Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu. 2011 m.

IX tarptautinis menų festivalis

 

Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu. Bukletas. 2011 m.pdfFESTIVALIO PRADŽIOS ŠVENTĖ
Gegužės 27 d., penktadienį,
Festivalio iškilmingas atidarymas
12 val. Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokykloje, Vytauto g. 23
Pianisto Roko Zubovo koncertas-susitikimas su Druskininkų M.K.Čiurlionio meno ir
bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviais ir mokytojais, Druskininkų visuomene
Leidinio M.K.Čiurlionis. Kūriniai fortepijonui pristatymas
16 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje, M.K.Čiurlionio g. 35
Festivalio atidarymo žodis. Liucija Stulgienė, Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė
Sveikinimo žodis. Kristina Miškinienė, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotoja,
Justinas Karosas, LR Seimo narys, Druskininkų garbės pilietis
Fortepijoninės muzikos popietė Čiurlionio Druskininkai. Skambina Rokas Zubovas
Programoje M.K.Čiurlionio atliktos lietuvių liaudies dainų išdailos fortepijonui ir
Druskininkuose sukurti kūriniai
17 val. Iškilmės prie M.K.Čiurlionio paminklo
Dalyvauja Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras Ąžuolynas
Vadovas Remigijus Žarėnas
Dirigentas Ričardas Kukulskis
Choreografinės grupės vadovė Stefanija Kazlauskienė
20 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje ir prie Druskonio ežero, M.K.Čiurlionio g. 59
Koncertas Drauge su Čiurlioniu
Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras Ąžuolynas
Programoje K.Daugėla, R.Giedraitis, H.Gietz, R.Zettler, E.Osterling, J.Govėdas

Birželio 4 d., šeštadienį,
Druskininkų „Bočiai“ mini M.K.Čiurlionį
Druskininkų miesto „Bočių“ bendrijos šventė-minėjimas O ir graži gi ta mūsų Lietuva...
Dalyvauja Druskininkų, Alytaus, Marijampolės, Simno, Ukmergės, Varėnos,
Vilniaus „Bočių“ meno kolektyvai, Veisiejų pagyvenusių žmonių klubas „Ančios bangos“,
Punsko (Lenkija) ansamblis „Gimtinė“
Šventės programoje:
11 val. Apsilankymas Druskininkų M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
12.30 val. Susitikimas su Druskininkų savivaldybės mero pavaduotoja Kristina Miškiniene
Druskininkai – M.K.Čiurlionio miestas dabar ir ateityje
15 val. Teatralizuota eisena miesto gatvėmis į Pramogų aikštę
15.30 val.  Pramogų aikštėje „Bočių“ meno kolektyvų jungtinis koncertas
19 val. Miško muziejaus Girios aidas kiemelyje
Vakaronė Skamba M.K.Čiurlionio harmonizuotos lietuvių liaudies dainos

Liepos 2 d., šeštadienį, 20 val.  Grand SPA Lietuva konferencijų centre, V.Kudirkos g. 45
Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonija
Choro vadovas Tomas Ambrozaitis
Mindaugas Zimkus (tenoras)
Laimutė Mameniškytė (fortepijonas)
Programoje M.K. Čiurlionis, J.Naujalis, J.Gruodis, K.V. Banaitis, A.Martinaitis

Liepos 3 d., sekmadienį,
12 val. Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje
19.30 val. Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje, Vilniaus al. 1
Sakralinės muzikos valandų ciklo Čiurlioniškąją stygą palietus pradžia
Ciklas parengtas kartu su LMTA docentu Gediminu Kvikliu
Muzikos valanda skiriama Valstybės dienai
Robertas Beinaris (obojus)
Gediminas Kviklys (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, J.S.Bach, W.A.Mozart, A.Marcello, V.Striaupaitė-Beinarienė

Liepos 9 d., šeštadienį, 20 val. Druskininkų miesto muziejuje
Algirdas Bagdonavičius (tenoras)
Giedrė Muralytė-Eriksonė (fortepijonas)
Programoje M.K.Čiurlionis, R.Wagner, E.Grieg, J.Brahms, G.Mahler

Liepos 10 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Raimonda Janutėnaitė (mecosopranas)
Marius Pupkovas (fleita)
Jarūnė Barkauskaitė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, J.S.Bach, G.F.Händel, O.Macha, A.Caldara

Liepos 17 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Aušra Cicėnaitė (sopranas)
Živilė Survilaitė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, G.F.Händel, D.Caccini, D.Sarti, J.G.Walter

Liepos 23 d., šeštadienį, 20 val. SPA Vilnius SANA, K.Dineikos g. 1
Padėkos koncertas Druskininkų miesto Rotary klubui
Jolita Metrikytė (groja Druskininkų miesto Rotary klubo ir LMRF dovanotu akordeonu)
Operečių ir miuziklų pastišas Meile nežaidžiama
Sabina Martinaitytė (sopranas)
Audronė Eitmanavičiūtė (fortepijonas)
Dalyvauja Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos studentai, tarptautinių konkursų laureatai:
Andrius Apšega, Mindaugas Dabkus, Mantas Gacevičius, Erika Grigaitytė, 
Žygimantas Galinis, Ieva Goleckytė, Jomantė Šležaitė, Viktorija Veršinina
Programoje G.Gobernik, J.Offenbach,  A.Lloyd Webber, J.Bock, F. Lehár, G.Kuprevičius

Liepos 24 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Aušra Liutkutė (sopranas)
Vaida Butautaitė (sopranas)
Viktorija Marija Zabrodaitė (fleita)
Bernardas Vasiliauskas (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, J.Pakalnis, C.Saint-Saëns, R, Schumann, Ch.Gounod, C.Debussy

Liepos 30 d., šeštadienį, 20 val. Grand SPA Lietuva konferencijų centre
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Čiurlionio kvartetas
    Jonas Tankevičius (I smuikas)
    Darius Dikšaitis (II smuikas)
    Gediminas Dačinskas (altas)
    Saulius Lipčius (violončelė)
Programoje M.K.Čiurlionis, E.Grieg, Ph. Glass

Liepos 31 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Saulė Kondrotaitė (smuikas)
Ramutė Kalnėnaitė (violončelė)
Jūratė Landsbergytė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, J.Rheinberger, F.Liszt, J.S.Bach

Rugpjūčio 1-8 dienomis
M.K.ČIURLIONIO STUDIJŲ SAVAITĖ
Dalyvauja M.K.Čiurlionio kūrybos tyrinėtojai ir atlikėjai iš Japonijos, JAV,
Danijos, Ispanijos, Prancūzijos, D.Britanijos, Rumunijos, Vokietijos, Lietuvos
Konferencija M.K.ČIURLIONIS IR PASAULIS
Studijų savaitę ir konferenciją atidaro Kultūros ministras Arūnas Gelūnas
Programa parengta kartu su muzikologu, LMTA docentu, dr. Rimantu Astrausku
SMUIKO MUZIKOS ŠVENTĖ
SMUIKININKŲ MEISTRIŠKUMO MOKYKLA
Meistriškumo mokyklos pedagogės:
Drezdeno (Vokietija) simfoninio orkestro koncertmeisterė, profesorė Dalia Stulgytė-Schmalenberg,
Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė Gintvilė Vitėnaitė
Koncertmeisteriai: Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojai
Aleksandras Vizbaras ir Inga Vyšniauskaitė

Rugpjūčio 1 d., pirmadienį,
16 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykloje
Druskininkų moksleivių piešinių ir rašinių M.K.Čiurlionio kūrybos temomis konkursų geriausių darbų pristatymas
Konkursai surengti kartu su Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi ir
Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla
Konkursų kuratorės: Lina Černiauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
Ona Akstinaitė-Subačienė,  Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos direktorė
Groja jaunieji smuikininkai
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Christine Marstrand (sopranas, Danija)
José Luis Palacios Garoz (vargonai, Ispanija)
Danielius Sadauskas (baritonas)
Jūratė Landsbergytė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, J.Baltramiejūnaitė, J.Brahms, E.Torres, C.Nielsen, H.Wolf

Rugpjūčio 2 d., antradienį,
10 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
M.K.Čiurlionio studijų savaitės,
Konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis,
Smuiko muzikos šventės,
Smuikininkų meistriškumo mokyklos atidarymas.
Kviečiami dalyvauti LR Seimo ir Vyriausybės nariai, Kultūros, Švietimo ir mokslo, Aplinkos,
Ūkio ministerijų, Druskininkų savivaldybės, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vadovai,
užsienio šalių svečiai, M.K.Čiurlionio kūrybos tyrinėtojai, menotyrininkai, interpretatoriai
iš Danijos, Ispanijos, Japonijos, JAV,  Prancūzijos, Norvegijos, Lietuvos
Fortepijoninės muzikos valanda
Pabūkime su M.K.Čiurlioniu
M.K.Čiurlionio ir jo amžininkų kūrinius  groja Aleksandra Žvirblytė
Groja jaunieji smuikininkai
M.K.Čiurlionio kūrinių ekspozicijos pristatymas svečiams ir
smuikininkų meistriškumo mokyklos smuikininkams
Vadovė muziejininkė Danutė Kašėtaitė
11.30 val. Grand SPA Lietuva konferencijų centre
Druskininkų dailininkų parodos M.K.Čiurlionis mano kūryboje atidarymas
Parodos kuratorė Ona Akstinaitė-Subačienė, dailininkė, Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos direktorė
Groja jaunieji smuikininkai
12-18 val. Grand SPA Lietuva konferencijų centro salėje Neris
Konferencija M.K. Čiurlionis ir pasaulis
Moderatoriai:
LMTA doc. dr. Rimantas Astrauskas, LKTI prof. hab. dr. Antanas Andrijauskas
Įžangos žodis. Liucija Stulgienė, LMRF direktorė
Kristina Miškinienė, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotoja, Druskininkų kultūros panorama
Jonas Bruveris, LMTA prof., dr., muzikologas, M.K.Čiurlionis: dešimtmetis ir šimtmetis
Christine Marstrand, Danija, menotyrininkė,  Nordic atmosphere in music and visual art at the time
of Čiurlionis / Čiurlionio laikmečio muzikos ir dailės „šiaurietiškoji“ atmosfera
Rimantas Astrauskas, LMTA doc., dr., muzikologas, M.K.Čiurlionio liaudies dainų išdailos:
tradicijos ir inovacijos dilema

Rimantas Janeliauskas, LMTA prof., dr., muzikologas, M.K.Čiurlionio Marios binarikos aspektu
Gražina Daunoravičienė, LMTA prof., muzikologė, M. K. Čiurlionio chromatiniai eskizai
Stasys Urbonas, M.K.Čiurlionio namų Vilniuje direktorius, menotyrininkas, Muzikos ir dailės
sąskambiai ne tik Čiurlionio kūryboje

Eugenijus Ignatonis, LMTA prof., dr., pianistas, Nikolausas Lahusenas – M. K. Čiurlionio kūrybos interpretatorius
Genovaitė Žiobakienė, Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos direktorė,  M. K. Čiurlionis Plungėje
19.30 val. SPA Vilnius SANA
Valentino Algirdo Kaliūno fotografijų parodos M.K.Čiurlionio gimtinės takais atidarymas
Autobiografinio kūrybos albumo Išgyvenimų ir patirčių atspindžiai pristatymas
Parodą ir albumą  pristato prof., hab. dr. Antanas Andrijauskas
Groja jaunieji smuikininkai
20 val. SPA Vilnius SANA
Kamerinės muzikos koncertas
Aleksandra Žvirblytė (fortepijonas)
Veronika Vitaitė (fortepijonas)
Paulius Andersson (fortepijonas)
Groja jaunieji smuikininkai
Programoje M.K.Čiurlionis, F.Chopin, F.Liszt, L.van Beethoven

Rugpjūčio 3 d., trečiadienį,
Grand SPA Lietuva konferencijų centro salėje Neris
9.30-18.30 val.
M.K.Čiurlionio plakatų parodos Čiurlionis Lietuvoje ir pasaulyje pristatymas
Parodos kuratorius M.K.Čiurlionio namų Vilniuje direktorius Stasys Urbonas
Konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis tęsinys
Rita Aleknaitė-Bieliauskienė, Mykolo Romerio universiteto prof., hab.dr., edukologė,  M.K.Čiurlionis:
individualios kūrybos refleksijos savaiminio švietimo kontekste

Jūratė Landsbergytė, LKTI, muzikologė, vargonininkė, M.K.Čiurlionio ir R.Vagnerio įvaizdžiai
M.Urbaičio minimalizmo refleksijose

Darius Kučinskas, Kauno technologijos universiteto prof., dr., muzikologas, Druskininkų preliudai
praėjus šimtmečiui

Alejandro L. Madrid, Čikagos (JAV) Ilinojaus universiteto prof., muzikologas, Style and Innovation in
Julián Carillo’s Symphonic Music from Leipzig / Stilius ir inovacija Juliano Carrilloso
Leipcigo laikotarpio simfoninėje muzikoje

Antanas Andrijauskas, LKTI prof., hab. dr., menotyrininkas, Čiurlionio erdvinių laikinių vizijų ir
pasaulio paveikslo  evoliucija

Nathalie Lorand, Paryžiaus Sorbonos universitetas, menotyrininkė, Reception of Čiurlionis
in Francophone art history / Čiurlionio recepcija frankofonijos meno istorijoje

Salomėja Jastrumskytė, VDA, LKTI, menotyrininkė, M.K.Čiurlionis ir P.Klee: muzikos vaizdas
Yumiko Nunokawa, Japonija, The reception of Čiurlionis in Japan: Commemorating the centenary
of Čiurlionis‘s death / Čiurlionio recepcija Japonijoje: pažymint 100-ąsias Čiurlionio mirties metines

Naujausių V. Landsbergio, R. Janeliausko, J.Nunokawos  knygų apie M.K.Čiurlionį bei R. Zubovo parengto leidinio „Čiurlionis. Kūriniai fortepijonui“ pristatymas
16.30-18.00 Diskusijos
18 val. prie paminklo Lietuvai Mindaugas
Smuiko muzika
Meistriškumo mokyklos smuikininkai
20 val. „Draugystės sanatorijos”
Raudonojoje salėje, V.Krėvės g. 7
Muzikinis-literatūrinis vakaras Lėk, sakale!
Liudas Mikalauskas (bosas)
Virginija Unguraitytė (fortepijonas)
Virginija Kochanskytė (aktorė)
Programoje M.K.Čiurlionis, R.Žigaitis, M.K.Čiurlionio laiškai Tėvams, broliui, mylimajai
Groja jaunieji smuikininkai

Rugpjūčio 4 d., ketvirtadienį,
10 val. Konferencijos M.K. Čiurlionis ir pasaulis dalyviai kartu su dailėtyrininku Adelbertu Nedzelskiu
lanko M.K. Čiurlionio pamėgtas vietoves Druskininkų apylinkėse
Mokymo ir informacijos centre (Miško muziejuje) GIRIOS AIDAS, M.K.Čiurlionio g. 102
13.30 val. Pokalbis prie apskrito stalo Gamtos, meno ir tradicijų santarvė
Renginį globoja Druskininkų urėdija ir miško muziejus Girios aidas
Renginio vedėja etnologė Gražina Kadžytė
Dalyvauja Romas Jankauskas, Aplinkos ministerijos visuomenės informavimo ir švietimo skyriaus vedėjas
Adelbertas Nedzelskis, Druskininkų miesto Garbės pilietis, dailėtyrininkas
Zenonas Naujokas, Druskininkų urėdas
Audronė Paškonytė-Stanikienė, Gidų  gildijos narė
Stasė Radzevičienė, kraštotyrininkė, Druskininkų krašto metraštininkė
14.30 val. M.K. Čiurlionio apdainuotų dzūkų krašto papročių, dainų ir šokių popietė
Dalyvauja Varėnos kultūros centro Vilkiautinio filialo etnografinis ansamblis Vilkiaucinis
Vadovė Jurgita Česnulevičienė
17 val. Lietuviškų patiekalų restorane „Forto dvaras”, M.K.Čiurlionio g. 55
Groja jaunieji smuikininkai
20 val. Druskininkų miesto muziejuje
Kompozitorės Zitos Bružaitės kūrybos vakaras
Dalyvauja
Kauno styginių kvartetas
    Karolina Beinarytė (I smuikas)
    Dalia Terminaitė (II smuikas)
    Eglė Karžinauskaitė (altas)
    Saulius Bartulis (violončelė)
Skaidra Jančaitė (sopranas)
Šviesė Čepliauskaitė (fortepijonas)
Groja jaunieji smuikininkai

Rugpjūčio 5 d., penktadienį,
16 val.  Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykloje
Konferencija Jaunųjų smuikininkų ugdymo patirtis
Dalyvauja meistriškumo mokyklos vadovai–pedagogai
Dalia Stulgytė–Schmalenberg (Vokietija) ir Gintvilė Vitėnaitė
Jaunųjų smuikininkų pedagogai, muzikos ir meno mokyklų smuiko specialybės pedagogai
18 val. Prie paminklo Lietuvai „Mindaugas“
18.45 val. Prie paminklo Ž. Lipšicui
Smuiko muzika
Meistriškumo mokyklos smuikininkai
20 val. Druskininkų miesto muziejuje
Muzikinis- literatūrinis vakaras Bandymas suprasti
Ieva Maria  Stružaitė (fortepijonas, Norvegija)
Gražina Urbonaitė (aktorė)
Ramutė Kalnėnaitė (violončelė)
Groja jaunieji smuikininkai
Programoje M.K.Čiurlionis, Č. Milošas, M.Etkindas,
J.Rūtenis, J.Vaičiūnaitė, B.Sruoga, E.Mieželaitis, J.Degutytė

Rugpjūčio 6 d., šeštadienį,
16 val. Druskininkų bažnyčioje
Sakralinės muzikos valanda
Meistriškumo mokyklos smuikininkai
20 val. Druskininkų miesto muziejuje
Fortepijoninės muzikos koncertas
Birutė Vainiūnaitė (fortepijonas)
Augustė Emilija Janonytė (smuikas)
Koncertmeisterė Inga Vyšniauskaitė
Groja jaunieji smuikininkai
Programoje M.K.Čiurlionis, S.Vainiūnas, R.Schumann,
H.Wieniawski, P. de Sarasate, L. van Beethoven,

Rugpjūčio 7 d., sekmadienį,
15.30 val. Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčioje
Smuiko muzikos valanda
Meistriškumo mokyklos smuikininkai
18 val. Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokykloje
Lietuvos kompozitorių smuiko muzikos koncertas
Meistriškumo mokyklos smuikininkai
Koncertas rengiamas kartu su Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Kastytis Mikiška (birbynė)
Darius Klišys (birbynė)
Juozas Grigas (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, J.S.Bach, G.F.Händel, A.Piazzolla

Rugpjūčio 8 d., pirmadienį,
12 val. Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokykloje
Smuikininkų meistriškumo mokyklos Pabaigos koncertas
16 val. „Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje
Smuiko muzikos šventės Pabaigos koncertas
Meistriškumo mokyklos smuikininkai

Rugpjūčio 14 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Jūratė Vizbaraitė (sopranas)
Gražina Petrauskaitė (vargonai)
Programoje M.K. Čiurlionis, J.Pachelbel, M.A.Cesti, J.S.Bach, J.P.Sweelinck

Rugpjūčio 21 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Remigija Žemaitienė (sopranas)
Mindaugas Žemaitis (baritonas)
Karolina Juodelytė (vargonai)
Rimvydas Mitkus (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, J. S.Bach, Th.Dubois, C.Franck, J. Concone

Rugpjūčio 28 d., sekmadienį,
12 val. Senosios Varėnos bažnyčioje
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Vytenis Gurstis (fleita, D.Britanija)
Virginija Survilaitė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, D.Zipoli, A.Vivaldi, W.A.Mozar

Rugsėjo 17 d., šeštadienį, 17 val. Druskininkų miesto muziejuje
Muzikos ir literatūros vakaras ...aną vasarą
Skirtas S. Čiurlionienės-Kymantaitės 125-osioms gimimo  ir
M. K. Čiurlionio 100-osioms mirties metinėms
Dalyvauja
Aktoriai Jūratė Onaitytė, Inga Mikutavičiūtė, Egidijus Stancikas
Pianistai Sonata ir Rokas Zubovai
Programoje ištraukos iš S. Čiurlionienės-Kymantaitės ir M. K. Čiurlionio literatūros kūrinių ir laiškų,
M.K.Čiurlionio kūriniai fortepijonui ir simfoninės poemos Miške transkripcija fortepijonui keturioms rankoms

FESTAVALIO PABAIGOS IR M.K.ČIURLIONIO GIMTADIENIUI SKIRTI RENGINIAI

Rugsėjo 22 d., ketvirtadienį,
16 val. M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje
Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos moksleivių ir mokytojų koncertas
Druskininkų moksleivių piešinių ir rašinių M.K. Čiurlionio kūrybos temomis
konkursų laureatų darbų pristatymas ir autorių apdovanojimas
19 val. SPA Vilnius SANA
Alytaus jaunimo simfoninis orkestras Svajonė
Solistai
Dirigentai Daiva Martikonytė ir Pranas Stepanovas
Programoje M.K.Čiurlionis, J.Naujalis, S.Prokofjev, P.Čaikovskij, A.Piazzolla

Koncertų vedėjas muzikologas Vaclovas Juodpusis

Informacijos apie festivalio renginius ieškokite:
svetainėse  www.lmrf.lt,  www.druskininkai.lt
savaitraščiuose „Druskonis“, „Druskininkų naujienos“ir kt. leidiniuose


telef. 2613171, el. p.:  fondas@lmrf.lt
--- --- --- 

Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu 2010
DRUSKININKŲ VASARA SU M.K.ČIURLIONIU 2009
DRUSKININKŲ VASARA SU M.K.ČIURLIONIU 2008
DRUSKININKŲ VASARA SU M.K.ČIURLIONIU 2007
DRUSKININKŲ VASARA SU M.K.ČIURLIONIU 2006
DRUSKININKŲ VASARA SU M.K.ČIURLIONIU 2005
DRUSKININKŲ VASARA SU M.K.ČIURLIONIU 2004
DRUSKININKŲ VASARA SU M.K.ČIURLIONIU 2003

 

© 2023 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple