Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu. 2014

 

XII TARPTAUTINIS MENŲ FESTIVALIS

2014 m. birželio 29 - rugsėjo 22 dienomis

Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu. Leidinys. 2014 m.pdf

Apie festivalį:
https://www.youtube.com/watch?v=VOuVwWVua9w


Birželio 29 d., sekmadienį, 13 val.

Lietuvos kariuomenės orkestras ir jo vadovas majoras Egidijus Ališauskas
sveikina druskininkiečius ir kurorto svečius

Eisena M.K.Čiurlionio gatve nuo Druskininkų Atgimimo mokyklos
iki Druskininkų miesto muziejaus

14 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje, M.K.Čiurlionio g. 59

Lietuvos kariuomenės orkestro koncertas

15 val. Gėlės Čiurlioniui. Ceremonija prie paminklo, V.Kudirkos g.

Groja Lietuvos kariuomenės orkestras

16 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje, M.K.Čiurlionio g. 35

Iškilmingas Festivalio atidarymas

Lietuvos kariuomenės orkestras

Solistas Egidijus Ališauskas (birbynė)

Sveikinimo žodis. Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras

Atidarymo žodis. Liucija Stulgienė, Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė

Kamerinės muzikos koncertas

Ugnius Pauliukonis (fortepijonas, Lietuva, D.Britanija)

Algirdas Matonis (eufonija,Lietuva, D.Britanija)

Programoje M.K.Čiurlionis, jo amžininkai S.Rachmaninov ir A.Skriabin, F.Chopin

19.30 val. Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje, Vilniaus al. 1

Sakralinės muzikos ciklo „Čiurlioniškąją stygą palietus“ koncertas

Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis"

Meno vadovas ir dirigentas Remigijus Adomaitis

Gediminas Kviklys (vargonai)

Programoje M.K.Čiurlionis, V.Miškinis, E.Grieg, Ph.Stopford

 -         -        -

Liepos 6 d., sekmadienį,

Valstybės dienai skirti koncertai

Programa „Čiurlionio kelias“. Sakralinės muzikos valandos

12 val. Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, Laisvės g. 21

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Vokalinis ansamblis INMEZZO

Diana Encienė (vargonai)

Programoje M.K.Čiurlionis, A.Klova, A. Mikulskis, V.Bellini, F.Schubert

 

Liepos 13 d., sekmadienį,

Programa „Čiurlionio kelias“. Sakralinės muzikos valandos

13 val. Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Mindaugas Žemaitis (baritonas)

Marius Pupkovas (fleita)

Andrius Pleškūnas (altas)

Jarūnė Barkauskaitė (vargonai)

Programoje M.K.Čiurlionis, S.Šimkus, A.Corelli, G.Fh.Telemann, N.Paganini, L.Luzzi

 

Liepos 20 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Ona Matusevičiūtė (sopranas)

Tomas Ladiga (bosas)

Juozas Grigas (vargonai)

Programoje M.K.Čiurlionis, P.Beinaris, G.F.Händel, C.Franck

 

Liepos 27-rugpjūčio 3 dienomis

M.K.ČIURLIONIO STUDIJŲ SAVAITĖ

Dalyvauja M.K.Čiurlionio kūrybos tyrinėtojai ir atlikėjai iš Lietuvos, D.Britanijos, JAV,
Japonijos, Australijos, Danijos, Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Rusijos, Vokietijos, Lenkijos

KonferencijaM.K.ČIURLIONIS IRPASAULIS

SMUIKO MUZIKOS ŠVENTĖ

SMUIKININKŲ MEISTRIŠKUMO MOKYKLA

 

Liepos 27 d., sekmadienį,

14.30 val. Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokykloje

Druskininkų savivaldybės moksleivių piešinių konkurso „Čiurlionišką žvilgsnį pajutus“
laureatų darbų parodos atidarymas

Groja jaunieji smuikininkai

16 val. M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje

M.K.ČIURLIONIO STUDIJŲ SAVAITĖS ATIDARYMAS

Kviečiami LR Seimo ir Vyriausybės nariai, Kultūros, Švietimo ir mokslo, Aplinkos ministerijų,
Druskininkų savivaldybės ir administracijos vadovai, konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis,
Smuikininkų meistriškumo mokyklos dalyviai

Įžangos žodis. Liucija Stulgienė, LMRF direktorė

Studijų savaitės svečių sveikinimai

Pianistės Nadeždos Okruško (Sankt Peterburgas) koncertas

Groja jaunieji smuikininkai

Programoje M.K.Čiurlionis, A.Skriabin, L. van Beethoven, C.Debussy

17.20 val. V.K.Jonyno galerijoje, M.K.Čiurlionio g. 41

Tapytojo Aloyzo Stasiulevičiaus parodos atidarymas

Parodą pristato autorius

Groja jaunieji smuikininkai

 

Programa „Čiurlionio kelias“. Sakralinės muzikos valandos

11.30 val. Merkinės Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Ramūnas Urbietis (baritonas)

Vytautas Oškinis (fleita)

Jūratė Landsbergytė (vargonai)

Programoje M.K.Čiurlionis, F.Bajoras, J.S.Bach, S.Karg-Elert, J.Reinberger

 

Liepos 28 d., pirmadienį,

Grand SPA Lietuva konferencijų centro salėje NERIS, V.Kudirkos g. 45

10 val. Druskininkų miesto dailininkų kūrybos darbų parodos

Po Čiurlioniškos auros dangum pristatymas

Groja jaunieji smuikininkai

11-17 val. Konferencija M.K.Čiurlionis ir pasaulis

18 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje

Fortepijono muzikos valanda

Daniele Buccio (Italija)

Groja jaunieji smuikininkai

 

SPA Vilnius SANA, K.Dineikos g. 1

19.30 val. Dailininkės Janinos Marijos Mačiokaitės-Pleškūnienės

portretų parodos Dvasingumo skambėjimas atidarymas

Parodą pristato menotyrininkas Vytautas Paliukaitis ir dailininkės sūnus Andrius Pleškūnas

Groja jaunieji smuikininkai

20 val. Kompozitoriaus Giedriaus Antano Kuprevičiaus kūrybos vakaras Čiurlionis mano gyvenime

Dalyvauja

KAUNO STYGINIŲ KVARTETAS

Sabina Martinaitytė (sopranas)

Mindaugas Zimkus (tenoras)

Audronė Eitmanavičiūtė (fortepijonas)

BALTIC DUET

Jaunieji smuikininkai

 

Liepos 29 d., antradienį, 9-17 val.

Grand SPA Lietuva konferencijų centro salėje Neris

Konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis tęsinys

18 val. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje, V.Kudirkos g. 13

Kristijono Donelaičio metams

Gražina Urbonaitė (aktorė)

Dalyvauja Gabrielė Sližytė (smuikas, Prancūzija)

Dalia Sakavičiūtė (altas)

Jaunieji smuikininkai

 

Liepos 30 d., trečiadienį, 10 val.

Konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis ir Smuikininkų meistriškumo mokyklos

dalyviams, svečiams ekskursija po Druskininkus ir jo apylinkes M.K.Čiurlionio takais

Vadovas menotyrininkas, Druskininkų Garbės pilietis Adelbertas Nedzelskis

 

Mokymo ir informacijos centro Miško muziejuje „Girios aidas“, M.K.Čiurlionio g. 102

14 val. Susitikimas su gamtininku, rašytoju Selemonu Paltanavičiumi

Gamtos knyga, Čiurlionio vartoma

Groja jaunieji smuikininkai

Dalyvauja konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis svečiai, Aplinkos ministerijos
ir Druskininkų savivaldybės specialistai, gamtosaugininkai, miškininkai,

Smuikininkų meistriškumo mokyklos dalyviai

15 val. Muziejaus „Girios aidas“ kiemelyje

Lietuvos tarmių, dzūkų krašto papročių, dainų, šokių popietė

Leipalingio folkloro ansamblis Serbenta. Vadovė Aleksandra Petravičienė

 

19 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje

Koncertas Čiurlionio muzika pasaulyje

ČIURLIONIO KVARTETAS

Čiurlionio muzikos kelią pasaulyje pristato Kvarteto meno vadovas Saulius Lipčius

Groja jaunieji smuikininkai

Programoje M.K.Čiurlionio ir jo amžininkų kūriniai

 

Liepos 31 d., ketvirtadienį, 15.30 val. Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčioje

Programa „Čiurlionio kelias“. Sakralinės muzikos valanda

Meistriškumo mokyklos smuikininkai

19.30 val. SPA Vilnius SANA Žiemos sode

Smuiko muzikos šventės pedagogų Pagerbimo vakaras

Dalyvauja

Gabrielė Sližytė (smuikas, Prancūzija)

Dalia Sakavičiūtė (altas)

Jaunieji smuikininkai

 

Rugpjūčio 1 d., penktadienį,

15 val. Druskininkų „Saulutėje“ (vaikų reabilitacijos centras),Vytauto g. 2

Smuiko muzikos valanda

Meistriškumo mokyklos smuikininkai

17 val. Viešbutyje „Pušynas“, Taikos g. 6

Druskininkų miesto dailininkų darbų parodos Po Čiurlioniškos auros dangum atidarymas

Groja jaunieji smuikininkai

21 val. Viešbučio „Europa Royale Druskininkai“ Žiemos sodo salėje, Vilniaus al. 7

Vokalinės muzikos koncertas Dainuok, širdie, gyvenimą

Aušra Stasiūnaitė ir jos studentės

Nijolė Baranauskaitė (fortepijonas)

Jaunieji smuikininkai

Programoje A.Bražinskas, G.A.Kuprevičius, B.Gorbulskis, G.Gershwin

 

Rugpjūčio 2 d., šeštadienį,

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykloje

14 val. Susitikimas su menotyrininku Adelbertu Nedzelskiu

Dokumentinio filmo Čiurlionio šaknų link pristatymas

M.K.Čiurlionio tėvų Adelės Radmanaitės ir Konstantino Čiurlionio (100-osios mirties metinės) atminimui

15 val. Lietuvos kompozitorių smuiko muzikos koncertas

Meistriškumo mokyklos smuikininkai

18 val. Druskininkų bažnyčioje Sakralinės muzikos valanda

Meistriškumo mokyklos smuikininkų ansamblis, smuikininkai solistai

20.30 val. Viešbučio „Best Western hotel Central“ salėje, Šv.Jokūbo g. 22

Smuiko muzikos valanda

Gabrielė Sližytė (smuikas, Prancūzija)

Dalia Sakavičiūtė (altas)

Meistriškumo mokyklos smuikininkai

 

Rugpjūčio 3 d., sekmadienį,

Smuiko muzikos šventės ir Smuikininkų meistriškumo mokyklos Pabaigos koncertai

12 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykloje

16 val. „Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje, V.Krėvės g. 7

Dalia Stulgytė-Schmalenberg (smuikas, Vokietija)

Gabrielė Sližytė (smuikas, Prancūzija)

BALTIC DUET: Barbora Valiukevičiūtė (smuikas, JAV) ir Anastasija Avdejeva (fortepijonas, Lietuva)

Dalia Sakavičiūtė (altas, Lietuva)

Meistriškumo mokyklos smuikininkų ansamblis, smuikininkai solistai

Smuikininkų meistriškumo mokyklos koncertmeisteriai Jūratė Kaminskienė, Aleksandras Vizbaras

 

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Mindaugas Jankauskas (tenoras, Vokietija)

Viktorija Marija Zabrodaitė (fleita)

Gražina Zalatorienė (vargonai)

Programoje M.K.Čiurlionis, A.V. Raudonikis, G.F.Händel, C.Saint-Saëns, C.Franck

 

Rugpjūčio 10 d., sekmadienį, 16 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje

Fortepijoninės muzikos ir poezijos popietė

Birutė Vainiūnaitė (fortepijonas)

Vladas Baranauskas (aktorius)

Programoje M.K.Čiurlionio kūriniai ir JAM skirti S.Vainiūno, V.Barkausko, A.Šenderovo opusai

 

Programa „Čiurlionio kelias“. Sakralinės muzikos valandos

13.30 val. Ratnyčios Šv. Apaštalo Baltramiejaus bažnyčioje

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Irena Zelenkauskaitė (sopranas)

Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai)

Programoje M.K.Čiurlionis, Th.Dubois, G.Verdi, F. Schubert

 

Rugpjūčio 17 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda

Aušra Liutkutė (sopranas)

Živilė Survilaitė (vargonai)

Programoje M.K.Čiurlionis, J.S.Bach, Ch.Gounod, Th.Dubois, W.A.Mozart

 

Rugpjūčio 24 d., sekmadienį,

Programa „Čiurlionio kelias“. Sakralinės muzikos valandos

12 val. Senosios Varėnos bažnyčioje

19 val. Druskininkų bažnyčioje

Jūratė Vizbaraitė (sopranas)

Vytenis Gurstis (fleita, Lietuva, Vokietija)

Virginija Survilaitė (vargonai)

Programoje M.K.Čiurlionis, A.F.Doppler, J.S.Bach, G.F.Händel

 

Rugsėjo 21 d., sekmadienį, 12 val. Senosios Varėnos bažnyčioje

Asta Krikščiūnaitė (sopranas)

Ramutė Kalnėnaitė (violončelė)

Gediminas Kviklys (vargonai)

Programoje M.K.Čiurlionis, M.Bruch, R.Wagner, G.Verdi

 

Rugsėjo 22 d., pirmadienį,

16 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje

Druskininkų moksleivių piešinių, rašinių konkursų, muzikinės viktorinos

M.K.Čiurlionio kūrybos temomis nugalėtojų apdovanojimas

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos parengtas moksleivių ir mokytojų koncertas

Druskininkų moksleivių piešinių darbų paroda

 

19 val. GRAND SPA Lietuva salėje Nemunas

Festivalio Pabaigos koncertas

Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras

Meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Juozas Domarkas

Diriguoja Modestas Pitrėnas

Viktorija Miškūnaitė (sopranas)

Tomas Pavilionis (tenoras)

Programoje populiari klasika, šiuolaikinių kompozitorių kūriniai

 

Festivalio koncertų vedėjas muzikologas Vaclovas Juodpusis

© 2023 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple