Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu. 2013 m.

Tarptautinis menų festivalis. 2013 m.
 
 
FESTIVALIO PRADŽIOS RENGINIAI
 
SENOJOJE VARĖNOJE
Skiriama Senosios Varėnos 600 metų ir Varėnos 150 metų jubiliejams
Renginius Varėnoje globoja savivaldybės meras Vidas Mikalauskas ir
Senosios Varėnos šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Pranciškus Čivilis
Birželio 16 d., sekmadienį, 12 val.
Senosios Varėnos šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, Laisvės g. 21
Sakralinės muzikos valanda-koncertas
Rengiamas kartu su Senosios Varėnos bažnyčia ir Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriumi
Dalyvauja Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas ČIURLIONIO KVARTETAS
Mykolo Romerio universiteto akademinis mišrus choras
Meno vadovė ir dirigentė Loreta Levinskaitė
Chormeisterė ir koncertmeisterė Vitalija Semeniukienė
Programoje M.K.Čiurlionis, A.Pärt,, A. Vivaldi,  J.S. Bach
 
DRUSKININKUOSE
Festivalio globėjas, Garbės pirmininkas Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Birželio 16 d., sekmadienį,
15.30 val. M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje, M.K.Čiurlionio g. 35
Muziejaus įkūrimo 50-mečio iškilmingas minėjimas (rengia muziejus)
Dalyvauja XI-ojo tarptautinio menų festivalio
„Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu“ atlikėjai
Tarptautinių konkursų laureatas, Sankt Peterburgo N.Rimskio-Korsakovo konservatorijos
aspirantas Jurgis Aleknavičius (fortepijonas)
Programoje M.K.Čiurlionis, L. van Beethoven, F.Chopin, C.Debussy, S.Rachmaninov
Mykolo Romerio universiteto akademinis mišrus choras
Programoje M.K.Čiurlionis, M.Matamoros, C.Franҫois
17 val. M.K. Čiurlionio memorialinio muziejaus jubiliejinės parodos „M.K.Čiurlionis ir Druskininkai – laiko sąšaukos“ atidarymas. Parodą pristato Viktorija Lučinskaitė
18 val. Iškilmingas gėlių padėjimas prie M.K.Čiurlionio paminklo
19.30 val. Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje, Vilniaus al. 1
Sakralinės muzikos ciklo „Čiurlioniškąją stygą palietus“ Pradžios koncertas
Sakralinės muzikos ciklas parengtas kartu su LMTA docentu Gediminu Kvikliu
Ciklo globėjas Druskininkų bažnyčios klebonas Kęstutis Masevičius
Dalyvauja Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas
ČIURLIONIO KVARTETAS
                      Jonas Tankevičius (I smuikas)
                      Darius Dikšaitis (II smuikas)
                      Gediminas Dačinskas (altas)
                      Saulius Lipčius (violončelė)
Mykolo Romerio universiteto akademinis mišrus choras
Programoje M.K.Čiurlionis, A.Pärt,  E. Dogà,A. Vivaldi, J.S. Bach
☼☼☼☼
 
Liepos 7 d., sekmadienį,
12 val. Senosios Varėnos bažnyčioje
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Muzikos valanda skiriama Valstybės dienai
Gediminas Kviklys (vargonai)
Ieva Prudnikovaitė (mecosopranas)
Styginių kvartetas ENSEMBLE A CORDA (Norvegija):
       „Duo Oktava“
                      Povilas Syrrist-Gelgota (altas,)
                      Toril Syrrist-Gelgota (violončelė)
       „Duo a Corda“
                      Brigitte Stærnes (smuikas)
                      Martin Haug (gitara, Norvegija)
Programoje M.K.Čiurlionis, R.Bartkevičiūtė, R.Wagner, J.Halvorsen, G.Verdi
 
Liepos 11 d., ketvirtadienį,
20 val. SPA Vilnius SANA, K.Dineikos g. 1
Tarptautinių konkursų laureato pianisto Gabrieliaus Aleknos (JAV) rečitalis
Programoje M.K.Čiurlionis, F.Liszt, G.Fauré, G.Bacewicz, V.Bacevičius
 
Liepos 14 d., sekmadienį,
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Aušra Cicėnaitė (sopranas)
Viktorija Marija Zabrodaitė (fleita)
Živilė Survilaitė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, F.Mendelssohn, J.S.Bach
 
Liepos 21-28 dienomis
M.K.ČIURLIONIO STUDIJŲ SAVAITĖ
Dalyvauja M.K.Čiurlionio kūrybos tyrinėtojai ir atlikėjai iš JAV, Izraelio, Prancūzijos, Vokietijos, Norvegijos, Rusijos, Lietuvos
Konferencija M.K.ČIURLIONIS IR PASAULIS
SMUIKO MUZIKOS ŠVENTĖ
SMUIKININKŲ MEISTRIŠKUMO MOKYKLA
Meistriškumo mokyklos vadovė Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė Gintvilė Vitėnaitė, susitikimo-seminaro vadovas smuikininkas profesorius Eugenijus Paulauskas, pedagogės asistentė – Dalia Kuznecovaitė (smuikas, Prancūzija)
Koncertmeisteris Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojas Aleksandras Vizbaras
 
Liepos 21 d., sekmadienį,
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Mykolas Nechajus (tenoras, Vokietija)
Renata Marcinkutė-Lesieur (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, Č.Sasnauskas, V.Miškinis, G.F.Händel
 
Liepos 22 d., pirmadienį,
17 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykloje
Druskininkų moksleivių piešinių ir rašinių konkursų M.K.Čiurlionio kūrybos temomis laureatų parodos atidarymas ir geriausių literatų darbų pristatymas
Groja jaunieji smuikininkai
Konkursai rengiami kartu su Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi ir Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla
Konkursų kuratorės: Lina Černiauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
Ona Akstinaitė-Subačienė, Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos direktorė
21 val. Viešbučio „Europa Royale Druskininkai“ Žiemos sodo salėje, Vilniaus al.7
Fausta Savickaitė (mecosopranas)
Katažyna Narkevič (smuikas)
Augustina Vizbaraitė (smuikas)
Koncertmeisteris Aleksandras Vizbaras
Programoje M.K.Čiurlionis, J.Pakalnis J.Offenbach, G.Rossini, W.A.Mozart
 
Liepos 23 d., antradienį,
10 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
M.K.Čiurlionio studijų savaitės,
Konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis,
Smuiko muzikos šventės,
Smuikininkų meistriškumo mokyklos atidarymas
Fortepijono muzikos valanda
Rokas Zubovas
Jaunieji smuikininkai
Programoje M.K.Čiurlionis ir jo amžininkai
M.K.Čiurlionio kūrinių ekspozicijos pristatymas svečiams ir smuikininkų meistriškumo mokyklos smuikininkams
Vadovė muziejininkė Danutė Kašėtaitė
12-18.30 val. Grand SPA Lietuva konferencijų centro salėje Neris, V.Kudirkos g. 45
Konferencija M.K.Čiurlionis ir pasaulis
I plenarinis posėdis
Posėdžio pirmininkė Gražina Daunoravičienė
Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas
Druskininkų infrastruktūros vystymo dabartis ir perspektyvos
Antanas Andrijauskas, LKTI, akademikas, prof., habil. dr., meno filosofas
Neklasikinė Čiurlionio estetika: erdvės ir žalsvų tonų metafizika
Irena Friedland, Haifos ir Tel Avivo universitetų vyresnioji dėstytoja
Apmąstymai apie užslėptą tonacijų spalvingumą M.K.Čiurlionio ir L. Janáčeko fortepijoninėje muzikoje
Darius Kučinskas, KTU, prof., dr., muzikologas
M.K.Čiurlionio Urteksto tyrimai
Rokas Zubovas, VDU Muzikos akademijos prodekanas, docentas, pianistas
M.K.Čiurlionis. Laiškai ir jų atšvaitai
II plenarinis posėdis
Posėdžio pirmininkas Darius Kučinskas
Gražina Daunoravičienė, LMTA prof., habil. dr., muzikologė
Ką byloja pirmasis M.K.Čiurlionio muzikos tyrimų šimtmetis (kultūrinės parataksės idėjų kontekstas)?
Nida Gaidauskienė, LKTI, meno filosofijos doktorantė, literatūrologė
„MSKČiurlianis“: persipynusios egzistencijos
Giedrius Kuprevičius, prof., LMA tikrasis narys, kompozitorius
Šokantis Čiurlionis arba apie tai, kas nutylėta
Vida Mažrimienė, M.K.Čiurlionio memorialinio muziejaus vadovė
M.K.Čiurlionis ir V.K.Jonynas: sąšaukos ir atskirtys
Stanislovas Urbonas, Memorialinio kultūros centro „Čiurlionio namai“ direktorius, menotyrininkas
Apie M.K. Čiurlionio kūrybinio palikimo  išsaugojimą. Šimtametė problema
Genovaitė Žiobakienė, Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos direktorė
M.K.Čiurlionis ir Plungė
Inga Jankauskienė, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, muzikologė
Įsivaizduojamoji M.K.Čiurlionio opera
19.30 val. SPA Vilnius SANA, K.Dineikos g. 1
Dailininkės Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės parodos Mano malda iš senelio knygutės atidarymas
Parodą pristato autorė
Groja jaunieji smuikininkai
20 val. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato,
kompozitoriaus Broniaus Vaidučio Kutavičiaus kūrybos vakaras
Dalyvauja LR Vyriausybės premijos laureatas
KAUNO STYGINIŲ KVARTETAS
                      Karolina Beinarytė (I smuikas)
                      Dalia Terminaitė (II smuikas)
                      Eglė Karžinauskaitė (altas)
                      Saulius Bartulis (violončelė)
Solistės: 
Aušra Liutkutė (sopranas)       
Gabrielė Sližytė (smuikas, Prancūzija)
Katažyna Narkevič (smuikas)
Koncertmeisteris Aleksandras Vizbaras
 
Liepos 24 d., trečiadienį,
9-18 val. Grand SPA Lietuva konferencijų centro salėje Neris
Konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis tęsinys
III plenarinis posėdis
Posėdžio pirmininkė Nida Gaidauskienė
Rita Aleknaitė-Bieliauskienė, M.Romerio universitetas, prof., dr. (HP), kultūrologė
M.K.Čiurlionio kūrybos pėdsakais
Jūratė Landsbergytė, LKTI, LMTA, meno doktorantė, muzikologė, vargonininkė
Malda lietuvių vargonų muzikoje ir Čiurlionis: transcendentinis posūkis
Gabrielė Kondrotaitė, LMTA, lektorė, meno doktorantė
F.Chopinas  ir M.K.Čiurlionis: kūrybinių paralelių klausimu
Adelbertas Nedzelskis, dailėtyrininkas, Druskininkų garbės pilietis
Neužmirštami M.K.Čiurlionio memorialinio muziejaus istorijos faktai
Rimantas Astrauskas, LMTA, doc., dr., etnomuzikologas
M.K.Čiurlionio liaudies dainų išdailos dermėkaitos aspektu
IV plenarinis posėdis
Pranešimai, diskusijos, konferencijos darbo  apibendrinimas
Posėdžio pirmininkas Antanas Andrijauskas
Salomėja Jastrumskytė, LKTI, dr., meno filosofė, menotyrininkė
Slėpiningoji M.K.Čiurlionio tapyba be sintezių idėjos. Fenomenologinė analizė
Antanas Kučinskas, LMTA dėstytojas, dr., kompozitorius
Čiurlionio muzikos panaudojimo teatre ypatumai
Rima Povilionienė, LMTA, Muzikologijos institutas, doc., dr., muzikologė
Čiurlionio autografo ir dedikacijos tyrimai dailės ir muzikos darbuose
Naujausių leidinių apie M.K.Čiurlionį ir jo kūrybą pristatymas 
G. Daunoravičienės ir R. Povilionienės sudaryta knyga
„Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Jo laikas ir mūsų laikas“ (2013)
Pristato sudarytojos. Dalyvauja A.Andrijauskas, N.Gaidauskienė, R.Astrauskas,
S.Jastrumskytė, G.Kondrotaitė
Mildos Kulikauskienės knyga „Sesers rūpestis“
Pristato autorė ir S. Urbonas, Memorialinio kultūros centro „Čiurlionio namai“ direktorius
M.K. Čiurlionio draugijos leidinys „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Kūriniai fortepijonui
– Compositions for piano“
Pristato leidinio sudarytojas S.Urbonas
Knyga „Stanisław Wyspiański – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis:
The Neighbouring of Cultures, the Borderlines of Arts“
Knygos sudarytoja W. Mond-Kozłowska
Pristato J. Landsbergytė
Almanachas „M.K.Čiurlionis ir pasaulis. Čiurlionis and  the World 2012“
Pristato sudarytojas R.Astrauskas
17 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykloje
Lietuvos kompozitorių smuiko muzikos koncertas
Meistriškumo mokyklos smuikininkai
Koncertmeisteris Aleksandras Vizbaras
20 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
Pianistės Irenos Friedland (Izraelis) rečitalis
Dalyvauja Katažyna Narkevič (smuikas)
Jaunieji smuikininkai
Koncertmeisteris Aleksandras Vizbaras
Programoje M.K.Čiurlionis, L.Janáček, N.Čerepnin, V.Silvestrov
 
Liepos 25 d., ketvirtadienį,
10 val. Konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis ir smuikininkų meistriškumo mokyklos dalyviams, svečiams
ekskursija po Druskininkus ir  M.K.Čiurlionio pamėgtomis vietomis.
Vadovas dailėtyrininkas Adelbertas Nedzelskis
Mokymo ir informacijos centro Miško muziejuje „Girios aidas“, M.K.Čiurlionio g. 102
Skiriama Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių ir Tarmių metams
Renginį globoja Druskininkų urėdija ir miško muziejus „Girios aidas“
14 val. Pokalbis prie apskrito stalo Gamtos, meno, liaudies tradicijų santarvė ir sąveika
Vedėja etnologė Gražina Kadžytė
Dalyvauja konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis svečiai, gamtosaugininkai,
Aplinkos ministerijos ir Druskininkų savivaldybės specialistai, miškininkai
15 val. Muziejaus „Girios aidas“ kiemelyje
Lietuvos tarmių, dzūkų krašto papročių, dainų, šokių popietė
Leipalingio folkloro ansamblis „Serbenta“. Vadovė Aleksandra Petravičienė
15.30 val. Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčioje
Smuiko muzikos valanda
Meistriškumo mokyklos smuikininkai
21 val. Viešbučio „Europa Royale Druskininkai“ Žiemos sodo salėje
Smuiko muzikos valanda
Gabrielė Sližytė (smuikas, Prancūzija)
Dalia Sakavičiūtė (altas)
Jaunieji smuikininkai
Koncertmeisteris Aleksandras Vizbaras
Programoje M.Ravel, G.Fauré, V.Silvestrov ir kt.
 
Liepos 26 d., penktadienį,
15 val. Socialinių paslaugų centre, Veisiejų g. 17
Smuiko muzikos valanda
Meistriškumo mokyklos smuikininkai
18 val. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje, V.Kudirkos g. 13
Pasitinkant K.Donelaičio 300-ąsias gimimo metines
Kristijono Donelaičio skaitymai „Ant saulelė vėl...“
Gražina Urbonaitė, aktorė, LR Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė
Dalyvauja Gabrielė Sližytė (smuikas, Prancūzija)
Dalia Sakavičiūtė (altas)
Jaunieji smuikininkai
Koncertmeisteris Aleksandras Vizbaras
20.30 val. Viešbučio „Best Western hotel Central“ salėje, Šv. Jokūbo g. 22
Smuiko muzikos valanda
Gabrielė Sližytė (Prancūzija)
Dalia Sakavičiūtė (altas)
Jaunieji smuikininkai
Koncertmeisteris Aleksandras Vizbaras
 
Liepos 27 d., šeštadienį,
11 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla
Meistriškumo mokyklos smuikininkams ir jų pedagogams atvira Meistriškumo pamoka-susitikimas su smuikininku profesoriumi Eugenijumi Paulausku
18 val. Druskininkų bažnyčioje
Sakralinės muzikos valanda
Meistriškumo mokyklos smuikininkų ansamblis, smuikininkai solistai
Koncertmeisteris Aleksandras Vizbaras
 
Liepos 28 d., sekmadienį,
Smuiko muzikos šventės ir Smuiko meistriškumo mokyklos Pabaigos koncertai
12 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykloje
Meistriškumo mokyklos smuikininkai
Koncertmeisteris Aleksandras Vizbaras
16 val. „Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje
Dalia Kuznecovaitė (smuikas, Prancūzija)
Gabrielė Sližytė (smuikas, Prancūzija)
Meistriškumo mokyklos smuikininkai
Koncertmeisteris Aleksandras Vizbaras
12 val. Senosios Varėnos bažnyčioje
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Virginijus Barkauskas (vargonai, JAV)
Liudas Norvaišas (bosas)
Robertas Beinaris (obojus)
Programoje M.K.Čiurlionis, F.Couperin, D.Buxtehude, J.S.Bach
 
Rugpjūčio 3 d., šeštadienį,
19 val. Viešbutyje „Regina“, T.Kosciuškos g. 3
Prancūzų–lietuvių muzikos ir poezijos vakaras Garsai ir aromatai sklando vakaro ore...
LR Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė Birutė Vainiūnaitė (fortepijonas)
Poeziją skaito Lukrecija Petkutė
 
Rugpjūčio 4 d., sekmadienį,
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Jūratė Landsbergytė (vargonai)
Algis Lunskis (baritonas, Vokietija)
Vytautas Oškinis (fleita)
Koncertmeisteris Aleksandras Vizbaras
Programoje M.K.Čiurlionis, C.Franck, M.Reger, S.Karg-Elert
 
Rugpjūčio 11 d., sekmadienį,
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Aušra Liutkutė (sopranas)
Andrius Pleškūnas (altas)
Jarūnė Barkauskaitė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, N.Paganini, G.Muffat, H.Scheidemann
 
Rugpjūčio 18 d., sekmadienį,
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas
Petras Vyšniauskas (saksofonas)
Bernardas Vasiliauskas (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, R.Wagner, E.Elgar, A.Piazzolla
 
Rugpjūčio 24 d., šeštadienį,
20 val. „Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje
G.Verdi ir R.Wagnerio 200-osioms gimimo metinėms
 „G.Verdis- R.Wagneris, P.Čaikovskis-S.Rachmaninovas,
V.Klova-G.Kuprevičius... tas magiškas operos pasaulis
Sabina Martinaitytė (sopranas)
Andrejus Apšega (baritonas)
Mantas Gacevičius (baritonas)
Audronė Eitmanavičiūtė (fortepijonas)
Programoje R.Wagner, G.Verdi, rusų, M.K.Čiurlionio ir kitų lietuvių kompozitorių kūriniai
 
Rugpjūčio 25 d., sekmadienį,
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Vytenis Gurstis (fleita, Vokietija)
Ugnius Dičiūnas (obojus)
Virginija Survilaitė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, L.Vinci, J.S.Bach
 
Rugsėjo 22 d., sekmadienį,
16 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos moksleivių ir mokytojų koncertas.
Rengia Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla
Druskininkų moksleivių piešinių ir rašinių M.K.Čiurlionio kūrybos temomis
konkursų laureatų darbų pristatymas ir autorių apdovanojimas
Apdovanoja Lietuvos muzikų rėmimo fondas
18 val. Grand SPA Lietuva salėje Nemunas
Festivalio Pabaigos koncertas
Lietuvos kamerinis orkestras
Meno vadovas ir dirigentas Sergej Krylov
Diriguoja Modestas Barkauskas
Operos solistai
Gitana Pečkytė (sopranas)
Mindaugas Zimkus (tenoras)
Programoje užsienio autorių, M.K.Čiurlionio ir kitų Lietuvos kompozitorių kūriniai

Koncertų vedėjas muzikologas Vaclovas Juodpusis

© 2023 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple