Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu. 2008 m.

VI tarptautinis menų festivalis
vyko birželio 28 - rugsėjo 23 d.

 

Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu. 2008 m. Bukletas

 

Jau šeštą kartą Druskininkų kurorto gyventojus ir svečius į koncertus, parodas, autorinius vakarus, susitikimus su žymiais kūrėjais ir talentingu jaunimu iš Lietuvos ir užsienio šalių kvietė Muzikų rėmimo fondo bei Druskininkų savivaldybės rengiamas festivalis.

Tradiciškai Festivalio kulminacija tapo rengiama M.K.Čiurlionio studijų savaitė. 
Mokslinė konferencija „M.K.Čiurlionis ir pasaulis“ vėl į Druskininkus sukvietė garbius, savo kūrybinius tyrinėjimus bei ieškojimus paskyrusius M.K.Čiurlioniui, pranešėjus iš Lietuvos ir užsienio šalių.             
Klausytojams buvo pasiūlyta virš 50 įvairių meno renginių, kuriuose dalyvavo apie 300 atlikėjų. Tai klausytojų jau pamėgtos sakralinės muzikos valandos Druskininkų, Senosios Varėnos, Liškiavos bažnyčiose (17 koncertų). 

Dailės meno mylėtojus liepos – rugsėjo mėnesiais kvietė Lietuvos bei užsienio dailininkų parodos.

Festivalio išvakarėse buvo surengti Druskininkų miesto moksleivių rašinių ir piešinių konkursai čiurlioniškąja ir artėjančio Lietuvos tūkstantmečio temomis.


FESTIVALIO PROGRAMA

FESTIVALIO PRADŽIOS ŠVENTĖ
Birželio 28 d., šeštadienį,
15.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje (M.K.Čiurlionio g. 35)
Kviečiami dalyvauti
LR Seimo narys Justinas Karosas
LR kultūros ministras Jonas Jučas
LR švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius
LR aplinkos ministras Artūras Paulauskas
Alytaus apskrities viršininkas Eugenijus Palavinskas
Druskininkų meras Ričardas Malinauskas
Druskininkų vicemerė Kristina Miškinienė
Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė Liucija Stulgienė
M.K.Čiurlionio preliudus Vasaros Druskininkuose skambina Rokas Zubovas
Dalyvauja Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokyklos jaunių choras
Vadovė Antanina Laurenčikienė 
16.30 val. Iškilmės prie M.K.Čiurlionio paminklo
Dalyvauja Druskininkų miesto kultūros centro moterų choras Gija
Vadovė Janina Macevič
Koncertmeisteris Kęstutis Bieliukas
Programoje M.K.Čiurlionio, S.Šimkaus harmonizuotos lietuvių liaudies dainos
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Sakralinės muzikos valandų ciklas Čiurlioniškąją stygą palietus
Tarptautiniams vargonų metams, Lietuvos vargonų 600 metų sukakčiai
Druskininkiečio vargonininko
Vytauto Urbono atminimui
Ciklą parengė LMTA doc. Gediminas Kviklys
Dalyvauja
Vilniaus arkikatedros bazilikos didysis choras
Vadovas Remigijus Songaila
Asta Krikščiūnaitė (sopranas)
Remigija Žemaitienė (sopranas)
Romualdas Vešiota (baritonas)
Mindaugas Žemaitis (baritonas)
Bernardas Vasiliauskas (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, J.Gudavičius, Ch.Gounod, A.Kačanauskas ir kt.
21.30 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje
Ciklo Druskininkų serenados pradžia
Prie Druskonio ežero dainų vakaras Anoj pusėj ežero...
Vilniaus arkikatedros bazilikos didysis choras
Druskininkų miesto kultūros centro moterų choras Gija
Asta Krikščiūnaitė (sopranas)
Romualdas Vešiota (baritonas)
Rokas Zubovas (fortepijonas)
Programoje M.K.Čiurlionio kūriniai, dedikuoti draugams (dainos, šokiai, opusai),
harmonizuotos lietuvių liaudies dainos

Liepos 5 d., šeštadienį, 20.00 val. Druskininkų miesto muziejuje
Eduardo Mieželaičio kūrybos vakaras
Skambės A.Kačanausko, A.Belazaro, V.Laurušo
vokaliniai kūriniai pagal E.Mieželaičio eiles
Gražina Urbonaitė (aktorė)
Ieva Simonavičiūtė (sopranas)
Aušrinė Šikšnytė (mecosopranas)
Artūras Miknaitis (bosas)
Koncertmeisterė Giedrė Muralytė-Eriksonė

Liepos 6 d., sekmadienį, 19.30 val.  Druskininkų bažnyčioje
Valstybės dienai 
Eugenija Klivickaitė (mecosopranas)
Vytenis Gurstis (fleita)
Virginija Survilaitė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, W.A.Mozart, J.S.Bach ir kt.

Liepos 12 d., šeštadienį, 20.00 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje
Druskininkų serenados
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Čiurlionio kvartetas
     Jonas Tankevičius (I smuikas)
     Darius Dikšaitis (II smuikas)
     Gediminas Dačinskas (altas)
     Saulius Lipčius (violončelė)
Programoje M.K.Čiurlionis, F.Latėnas, J.Brahms ir kt.

Liepos 13 d., sekmadienį,
12.00 val. Senosios Varėnos bažnyčioje
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Kastytis Mikiška (birbynė)
Jūratė Landsbergytė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionio ir lietuvių kompozitorių kūriniai M.K.Čiurlioniui

Liepos 18 d., penktadienį, 20.00 val. Druskininkų miesto muziejuje
Kamerinės muzikos koncertas
Artas Balakauskas (fortepijonas, Tailandas)
Indhuon Srikaranonda-Balakauskienė (fortepijonas, Tailandas)
Programoje M.K.Čiurlionis, F.Schubert, F.Mendelssohn, M.Ravel

Liepos 20 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Giedrius Prunskus (baritonas)
Justė Gelgotaitė (obojus)
Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, J.S.Bach, F.Mendelssohn

Liepos 25 d., penktadienį, 19.30 val. „Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje
Spektaklis ILGĖJIMOS’ SONATA pagal Laiškus Sofijai 
Diana Anevičiūtė (aktorė)
Aleksas Kazanavičius (aktorius) 
Fotodailininkas Juozas Valiušaitis 

Liepos 27 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Tomas Ladiga (bosas)
Juozas Grigas (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, J.Naujalis, J.Dambrauskas ir kt.

Liepos 31 – rugpjūčio 6 d.
M.K.ČIURLIONIO STUDIJŲ SAVAITĖ
Konferencija M.K.ČIURLIONIS IR PASAULIS
SMUIKO MUZIKOS ŠVENTĖ
SMUIKININKŲ MEISTRIŠKUMO MOKYKLOS
Studijų savaitės programą parengė Rimantas Astrauskas, muzikologas, LMTA docentas
Smuiko muzikos šventės meno vadovai ir smuikininkų meistriškumo mokyklų pedagogai
Petru Munteanu, Hamburgo aukštosios muzikos mokyklos profesorius (Vokietija)
Gintvilė Vitėnaitė, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė
Koncertmeisterės Inga Vyšniauskaitė,Jūratė Kaminskienė

Liepos 31 d., ketvirtadienį,
18.00 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykloje
(Vytauto g. 23)
Druskininkų moksleivių piešinių ir eilėraščių M.K.Čiurlionio kūrybos temomis
konkursų geriausių darbų pristatymas
Pristato V.K.Jonyno dailės mokyklos direktorė Aušra Grigaliūnienė ir
Druskininkų savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Dalia Chochienė
Groja meistriškumo mokyklos smuikininkai
20.00 val. Druskininkų miesto muziejuje
Kamerinės muzikos koncertas
Dainius Puodžiukas (smuikas)
Viktorija Zabrodaitė (fleita)
Vilma Rindzevičiūtė (fortepijonas)
Programoje M.K.Čiurlionis, G.Kuprevičius, D.Cimarosa, Ph.Gauber ir kt.

Rugpjūčio 1 d., penktadienį, 10.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
M.K.Čiurlionio studijų savaitės,
konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis atidarymas
Kviečiami dalyvauti
LR Seimo ir Vyriausybės nariai, Kultūros, Švietimo ir mokslo,
Aplinkos ministerijų,Alytaus apskrities, Druskininkų savivaldybės vadovai
Užsienio šalių svečiai:
Jan Braun (muzikologas, Vokietija)
Radosveta Bruzaud (muzikologė, Prancūzija) 
Anna Czekanowska (etnomuzikologė, Lenkija)
Tamara Ismagulova (dailėtyrininkė, Rusija)
M.K.Čiurlionio kūrybos tyrinėtojai iš Lietuvos 
M.K.Čiurlionio ir jo amžininkų kūrinius skambina Birutė Vainiūnaitė
Programoje M.K.Čiurlionis, S.Vainiūnas, J.Gruodis
M.K.Čiurlionio kūrinių ekspozicijos pristatymas smuikininkų meistriškumo mokyklų dalyviams
Vadovė muziejininkė Danutė Kašėtaitė
11.00 val. V.K.Jonyno galerijoje 
Dailininkės Ramunės Vėliuvienės tapybos parodos
Gėlės M.K.Čiurlioniui atidarymas
Parodą pristato autorė

Lietuvos banko poilsio namuose (M.K.Čiurlionio g. 22)
Konferencija M.K.Čiurlionis ir pasaulis 
12.00 – 14.00 val. 
Pranešėjai
Kristina Miškinienė, Druskininkų savivaldybės vicemerė, M.K.Čiurlionio miesto kultūros panorama;
Doc. dr. Jonas Bruveris, LMTA, Konstantino laiškai Sofijai;
Gražina Jaronienė, Varėnos M. K. Čiurlionio draugija, M.K.Čiurlionio kūrybos Varėnos krašte puoselėjimo tradicijos;
Stasys Urbonas, Memorialinio kultūros centro Čiurlionio namai Vilniuje direktorius, M.K.Čiurlionio pasaulis kaip naujas dvasinis kontinentas ir šiandieninė tautinio dvasingumo krizė
15.00 – 17.00 val.
Prof. dr. Krescencijus Stoškus, Lietuvos filosofijos ir kultūros institutas, M.K.Čiurlionio dorovinis credo;
Dr. Tamara Ismagulova, Peterburgas, Rusijos meno istorijos institutas, Naujų tapybos krypčių tyrimas Rusijos meno istorijos institute ir sąsajos su Čiurlionio kūryba;
Prof. dr. Anna Czekanowska, Varšuvos universitetas (Lenkija), Apie muzikinės poezijos konceptą;
Jan Braun, Vokietija, M.K.Čiurlionis Vokietijoje
17.30 val. Socialinių paslaugų centre (Veisiejų g. 17)
LID narės Alinos Myšalo dailės darbų parodos atidarymas
Parodą pristato autorė ir S.Vainiūno namų vadovas muzikologas Vaclovas Juodpusis
Groja meistriškumo mokyklos smuikininkai
20.00 val. Druskininkų miesto muziejuje
Kamerinės muzikos koncertas
Dalia Kuznecovaitė (smuikas, Vokietija)
Leonidas Dorfmanas (fortepijonas, Vokietija)
Programoja M.K.Čiurlionis, J.Brahms, N.Paganini ir kt.

Rugpjūčio 2 d., šeštadienį, Lietuvos banko poilsio namuose
Konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis tąsa
9.00 – 11.30 val.
Pranešėjai
Prof. hab. dr. Antanas Andrijauskas, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Psichoanalitinis požiūris į M.K.Čiurlionio asmenybę ir kūrybą: galimybės ir ribos;
Salomėja Jastrumskytė, VDA, Aukščio pojūčio registrai M. K. Čiurlionio tapyboje;
Dr. Radosveta Bruzaud, Sorbonos universitetas (Prancūzija), Polifonijos idėja M. K. Čiurlionio vizualiuose kūriniuose;
Virginija Unguraitytė, Kauno technologijų universitetas, M. K. Čiurlionio Noktiurno cis-moll redakcijų lyginamoji analizė;
Doc. dr. Gražina Daunoravičienė, LMTA, Palindromo principas Čiurlionio kūryboje.
12.00 – 14.30 val.
Doc. dr. Rimantas Janeliauskas, LMTA, M. K. Čiurlionio muzikos archetipai ir jų ištakos;
Prof. dr. Eugenijus Ignatonis, LMTA, M. K. Čiurlionio ir V. Bacevičiaus fortepijoninės kūrybos interpretacijos klausimu;
Doc. dr. Rūta Gaidamavičiūtė, LMTA, V. Bartulio dedikacijos M. K. Čiurlioniui;
Doc. dr. Egidijus Mažintas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Menininkas tarp įsivaizduojamos bendruomenės ir tautinės sąmonės žnyplių;
Rita Nomicaitė, LMTA, M. K. Čiurlionio idėjų įtakos pėdsakai V. Jakubėno muzikos straipsniuose;
Rūta Skudienė, leidyklos „Semplice“ direktorė, Naujos M. K. Čiurlionio kūrinių kompaktinės plokštelės;
16.00 val. M.K.Čiurlionio memorialinio muziejaus Mažojoje studijoje
Dailininkės Eglės Petraitytės Talalienės darbų parodos (akvarelė, kilimai) atidarymas
Parodą pristato autorė
17.30 val. Prie Mindaugo paminklo
Meistriškumo mokyklų smuikininkai
18.00 val. Sanatorijoje LIETUVA (Kudirkos g. 43)
Fotomenininkės Martynos Plioplytės fotografijų parodos atidarymas
Parodą pristato autorė
19.00 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykloje
Druskininkiečio, kraštotyrininko, fotomėgėjo Vytauto Valentukevičiaus fotografijų parodos Festivalio „Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu” akimirkos atidarymas
Parodą pristato autorius
Groja meistriškumo mokyklos smuikininkai
22.30 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
Pianistės Aleksandros Žvirblytės ir
fotodailininko Juozo Valiušaičio
improvizacijų vakaras M.K.Čiurlionio kūrybos temomis

Rugpjūčio 3 d., sekmadienį, 10.00 val. Miško muziejuje GIRIOS AIDAS (M.K.Čiurlionio g. 102)
Susitikimas-pokalbis Kūrėjas ir gamta
Miškininkų sąjungos prezidentas, LŽŪ universiteto profesorius Edvardas Riepšas ir buvęs ilgametis M.K.Čiurlionio memorialinio muziejaus vedėjas, Druskininkų garbės pilietis Adelbertas Nedzelskis
Liaudies instrumentų ansamblis Vaivora
Vadovė prof. Lina Naikelienė
14.00 val. Antano Česnulio skulptūrų ir poilsio parke (Naujasodės kaimas) 
Tautinės muzikos ir papročių popietė
Ansamblis Vaivora 
Ricielių laisvalaikio centro folkloro ansamblis Nendrelė. Vadovė Julija Čiurlionienė
12.00 val. Senosios Varėnos bažnyčioje
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Mindaugas Žemaitis (baritonas)
Daiva Gudelevičiūtė (altas)
Žibutė Valkaitytė (fleita)
Živilė Survilaitė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, W.A.Mozart ir kt.

Rugpjūčio 4 d., pirmadienį, 16.00 val. Druskininkų bažnyčioje
Meistriškumo mokyklos smuikininkai
17.30 val. prie Mindaugo paminklo
Meistriškumo mokyklų smuikininkai
20.00 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje
Druskininkų serenados
Meistriškumo mokyklų smuikininkų koncertas

Rugpjūčio 5 d., antradienį,
15.00 val. Liškiavos bažnyčioje
Meistriškumo mokyklų smuikininkai
17.00 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykloje
Lietuvos kompozitorių smuiko muzikos koncertas
Meistriškumo mokyklų smuikininkai
20.00 val. SPA Vilnius SANA (Dineikos g. 1)
Kompozitoriaus Fausto Latėno kūrybos vakaras Skiriu Sofijai...
Kompozitorius Faustas Latėnas
Ingrida Rupaitė (smuikas)
Tomas Petrikis (altas)
Edmundas Kulikauskas (violončelė)
Dalia Balsytė (fortepijonas)
Indrė Baikštytė (fortepijonas)
Styginių kvartetas Art Vio
     Ingrida Rupaitė (I smuikas)
     Kristijonas Venslovas (II smuikas)
     Tomas Petrikis (altas)
     Povilas Jacunskas (violončelė)
Koncertą veda pianistė Dalia Balsytė

Rugpjūčio 6 d., trečiadienį,
15.00 val. M.K.Čiurlionio muzikos mokykloje
Jaunųjų smuikininkų meistriškumo mokyklos Pabaigos koncertas
Vadovė mokytoja ekspertė Gintvilė Vitėnaitė
17.30 val. Prie Mindaugo paminklo
Meistriškumo mokyklų smuikininkai
20.00 val. „Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje (Krėvės g. 7)
Smuiko muzikos šventės Pabaigos koncertas
Vadovas prof. Petru Munteanu

Rugpjūčio 10 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Algirdas Budrys (klarnetas)
Irena Renata Budrytė-Kummer (vargonai, Vokietija)
Programoje M.K.Čiurlionis, C.M.Weber,J.S.Bach ir kt.

Rugpjūčio 16 d., šeštadienį, 20.00 val. Druskininkų miesto muziejuje
Skaidra Jančaitė (sopranas)
Alvis Cedrinš (baritonas, Latvija)
Gražina Zalatorienė (fortepijonas)
Programoje M.K.Čiurlionis, J.Brahms ir kt.

Rugpjūčio 17 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Irena Milkevičiūtė (sopranas)
Dominykas Vyšniauskas (trimitas, JAV)
Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, B.Budriūnas,V.Bellini, G.Puccini ir kt.

Rugpjūčio 23 d., šeštadienį, 20.00 val. Druskininkų miesto muziejuje
Kultūrų dialogo metams
Muzikinė poetinė kompozicija Vasaros naktys
Rita Preikšaitė (mecosopranas)
Rūta Blaškytė (fortepijonas)
Virginija Kochanskytė (aktorė)
Programoje M.K.Čiurlionis, H.Berlioz,C.Debussy ir kt.

Rugpjūčio 24 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Regina Šilinskaitė (sopranas)
Diana Encienė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, G.Gudauskienė, J.S.Bach ir kt.

Rugpjūčio 30 d., šeštadienį, 20.00 val. Druskininkų miesto muziejuje
Kamerinės muzikos koncertas
Trio Kaskados
     Rusnė Mataitytė (smuikas)
     Edmundas Kulikauskas (violončelė)
     Albina Šikšniūtė (fortepijonas)
Programoje M.K.Čiurlionis, F.Mendelssohn, E. Grieg ir kt.

Rugpjūčio 31 d., sekmadienį,
12.00 val. Senosios Varėnos bažnyčioje
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Ona Matusevičiūtė (sopranas)
Robertas Beinaris (obojus)
Jūratė Bundzaitė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, J.Gruodis ir kt.

Rugsėjo 6 d., šeštadienį, 17.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
Kamerinės muzikos koncertas
Aldona Eleonora Radvilaitė (fortepijonas)
Programoje M.K.Čiurlionis, S.Vainiūnas, J.S.Bach ir kt.

Rugsėjo 7 d., sekmadienį, 13.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Aušra Liutkutė (sopranas)
Jarūnė Barkauskaitė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, B.Budriūnas, J.S.Bach ir kt.

Rugsėjo 13 d., šeštadienį, 17.00 val. Druskininkų miesto muziejuje
Klaros Šuman dainų popietė
Viktorija Stanelytė (sopranas)
Ieva Marija Eidukonytė (smuikas)
Dovilė Bagdonaitė (fortepijonas)

Rugsėjo 14 d., sekmadienį,
12.00 val. Senosios Varėnos bažnyčioje
Jūratė Vizbaraitė (sopranas)
Milda Narsevičiūtė (sopranas)
Liauda Vaitkūnaitė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, F.Schubert, J.S.Bach ir kt.
13.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Rita Preikšaitė (sopranas)
Vygantas Šilinskas (trombonas)
Dalia Jatautaitė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, J.S.Bach ir kt.

Rugsėjo 20 d., šeštadienį, 17.00 val. Druskininkų miesto muziejuje
Vokalinės muzikos puslapis
Sabina Martinaitytė (sopranas)
Liudas Mikalauskas (bosas)
Audronė Eitmanavičiūtė (fortepijonas)
Programoje M.K.Čiurlionio amžininkų ir nūdienos autorių kūriniai

Rugsėjo 21 d., sekmadienį, 13.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Ilona Girdžiūnaitė (smuikas)
Ričardas Vytas (altas)
Raimundas Jasiukaitis (violončelė)
Gediminas Kviklys (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, I.Benda ir kt.

Rugsėjo 22 d., pirmadienį, 17.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
Koncertas M.K.Čiurlionio gimtadieniui
Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokyklos moksleiviai ir mokytojai
LMTA studentai
Druskininkų moksleivių piešinių ir eilėraščių M.K.Čiurlionio kūrybos temomis konkursų laureatų apdovanojimas

FESTIVALIO PABAIGOS ŠVENTĖ

Rugsėjo 23 d., antradienį, 20.00 val. SPA Vilnius SANA
Gražiausių M.K.Čiurlionio, A.Bražinsko, B.Gorbulskio, A.Raudonikio ir kitų Lietuvos kompozitorių dainų vakaras
Virgilijus Noreika
ir kylančios operos žvaigždės:
Jovita Vaškevičiūtė
Vilma Mončytė
Marta Lukošiūtė
Jonas Sakalauskas
Eugenijus Chrebtovas
Aurimas Raulinavičius
Rokas Zubovas (fortepijonas)
Koncertų vedėjas muzikologas Vaclovas Juodpusis

Nuo birželio 28 d. iki rugsėjo 23 d. kiekvieną penktadienį 17 val.
M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje rodomi filmai apie M.K.Čiurlionį
----------------------------------------------------

© 2023 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple