švėgždos, Irenos Geniušienės, Janinos Marijos Mačiokaitės-Pleškūnienės, Jazepo Drozdovič (Baltarusija), Olego Vysockio (Estija), Druskininkų dailininkų ir moksleivių piešinių parodos. 2015 metais bus surengta tapytojos Salomėjos Jastrumskytės darbų paroda.

Ryškus ir labai svarbus festivalio akcentas – kasmet rengiama M.K.Čiurlionio Studijų savaitė ir jos metu vykstanti konferencija „M.K.Čiurlionis ir pasaulis“. Jos metu klausytojams suteikiama unikali galimybe susipažinti su naujausiais žymiausių M.K.Čiurlionio kūrybos tyrinėtojų – muzikologų, dailėtyrininkų, literatūrologų bei nūdienos menininkų darbais. Konferencijose kartu su žinomais Lietuvos čiurlionistais, pabuvojo 30 M.K.Čiurlionio kūrybos tyrinėtojų iš 25 užsienio šalių (JAV, Vokietija, Japonija, Lenkija, Rusija, Prancūzija, Italija, Izraelis, Ispanija, D.Britanija, Švedija, Norvegija, Latvija, Estija ir kt.).

Į Čiurlionio Studijų savaitę kasmet prasmingai įsilieja Smuiko muzikos šventė ir kasmetine Smuikininkų meistriškumo mokykla. Dvidešimtą kartą Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykloje liepos 26 – rugpjūčio 3 dienomis vėl veiks Smuikininkų meistriškumo mokykla, į kurią atvyks per 20 jaunųjų smuikininkų iš Lietuvos, Prancūzijos, JAV. Čia jie tobulins savo meistriškumą patyrusių smuiko pedagogų pamokose, dalinsis patirtimi, koncertuos, dalyvaus festivalio „Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu renginiuose.

Per 19 metų Druskininkų smuikininkų meistriškumo mokyklose dalyvavo per 500 jaunųjų smuikininkų ir jų pedagogų. Meistriškumo mokykloms vadovavo profesoriai D.Pomerancaitė (JAV), I.Mazurkevič (JAV), J.Švolkovskis (Latvija), P.Munteanu (Vokietija), A.Melnikov (Rusija), Kammervirtuosin D.Stulgytė-Schmalenberg (Vokietija); P.Kunca, K.Kalinauskaitė, docentai U.Jagėlaitė, M.Švėgžda von Bekker; mokytojos ekspertės B.Vasiliauskaitė-Šmidtienė, G.Vitėnaitė, N.Prascevičienė.

-------------------------------------------------------

© 2023 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple