Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu. 2005 m.

III tarptautinis menų festivalis
DRUSKININKŲ VASARA SU M. K. ČIURLIONIU FESTIVALIO PRADŽIOS ŠVENTĖ

Birželio 5 d., sekmadienis

14.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje

Kviečiami dalyvauti

Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis, LR Seimo narys Justinas Karosas, LR Kultūros ministras Vladimiras Prudnikovas, LR Švietimo ir mokslo ministras Remigijus Motuzas, LR Aplinkos ministras Arūnas Kundrotas, Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, vicemerė Kristina Miškinienė, Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė Liucija Stulgienė

M.K.Čiurlionio kūrinius skambina profesorius Vytautas Landsbergis

15.00 val. A.Švėgždos tapybos darbų parodos atidarymas

Rengiama kartu su M.K.Čiurlionio memorialiniu muziejumi

16.00 val. Druskininkų miesto muziejaus filiale (V.Kudirkos g. 7)

Druskininkų miesto moksleivių piešinių konkurso M.K.ČIURLIONIUI – 130” geriausių darbų parodos atidarymas

Paroda pristatoma kartu su Druskininkų savivaldybės Švietimo skyriumi

17.00 val. Druskininkų miesto muziejuje

Fortepijoninės muzikos koncertas

Gabrielius Alekna (JAV)

Rengiamas kartu su Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykla

18.00 val. Gėlių padėjimas prie M.K.Čiurlionio paminklo

Groja Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokyklos moksleiviai

19.00 val. Pramogų aikštėje

Valstybinio dainų ir šokių ansamblio LIETUVA koncertas.

Meno vadovas Giedrius Svilainis

 

Birželio 12 d., sekmadienis

12.00 val. Senosios Varėnos bažnyčioje

Juozas Grigas (vargonai)

Tomas Ladiga (bosas)

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

M.Romerio universiteto choras. Vadovė Loreta Levinskaitė

Gediminas Kviklys (vargonai)

 

Birželio 16 d., ketvirtadienis 19.30 val. Druskininkų miesto muziejuje

Fortepijoninis trio MUSICA CAMERATA BALTICA

Leonidas Melnikas (fortepijonas)

Borisas Traubas (smuikas)

Valentinas Kaplūnas (violončelė)

 

Birželio 19 d., sekmadienis

16.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje

Fortepijoninės muzikos koncertas

Dana Ali (Kazachstanas)

Aleksandra Žvirblytė

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Choras GIESMĖ. Vadovė Tamara Blažienė                   

Gražina Petrauskaitė (vargonai)

Jūratė Vizbaraitė (sopranas)

Programa skiriama K.Griauzdės gimimo 100-osioms metinėms

21.30 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje

DRUSKININKŲ SERENADOS

Choras GIESMĖ. Vadovė Tamara Blažienė

 

Birželio 26 d., sekmadienis, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Živilė Survilaitė (vargonai)

Laima Domikaitė (mecosopranas)

Daiva Gudelevičiūtė (altas)

 

Birželio 30 d., ketvirtadienis, 16.00 val. Druskininkų viešojoje bibliotekoje

Muzikinė poetinė kompozicija MANO ČIURLIONIS

Scenarijaus autorius ir atlikėjas aktorius Rimantas Vaitkevičius

 

Liepos 3 d., sekmadienis, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Jarūnė Barkauskaitė (vargonai)

Aušra Liutkutė (sopranas)

 

Liepos 7 d., ketvirtadienis, 19.30 val. Druskininkų miesto muziejuje

Literatūrinė muzikinė kompozicija JAUSTI ŠVIESĄ SAVO DELNUOSE

Virginija Kochanskytė (aktorė)

Petras Venslovas (aktorius)

Rūta Blaškytė (fortepijonas)

 

Liepos 10 d., sekmadienis

12.00 val. Senosios Varėnos bažnyčioje

Dalia Šakenytė (vargonai)

Kastytis Mikiška (birbynė)

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Diana Encienė (vargonai)

Regina Šilinskaitė (sopranas)

 

Liepos 17 d., sekmadienis

15.00 val. V.K.Jonyno galerijoje

Laimos Dzigaitės darbų parodos atidarymas

Paroda pristatoma kartu su Memorialinio kultūros centro Čiurlionio namais Vilniuje

16.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje

Fortepijoninės muzikos koncertas

Birutė Vainiūnaitė

Programa skiriama A.Račiūno, V.Bacevičiaus gimimo 100-osioms metinėms

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Dalia Jatautaitė (vargonai)

Vytautas Šilinskas (trombonas)

 

Liepos 24 d., sekmadienis, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Audra Telksnytė (vargonai)

Giedrė Zeicaitė (sopranas)

Saulė Šerytė (mecosopranas)

 

Liepos 28 d., ketvirtadienis, 16 val. Druskininkų viešojoje bibliotekoje

Rašytojo Romo.Sadausko kūrybos popietė PO M.K.Č. ŽENKLU

Dalyvauja rašytojas ir aktorė Gražina Urbonaitė

 

Liepos 30 d., šeštadienis, 17.00 val. Viešbutyje REGINA

Ieva Matulionytė (sopranas)

Elina Maslakova (fortepijonas)

 

Liepos 31 d., sekmadienis, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai)

Giedrius Prunskus (baritonas)

 

Rugpjūčio 1 - 9 d.

M.K.ČIURLIONIO STUDIJŲ SAVAITĖ

Konferencija M.K.ČIURLIONIS IR PASAULIS

SMUIKO MUZIKOS ŠVENTĖ

SMUIKININKŲ MEISTRIŠKUMO KURSAI

Pedagogai

Profesorius Petru Munteanu (Vokietija)

Mokytoja ekspertė Gintvilė Vitėnaitė

 

Rugpjūčio 1 d.,pirmadienis

16.00 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykloje  

Vilniaus miesto vaikų piešinių parodos FANTAZIJOS IR SIMBOLIŲ PASAULYJE atidarymas

Paroda pristatoma kartu su Memorialinio kultūros centro Čiurlionio namais Vilniuje

Groja meistriškumo kursų jaunieji smuikininkai

Sanatorijoje LIETUVA

19.00 val.

Gintaro Jaronio darbų parodos atidarymas

„Sekmadienio muzikos” koncertų akimirkos M.K.Čiurlionio gimtinėje - Senojoje Varėnoje” (Fotografija)

„Nuo peizažo iki abstrakcijos”. Variacijos Dzūkijos gamtos tema. (Fotografija, kompiuterinė grafika)

19.30 val.

M.K.ČIURLIONIO STUDIJŲ SAVAITĖS

SMUIKO MUZIKOS ŠVENTĖS Pradžios koncertas

Dalia Kuznecovaitė (smuikas)

Leonidas Dorfmanas (fortepijonas, Vokietija)

 

Rugpjūčio 2 d., antradienis

10.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje

M.K.Čiurlionio studijų savaitė. Konferencijos „M.K.Čiurlionis ir pasaulis“ atidarymas

Kviečiami dalyvauti

Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis, LR Seimo narys Justinas Karosas, LR Kultūros ministras Vladimiras Prudnikovas, LR Švietimo ir mokslo ministras Remigijus Motuzas, Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, vicemerė Kristina Miškinienė, Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė Liucija Stulgienė, Jurij Šeniavskij (Rusija), Radoslaw Okulicz–Kozaryn (Lenkija)

M.K.Čiurlionio kūrinius skambina Sonata Alšauskaitė (fortepijonas)

12.00 val. Lietuvos banko poilsio namuose

Konferencijos „M.K.Čiurlionis ir pasaulis“ tąsa

Kviečiami dalyvauti

Muzikologas Jonas Bruveris, kompozitorius ir muzikologas Aleksiej Bandura (Rusija), literatūrologas Rodoslaw Okulicz–Kozaryn (Lenkija), muzikologas Edmundas Gedgaudas, menotyrininkas Stasys Urbonas

16.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje

Video sesija „Menų sintezės problema: siekiai ir rezultatai“. Aleksiejaus Banduros videofilmai „Į liepsną“ ir „Prometėjas“ pagal Aleksandro Skriabino muziką. Vedėjas Stasys Urbonas

19.30 val. Mokymo centre DAINAVA

Audiovizualinių darbų vakaras M.K.Čiurlionio tema        

Giedrius Kuprevičius, Kauno technologijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Muzikos technologijos studentai

Mantautas Krukauskas. Audiovizualinė kompozicija „2420. Žvaigždžių sonata”

 

Rugpjūčio 3 d., trečiadienis,
Lietuvos banko poilsio namuose
10.00 val.
Konferencijos „M.K.Čiurlionis ir pasaulis“ tąsa

Kviečiami dalyvauti

Menotyrininkas Jurij Šeniavskij, Leonid Fleiderman (Rusija), muzikologas Rimantas Janeliauskas, pianistė Nemira Pipikaitė, edukologė Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje

15.00 val.

„M.K.Čiurlionis ir Peterburgas“. Susitikimas-pašnekesys su Sankt Peterburgo M.K.Čiurlionio draugijos nariu, M.K.Čiurlionio fondo prezidentu Jurijumi Šeniavskiu (Rusija)

17.00 val.

Fortepijoninės muzikos koncertas

Alexander Panizza (fortepijonas, Argentina)

Cintia Cristiá (muzikologė, Argentina)

19.30 val. Sanatorijoje LIETUVA

Eduardas Kaniava (baritonas)

Vida Taurinskaitė (sopranas)

Barbora Abramavičiūtė (aktorė)

Audronė Juozauskaitė (fortepijonas)

 

Rugpjūčio 4 d., ketvirtadienis

Lietuvos banko poilsio namuose
10.00 val.

Konferencijos „M.K.Čiurlionis ir pasaulis“ tąsa

Kviečiami dalyvauti

Muzikologė Cintia Cristiá (Argentina), muzikologas George Kennaway (Didžioji Britanija), Rita Nomicaitė, Rūta Skudienė, dailėtyrininkė Anna Baranova (Lenkija), Gražina Jaronienė

M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje

15.00 val.

„Nūdienos menininkas ir menų sąveika“. Susitikimas-pašnekesys su muzikologe Cintia Cristiá (Argentina), ir pianistu Alexander Panizza (Argentina), muzikologas George Kennaway (Didžioji Britanija)

17.00 val.

Fortepijoninės muzikos koncertas

Tomona Mijazaki (Japonija)

19.30 val.Sveikatos ir poilsio centre VILNIUS

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas

Vladimiras Prudnikovas (bosas)

Ieva Prudnikovaitė (mecosopranas)

Jurgita Adamonytė (mecosopranas)

Kostas Smoriginas (bosas–baritonas)

Alexander Panizza (fortepijonas, Argentina)

Nijolė Ralytė (fortepijonas)


Rugpjūčio 5 d., penktadienis

M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje

10.00 val.

Konferencijos „M.K.Čiurlionis ir pasaulis“ pabaigos diskusijos

12.00 val.

„M.K.Čiurlionis Vokietijoje ir Japonijoje“. Susitikimas-pašnekesys su pianistėmis Beatrice Berthold (Vokietija), Tomona Mijazaki (Japonija), muzikologėmis Jūrate Landsbergyte, Rūta Skudiene. Pristatoma nauja kompaktinė plokštelė „M.K.Čiurlionio kūriniai vargonams”

15.30 val. Liškiavos bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda

Jūratė Landsbergytė (vargonai)

Meistriškumo kursų smuikininkai

19.30 val. Sanatorijoje LIETUVA

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas

ČIURLIONIO KVARTETAS

         Jonas Tankevičius (I smuikas)

         Darius Dikšaitis (II smuikas)

         Gediminas Dačinskas (altas)

         Saulius Lipčius (violončelė)

Beatrice Berthold (fortepijonas, Vokietija)

Birutė Bizevičiūtė (fortepijonas)

Giedrė Gabnytė (fortepijonas)

21.30 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje

DRUSKININKŲ SERENADOS

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas

ČIURLIONIO KVARTETAS

 

Rugpjūčio 6 d., šeštadienis

10.00 val. Miško muziejuje GIRIOS AIDAS

„Čiurlioniškasis Druskininkų draustinis”. Susitikimas-pokalbis su rašytoju Romu Sadausku ir Aplinkos ministerijos vyresniuoju specialistu Rimantu Grikevičiumi.

Ekskursija į M.K.Čiurlionio pamėgtas vietoves, Dzūkijos nacionalinį parką

14.00 val. Senojoje Varėnoje

M.K.Čiurlionio Studijų savaitės pabaigos popietė M.K.Čiurlionio gimtinėje

Ekskursija „M.K.Čiurlionio pėdomis“

17.00 val. Merkinės etnografiniame muziejuje

Susitikimas su Marcinkonių, Zervynų ir Puvočių tradicinės muzikos atlikėjais, koncertas

17.00 val. Viešbutyje REGINA

Smuiko muzikos koncertas

21.30 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje

DRUSKININKŲ SERENADOS

Meistriškumo kursų kamerinis orkestras ir smuikininkai

 

Rugpjūčio 7 d., sekmadienis, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato

Vytauto Barkausko misterija vargonams, mišriam chorui, sopranui, skaitovui ir 4 instrumentams VASARA, DRUSKININKAI. 2005. Pasaulinė premjera

Choras VILNIUS. Vadovas Povilas Gylys

Bernardas Vasiliauskas (vargonai)

Rimantas Vaitkevičius (aktorius)

Natalija Katilienė (sopranas)

Viktorija Zabrodaitė (fleita)

Marius Deksnys (klarnetas)

Dalia Kuznecovaitė (smuikas)

Jurgita Gudonytė (altas)

 

Rugpjūčio 8 d., pirmadienis, 19.00 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykloje

Lietuvos kompozitorių smuiko muzikos koncertas

Meistriškumo kursų smuikininkai

 

Rugpjūčio 9 d., antradienis, 19.30 val. DRAUGYSTĖS SANATORIJA

SMUIKO MUZIKOS ŠVENTĖS

SMUIKININKŲ MEISTRIŠKUMO KURSŲ pabaigos koncertas

Meistriškumo kursų kamerinis orkestras ir smuikininkai

 

Rugpjūčio 14 d., sekmadienis

12.00 val. Senosios Varėnos bažnyčioje

Nora Grikštaitė (vargonai, Austrija)

Rima Švėgždaitė (smuikas)

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Nora Grikštaitė (vargonai, Austrija)

Dovilė Savickaitė (vargonai)

Rima Švėgždaitė (smuikas)

 

Rugpjūčio 21 d., sekmadienis, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Virginija Survilaitė (vargonai)

Vytenis Gurstis (fleita)

 

Rugpjūčio 25 d., ketvirtadienis, 19.30 val. Druskininkų miesto muziejuje

Muzikinis poetinis mono spektaklis

TSCHURLIANIS... REX. Nesuprastas... ir keistai didis. Premjera

Scenarijaus autorius ir atlikėjas aktorius Rimantas Vaitkevičius

 

Rugpjūčio 28 d., sekmadienis 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Jūratė Landsbergytė (vargonai)

Todd Craven (trimitas, JAV)

Lauric Penproze (trombonas, JAV)

 

Rugsėjo 4 d., sekmadienis, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Muzikinė kompozicija PIENĖ GYVA

Skaidra Jančaitė (sopranas)

Renata Marcinkutė – Lesieur (vargonai)

Andrius Radziukynas (fleita)

Rūta Tamutytė (violončelė)

 

Rugsėjo 11 d., sekmadienis, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Ulriche Northoff (vargonai, Vokietija)

Viktorija Zabrodaitė (fleita)

Eugenijus Čiplys (birbynė)

 

Rugsėjo 18 d., sekmadienis

12.00 val. Senosios Varėnos bažnyčioje

Choras SKLIAUTAI. Vadovas Vidmantas Ruzgys

Živilė Survilaitė (vargonai)

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Vidmantas Bartulis. Oratorija KELIAS mišriam chorui, saksofonui, mušamiesiems ir fonogramai. Premjera

Choras JAUNA MUZIKA. Choro vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas


FESTIVALIO PABAIGOS ŠVENTĖ

Rugsėjo 22 d., ketvirtadienis

15.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje

Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokyklos moksleivių ir mokytojų koncertas

18.00 val. Gėlių padėjimas prie M.K.Čiurlionio paminklo

19.00 val. Sveikatos ir poilsio centre VILNIUS

Koncertas-minėjimas, skirtas M.K.Čiurlionio 130 metinėms

Virgilijus Noreika (tenoras)

Aleksandra Žvirblytė (fortepijonas)

Lina Giedraitytė (fortepijonas)

Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokyklos mokytojai ir moksleiviai

 

********

Nuo birželio 5 iki rugsėjo 22 d. kiekvieną penktadienį

17.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje rodomi filmai apie M.K.Čiurlionį


********

 

Festivalio aidai


Rugsėjo 21 – 28 d. Stasio Vainiūno namuose (A.Goštauto g. 2 - 41, Vilnius)

M.K.Čiurlionio muzikos dailės, literatūros savaitė


Spalio 3 d., pirmadienis

18.00 val. Vilniaus universiteto Šv.Jonų bažnyčioje

Alma Mater Musicalis programa. Koncertas – minėjimas, skirtas M.K.Čiurlionio gimimo130–osioms metinėms

2005 m. spalio – gruodžio mėn. ir

2006 m. sausio – gegužės mėn. kiekvieno mėnesio trečiąjį sekmadienį

15.00 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valandos Druskininkų bažnyčioje

© 2023 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple