Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu. 2007 m.

V tarptautinis menų festivalis
vyko birželio 30 – rugsėjo 27 d.


Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu. 2007 m. bukletas

 

Birželio 30 d., šeštadienį,

FESTIVALIO PRADŽIOS ŠVENTĖ
16.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
Kviečiami dalyvauti
LR Seimo narys Justinas Karosas
LR kultūros ministras Jonas Jučas
LR švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė
LR aplinkos ministras Arūnas Kundrotas
Alytaus apskrities viršininkas Eugenijus Palavinskas
Druskininkų meras Ričardas Malinauskas
Druskininkų vicemerė Kristina Miškinienė
Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė Liucija Stulgienė
M.K.Čiurlionio  ir jo amžininkų kūrinius skambina Aldona Eleonora Radvilaitė

19.00 val. sanatorijoje „Lietuva“
Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriaus moksleivių parodos pristatymas
Paroda veiks iki liepos 22 d.

19.30 val. Iškilmės prie M.K.Čiurlionio paminklo
Dalyvauja Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“

20.30 val. Pramogų aikštėje
Ansamblio „Lietuva“ šventinis koncertas
Vadovas Giedrius Svilainis
Vyriausiasis chormeisteris Algimantas Kriūnas
Vyriausiasis baletmeisteris Vytautas Buterlevičius
Dirigentas Saulius Prusevičius
Dalyvauja kompozitorius Vytautas Juozapaitis
Programoje M.K.Čiurlionis, V.Juozapaitis

Liepos 1 d., sekmadienį,
12.00 val. Senosios Varėnos bažnyčioje
Mykolo Romerio universiteto mišrus choras
Meno vadovė ir dirigentė Loreta Levinskaitė
Chormeisterė ir koncertmeisterė Vitalija Semeniukienė
Dalyvauja
Regina Maciūtė (sopranas)
Gediminas Kviklys (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, G.Venislovas, F.Mendelssohn,
F.Schumann, R.Schubert, G.Mignemi, H.Hahn, S.Tanejev, G.Gershwin
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Sakralinės muzikos valandų ciklas „Čiurlioniškąją stygą palietus“
Ciklą sudarė LMTA doc. Gediminas Kviklys
Pradžios koncertas
Naujų idėjų kamerinis orkestras Augusta Jusionytė (smuikas)
Dalia Dedinskaitė (smuikas)
Vytautas Martišius (altas)
Gleb Pyšniak (violončelė)
Meno vadovas ir dirigentas Gediminas Gelgotas
Programoje J.S.Bach, J.Ch.Bach, G.Gelgotas

Liepos 8 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Sabina Martinaitytė (sopranas)
Renata Marcinkutė (vargonai)
Audronė Eitmanavičiūtė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, J.S.Bach, C.Franck, Ch.Gounod, L.Luzzi,
H.Marschner, D.Kairaitytė, N.Čepaitės kūrinio „Angelo mio” premjera

Liepos 14 d., šeštadienį, 19.30 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje
DRUSKININKŲ SERENADOS
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas
ČIURLIONIO KVARTETAS
       Jonas Tankevičius (I smuikas)
       Darius Dikšaitis (II smuikas)
       Gediminas Dačinskas (altas)
       Saulius Lipčius (violončelė)
Solistas Algirdas Bydrys (klarnetas)
Programoje M.K.Čiurlionis, J.Haydn, W.A.Mozart

Liepos 15 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Gintarė Skerytė (sopranas)
Mindaugas Žemaitis (baritonas)
Daiva Gudelevičiūtė (altas)
Živilė Survilaitė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, J.S.Bach, G.Fauré

Liepos 20 d., penktadienį, 16.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
Muzikos ir žodžio kūrybos vakaras „Iš didelio ilgesio...“ (M.K.Čiurlionis)
Egidijus Ališauskas (birbynė)
Rūta Mikelaitytė (fortepijonas)
Birutė Marcinkevičiūtė-Mar (aktorė)
Programoje M.K.Čiurlionis, B.Dvarionas, F.Schubert, A.Piazzolla, F.Kreisler ir kt.
Vakaras rengiamas kartu su Druskininkų viešąja biblioteka

Liepos 21 d., šeštadienį, 20.30 val. Pramogų aikštėje
Karinių jūrų pajėgų orkestras (Klaipėda)
Kapelmeisteris Pranciškus Memėnas
Dalyvauja Klaipėdos muzikinio
teatro solistas Viačeslavas Tarasovas (tenoras)
Programoje V.Klova, J.S.Strauss, R.Williams, M.Novikas, Ph.Sparke, N.Iwai

Liepos 22 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Ona Matusevičiūtė (sopranas)
Giedrius Prunskus (bosas)
Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai)
Programoje J.S.Bach, W.A.Mozart, F.Schubert, M.K.Čiurlionis

Liepos 26 d., ketvirtadienį, 19.30 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje
Baltijos akordeonų kvintetas EXCELSIOR
Vadovas Eduardas Gabnys
Programoje A.Piazzolla, L.Anderson, F.Poulenc

Liepos 29 d., sekmadienį,
12.00 val. Senosios Varėnos bažnyčioje
Kastytis Mikiška (birbynė)
Eugenijus Čiplys (birbynė)
Dalia Šakenytė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, J.Juozapaitis, W.F.Bach, A.Piazzolla ir kt.
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Kristina Zmailaitė (sopranas)
Edmundas Seilius (tenoras, JAV)
Eleonora Taškinaitė (vargonai)
Programoje J.S.Bach, G.F.Händel, Ch.W.Gluck ir kt.

Liepos 30 – rugpjūčio 5 d.
M.K.ČIURLIONIO STUDIJŲ SAVAITĖ
Konferencija M.K.ČIURLIONIS IR PASAULIS
SMUIKO MUZIKOS ŠVENTĖ
SMUIKININKŲ MEISTRIŠKUMO KURSAI
Studijų savaitės programą sudarė Rimantas Astrauskas, muzikologas, LMTA docentas

Smuiko muzikos šventės meno vadovai ir smuikininkų meistriškumo kursų pedagogai:
Petru Munteanu, Hamburgo aukštosios muzikos mokyklos profesorius (Vokietija)
Kornelija Kalinauskaitė, LMTA profesorė
Gintvilė Vitėnaitė, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė

Liepos 30 d., pirmadienį,
19.00 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykloje

Druskininkų miesto moksleivių piešinių konkurso
„Pasaka pagal M.K.Čiurlionį“ geriausių darbų parodos pristatymas
20.00 val. Druskininkų miesto muziejuje
SMUIKO MUZIKOS ŠVENTĖS
Pradžios koncertas
Diana Galvydytė (smuikas, D.Britanija)
Lina Šatkutė (fortepijonas)
Programoje E.Chausson, C.Saint-Saens, E.Balsys, E.Elgar, P.Sarasate

Liepos 31 d., antradienį, 20.00 val. Druskininkų miesto muziejuje
Kamerinės muzikos koncertas
Dalia Kuznecovaitė (smuikas)
Leonidas Dorfmanas (fortepijonas, Vokietija)
Programoje J.Brahms, M.Ravel, M.K.Čiurlionis, P.Sarasate

Rugpjūčio 1 d., trečiadienį,
10.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
M.K.Čiurlionio studijų savaitės,
Konferencijos „M.K.Čiurlionis ir pasaulis” atidarymas
Kviečiami dalyvauti:
LR Seimo ir Vyriausybės nariai, Kultūros, Švietimo ir mokslo,
Aplinkos ministerijų, Alytaus apskrities, Druskininkų savivaldybės ir
Lietuvos muzikų rėmimo fondo vadovai
Užsienio šalių svečiai:
Aleksandr Dirdovskij (režisierius, Ukraina)
Tanel Šubin ( dailininkas, Estija)
Laima Petrusevičiūtė-Sjur ( menotyrininkė, Norvegija)
M.K.Čiurlionio ir jo amžininkų kūrinius skambina Birutė Vainiūnaitė
Programoje M.K.Čiurlionis, R.Schumann, S.Šimkus, S.Vainiūnas, J.Gruodis
11.00 val. V.K.Jonyno galerijoje
Religinio meno parodos, skirtos V.K.Jonyno 100-osioms gimimo metinėms, pristatymas.
Parodą pristato M.K.Čiurlionio memorialinio muziejaus skyriaus vedėjas, dailininkas Darius Joneika
12.00 val. Lietuvos banko poilsio namuose
Konferencija „M.K.Čiurlionis ir pasaulis“
Pranešėjai:
Kristina Miškinienė, Druskininkų vicemerė
Jonas Bruveris, LMTA Muzikos istorijos katedros docentas
Jan Braun,  Magdeburgo universiteto doktorantas (Vokietija)
Vaclovas Juodpusis, muzikologas, Stasio Vainiūno namų vadovas
16.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
Naujų knygų, skirtų M.K.Čiurlionio kūrybai, paroda–pristatymas „Čiurlionis mūsų širdyse“
Dalyvauja knygų autoriai:
Virginija Bogušienė, Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto
mokslinių leidinių ir žodynų redakcijos vedėja
Darius Kučinskas, muzikologas
Milda Kulikauskienė, menotyrininkė
Jūratė Landsbergytė, muzikologė
Adelbertas Nedzelskis, menotyrininkas
Dalia Palukaitienė, skulptorė, M.K.Čiurlionio anūkė
Laima Petrusevičiūtė-Sjur, menotyrininkė (Norvegija)
20.00 val. sanatorijoje LIETUVA
Tanel Šubin (Estija) piešinių ir
Gerdenio Grickevičiaus tapybos darbų parodų atidarymas
Dalyvauja autoriai
20.30 val. sanatorijoje LIETUVA
Multimedijų kompozicijų vakaras M.K.Čiurlionio kūrinių motyvais
Programoje Mantauto Krukausko ir Lino Paulauskio kompozicijos
Dalyvauja
Brigita Bublytė (vokalas)
Jan Maksimovič (saksofonas)

Rugpjūčio 2 d., ketvirtadienį,
10.00 val. Lietuvos banko poilsio namuose

Konferencijos „M.K.Čiurlionis ir pasaulis“ tąsa
Pranešėjai:
Antanas Andrijauskas, Vilniaus dailės akademijos profesorius, hab. dr.;
Rimantas Astrauskas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedros docentas, dr.;
Rimantas Janeliauskas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kompozicijos katedros docentas, dr.;
Eugenijus Ignatonis, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pedagogikos katedros profesorius, dr.;
Egidijus Mažintas, Lietuvos pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto docentas, dr.;
Rita Nomicaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto mokslinė bendradarbė;
Laima Petrusevičiūtė-Sjur, menotyrininkė (Norvegija);
Stasys Urbonas, Memorialinio kultūros centro Čiurlionio namai Vilniuje direktorius
16.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
Kino filmų popietė „M.K. Čiurlionis ir kinematografas“
Susitikimas su režisieriumi Aleksandru Dirdovskiu (Ukraina)
Vedėjas fotomenininkas Juozas Valiušaitis
20.00 val. Sveikatingumo ir poilsio centre SPA Vilnius
Kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus kūrybos ir improvizacijų vakaras
Programoje „Echo–Aidas“ (Pasaulinė premjera)
Dalyvauja
Kompozitorius Giedrius Kuprevičius
Kamerinis ansamblis „Grazioso“
       Joana Gedmintaitė (sopranas)
       Viktorija Zabrodaitė (fleita)
       Vilma Rindzevičiūtė (fortepijonas)

Rugpjūčio 3 d., penktadienį,
9.30 val. Ekskursija po M.K.Čiurlionio pamėgtas vietoves Druskininkų apylinkėse
12.00 val. Miško muziejuje GIRIOS AIDAS
Susitikimas-pokalbis su Aplinkos ministerijos ir kitais gamtosaugos specialistais
Literatūrinis muzikinis puslapis TADA AŠ LAIMINGAS Antano Vienažindžio kūrybos motyvais
Danielius Sadauskas (baritonas)
Vytautas Juozapaitis (armonika, akordeonas, sega)
Ferdinandas Jakšys (aktorius)
15.00 val. Ekskursija į Liškiavą
15.30 val. Liškiavos bažnyčioje

Muzikos valanda
Meistriškumo kursų smuikininkų koncertas
Vadovai prof. Petru Munteanu, mokytoja ekspertė Gintvilė Vitėnaitė
18.00 val.  Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykloje
Lietuvos kompozitorių smuiko muzikos vakaras
Meistriškumo kursų smuikininkai
Vadovai prof. Petru Munteanu,
prof. Kornelija Kalinauskaitė,
mokytoja ekspertė Gintvilė Vitėnaitė
21.00 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje
Meistriškumo kursų styginių kvartetas
       Augusta Jusionytė (I smuikas)
       Diana Moisejenkaitė (II smuikas)
       Jurgis Juozapaitis jaunesnysis (altas)
       Regina Gylytė (violončelė)
Vadovė prof. Kornelija Kalinauskaitė
Programoje L. van Beethoven, M.K.Čiurlionis, W.A.Mozart ir kt.
22.30 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
Vakaro improvizacija M.K.Čiurlionio kūrybos temomis
Muzikinis pleneras
Atlikėjai:
Pianistė Aleksandra Žvirblytė
Vizualizacija Aleksandro Dirdovskio (režisierius, Ukraina)

Rugpjūčio 4 d., šeštadienį,
16.00 val. Druskininkų bažnyčioje

Groja meistriškumo kursų smuikininkai
Vadovė mokytoja ekspertė Gintvilė Vitėnaitė
20.00 val. Sanatorijoje LIETUVA
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato,
kompozitoriaus Jurgio Juozapaičio kūrybos vakaras
Asta Krikščiūnaitė (sopranas)
Audronė Kisieliūtė (fortepijonas)
Kastytis Mikiška (birbynė)
Jurgis Juozapaitis jaunesnysis (altas)
Giedrė Gabnytė (fortepijonas)
Birutė Bizevičiūtė (fortepijonas)
Meistriškumo kursų styginių kvartetas
       Augusta Jusionytė (I smuikas)
       Diana Moisejenkaitė (II smuikas)
       Jurgis Juozapaitis jaunesnysis (altas)
       Regina Gylytė (violončelė)
Vakaro vedėjai:
Kompozitorius Jurgis Juozapaitis
Muzikologas Vaclovas Juodpusis

Rugpjūčio 5 d., sekmadienį,
17.00 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykloje
Jaunųjų smuikininkų meistriškumo kursų
Pabaigos koncertas
Vadovė mokytoja ekspertė Gintvilė Vitėnaitė
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Ansamblis Trio per Due
       Jūratė Landsbergytė (vargonai)
       Laurie Penpraze (trombonas, JAV)
       Todd Craven (trimitas, JAV)
Programoje M.K.Čiurlionis, G.Sakalauskas, G.Tartini, A.Persichetti, J.Haydn, G.F.Händel,
D.Pinkham, L.Bernstein ir kt.
20.00 val. sanatorijoje „DraugystĖ"
SMUIKO MUZIKOS ŠVENTĖS
SMUIKININKŲ MEISTRIŠKUMO KURSŲ
Pabaigos koncertas
Meistriškumo kursų styginių kvartetas ir smuikininkai
Smuiko muzikos šventės meno vadovai ir
smuikininkų meistriškumo kursų pedagogai:
prof. Petru Munteanu,
prof. Kornelija Kalinauskaitė

Rugpjūčio 12 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Amelie Dembski (sopranas, Vokietija)
Henning Dembski (vargonai, Vokietija)
Programoje J.S.Bach, G.F.Händel, M.K.Čiurlionis

Rugpjūčio 17 d., penktadienį, 19.30 val. Druskininkų miesto muziejuje
Kamerinės muzikos koncertas
Edvardas Armonas (violončelė, Vokietija)
Gabrielius Alekna (fortepijonas, JAV)
Programoje M.K.Čiurlionis, J. Brahms, R. Schumann, C. Franck

Rugpjūčio 18 d., šeštadienį, 19.30 val. Druskininkų miesto muziejuje
Muzikinė poetinė kompozicija
E.Griego „Įkvėpimo žemė“
Rita Preikšaitė (mecosopranas)
Rūta Blaškytė (fortepijonas)
Virginija Kochanskytė (aktorė)

Rugpjūčio 19 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Jūratė Vizbaraitė (sopranas)
Andrejus Kalinovas (tenoras, Austrija)
Gražina Petrauskaitė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, J.S.Bach, W.A.Mozart, C.Franck, G.Bizet

Rugpjūčio 25 d., šeštadienį, 19.30 val. Druskininkų miesto muziejuje
Muzikinė-poetinė kompozicija „Skambančios sekundės“.
Inga Ulevičiūtė (mecosopranas)
Gražina Zalatorienė (fortepijonas)
Gražina Urbonaitė (aktorė)
Programoje M.K.Čiurlionis, A.Kačanauskas, V.Jakubėnas, J.Pakalnis, A.Belazaras, G.Gudauskienė
Vakaras rengiamas kartu su Druskininkų viešąja biblioteka

Rugpjūčio 26 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Regina Šilinskaitė (sopranas)
Diana Encienė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, J.S.Bach, G.F.Händel

Rugsėjo 2 d., sekmadienį, 13.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Mindaugas Jankauskas (tenoras)
Vygantas Šilinskas (trombonas)
Dalia Jatautaitė  (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis,
A.Kačanauskas, J.Lemmens ir kt.

Rugsėjo 9 d., sekmadienį, 13.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Aušra Liutkutė (sopranas)
Giedrius Gelgotas (fleita)
Jarūnė Barkauskaitė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis , J.S.Bach, A.Vivaldi ir kt.

Rugsėjo 16 d., sekmadienį, 13.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Eugenija Klivickaitė (mecosopranas)
Vytenis Gurstis (fleita)
Virginija Survilaitė (vargonai)
Programoje J.S.Bach, G.Donizetti, G.Caccini, J.Stanley

Rugsėjo 22 d., šeštadienį, 17.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
Koncertas M.K.Čiurlionio gimimo dienai
Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokyklos moksleiviai ir mokytojai
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai
Druskininkų miesto moksleivių piešinių konkurso „Pasaka pagal M.K.Čiurlionį“ ir
rašinių konkursų „Sapnavau Čiurlionio karalius“ bei „XXI amžiaus mokinio pasikalbėjimas su Čiurlioniu“
laureatų apdovanojimas

Rugsėjo 23 d., sekmadienį,
12.00 val. Senosios Varėnos bažnyčioje

Moterų choras „Liepos“
Meno vadovė ir dirigentė Audronė Steponavičiūtė-Zupkauskienė
Programoje M.K.Čiurlionis, V.Augustinas, D.Macintyre, J.Luciuk, F.Schubert ir kt.
13.30 val. Druskininkų bažnyčioje
M.K. Čiurlionio 132-osioms gimimo metinėms
Sakralinės muzikos valandų ciklo „Čiurlioniškąją stygą palietus“ Pabaigos koncertas
Regina Maciūtė (sopranas)
Ieva Prudnikovaitė (mecosopranas)
Gediminas Kviklys (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionis, J.S. Bach, W.A.Mozart, Ch.M.Widor

FESTIVALIO PABAIGOS ŠVENTĖ

Rugsėjo 27 d., ketvirtadienį,
19.30 val. Sveikatingumo ir poilsio centre SPA Vilnius
Populiariosios klasikinės muzikos koncertas
Choras „Jauna muzika"
Meno vadovas ir vyr. dirigentas Vaclovas Augustinas
Solistai – tarptautinių konkursų laureatai
--- --- --- 
Koncertų vedėjas muzikologas Vaclovas Juodpusis
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---

Nuo birželio 30 d. iki rugsėjo 22 d. kiekvieną penktadienį 17 val.
M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje rodomi filmai apie M.K.Čiurlionį
---------------------

© 2023 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple