Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu. 2006 m.

IV tarptautinis menų festivalis
Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu


FESTIVALIO PRADŽIOS ŠVENTĖ
Birželio 25 d., sekmadienį,
15.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
Kviečiami dalyvauti
LR Seimo narys Justinas Karosas
LR kultūros ministras
LR švietimo ir mokslo ministras
LR aplinkos ministras
Druskininkų meras Ričardas Malinauskas
Vicemerė Kristina Miškinienė
Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė Liucija Stulgienė
M.K.Čiurlionio ir amžininkų kūrinius skambina Aleksandra Žvirblytė
18.00 val. Druskininkų miesto muziejaus filiale (V.Kudirkos g. 7)
Druskininkų miesto moksleivių piešinių konkurso „Pasaka pagal M.K.Čiurlionį” geriausių darbų parodos atidarymas
Laureatų apdovanojimas
19.00 val. Iškilmės prie M.K.Čiurlionio paminklo
Groja Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras Trimitas
Meno vadovas Algirdas Budrys
Dirigentas Romas Balčiūnas
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Mykolo Romerio universiteto mišrus choras
Vadovė Loreta Levinskaitė
Virginija Survilaitė (vargonai)
Dmitrijus Poleščiukas (baritonas)
Programoje M.K.Čiurlionis, J.S.Bach, E.Rautavaara, V.Miškinis, R.Shaw
20.30 val. Pramogų aikštėje
Šventinis koncertas
Trimito orkestras
Dirigentas Romas Balčiūnas
Virgilijus Noreika (tenoras)
Algirdas Budrys (klarnetas)
Violeta Rakauskaitė (estrados solistė)
Choreografė Dalia Marcišauskienė
Programoje A.Lloyd Webber, A.Raudonikis, B.Gorbulskis

Liepos 2 d., sekmadienį,
16.00 val.
M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
Fortepijoninės muzikos koncertas
Živilė Karkauskaitė
Programoje M.K.Čiurlionis, O.Messiaen, R.Schumann, S.Prokofjev, G.Ligeti
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Jūratė Landsbergytė (vargonai)
Kastytis Mikiška (birbynė)
Programoje sakralinė muzika

Liepos 7 d., penktadienį, 15.00 val. Druskininkų viešojoje bibliotekoje
Aktorės Gražinos Urbonaitės kūrybos popietė
Programoje Adomo Mickevičiaus „Gražina”

Liepos 9 d., sekmadienį,
16.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
Kamerinės muzikos koncertas
Aidas Strimaitis (smuikas)
Eglė Strimaitienė (fortepijonas)
Programoje M.K.Čiurlionis, W.A.Mozart, K.Szymanowski, O.Messiaen, Z.Bružaitė, G.Kuprevičius
19.30 val.Druskininkų bažnyčioje
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas
Petras Vyšniauskas (saksofonas)
Bernardas Vasiliauskas (vargonai)

Liepos 14 d., penktadienį, 20.00 val. sanatorijoje LIETUVA
Vokalinės muzikos vakaras
Edmundas Seilius (tenoras, JAV)
Kristina Zmailaitė (sopranas, JAV)
Programoje J.S.Bach, M.K.Čiurlionis

Liepos 15 d., šeštadienį, 19.30 val. Druskininkų miesto muziejuje
Muzikinė–literatūrinė kompozicija „M.K.Oginskis: – Tėvynei skiriu turtus, darbus ir gyvenimą”
Šviesė Čepliauskaitė (fortepijonas)
Giedrė Zeicaitė (sopranas)
Virginija Kochanskytė (aktorė)

Liepos 16 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Henning Dembski (vargonai, Vokietija)
Amelie Dembski (sopranas, Vokietija)

Liepos 21 d., penktadienį, 20.00 val. sanatorijoje EGLĖ
Klasikinės pramoginės muzikos koncertas „Žavingos Wolfgango muzikinės išdaigos...”
W.A.Mozarto gimimo 250-osioms metinėms
Julija Stupnianek (sopranas)
Dainius Puišys (baritonas)
Rūta Mikelaitytė (fortepijonas)

Liepos 23 d., sekmadienį,
16.00 val.
M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
Fortepijoninės muzikos koncertas
Birutė Vainiūnaitė
Programoje W.A.Mozart, F.Chopin, J.Brahms, M.K.Čiurlionis, S.Vainiūnas, Z.Virkšas
19.30 val.Druskininkų bažnyčioje
Irena Renata Budrytė–Kummer (vargonai, Vokietija)
Algirdas Budrys (klarnetas)

Liepos 30 d., sekmadienį,
12.00 val. Senosios Varėnos bažnyčioje
Živilė Survilaitė (vargonai)
Arūnas Dingelis (tenoras)
Daiva Gudelevičiūtė (altas)
19.30 val.Druskininkų bažnyčioje
Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai)
Sigitas Dirsė (baritonas)

Rugpjūčio 2 – 11 d.
M.K.ČIURLIONIO STUDIJŲ SAVAITĖ
Konferencija M.K.ČIURLIONIS IR PASAULIS
SMUIKO MUZIKOS ŠVENTĖ
SMUIKININKŲ MEISTRIŠKUMO KURSAI

Rugpjūčio 2 d., trečiadienį, 20.00 val. sanatorijoje LIETUVA
SMUIKO MUZIKOS ŠVENTĖS
Pradžios koncertas
Diana Galvydytė (smuikas, D.Britanija)
Martyna Jatkauskaitė (fortepijonas, D.Britanija)
Programoje M.K.Čiurlionis, J.Brahms, E.-P.Salonen, C.Saint-Saens
Smuiko muzikos šventės meno vadovai ir smuikininkų meistriškumo kursų pedagogai
Petru Munteanu, Hamburgo aukštosios muzikos mokyklos profesorius (Vokietija)
Dalia Stulgytė-Schmalenberg, Drezdeno simfoninio orkestro koncertmeisterė (Vokietija)
Gintvilė Vitėnaitė, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė
Kamerinio orkestro vadovas Tilo Schmalenberg, Berlyno muzikos akademijos docentas (Vokietija)

Rugpjūčio 3 d., ketvirtadienį,
10.00 val.
M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
M.K.Čiurlionio studijų savaitės
Konferencijos „M.K.Čiurlionis ir pasaulis” atidarymas
Kviečiami dalyvauti
LR Seimo narys Justinas Karosas
LR kultūros ministras
LR švietimo ir mokslo ministras
LR aplinkos ministras
Druskininkų meras Ričardas Malinauskas
Vicemerė Kristina Miškinienė
LMR fondo direktorė Liucija Stulgienė
Aleksandr Dirdovskij (Ukraina)
Nadežda Usova (Baltarusija)
Reudiger Ritter (Vokietija)
M.K.Čiurlionio kūrinius skambina Aldona Eleonora Radvilaitė
11.00 val. V.K.Jonyno galerijoje
M.K.Čiurlionio amžininko baltarusių dailininko Jazep Drazdovič tapybos darbų parodos
„Iš fantastinių paveikslų ciklo Kosminės serijos” atidarymas
Paroda pristatoma kartu su Memorialiniu kultūros centru „Čiurlionio namai” Vilniuje ir M.K.Čiurlionio draugija
12.00 val. Lietuvos banko poilsio namuose
Konferencija „M.K.Čiurlionis ir pasaulis”
Pranešėjai
Kristina Miškinienė
Jonas Bruveris
Nadežda Usova (Baltarusija)
Reudiger Ritter (Vokietija)
Vaclovas Juodpusis
Genovaitė Žiobakienė
16.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
Videosesija „Čiurlionio idėjų šviesa”
Susitikimas–pašnekesys su režisieriumi ir poetu Vytautu V.Landsbergiu bei
M. K. Čiurlionio kūrybos tyrinėtoju Leonidu Fleidermanu (Maskva)
20.00 val. sanatorijoje LIETUVA
Smuiko muzikos koncertas
Domas Juškys (smuikas, Vokietija)
Dovilė Bagdonaitė (fortepijonas)
Programoje J.Brahms, E.Balsys, J.Pakalnis, P. de Sarasate ir kt.

Rugpjūčio 4 d., penktadienį,
10.00 val. Lietuvos banko poilsio namuose
Konferencijos „M.K.Čiurlionis ir pasaulis“ tąsa
Pranešėjai
Algirdas Gaižutis
Antanas Andrijauskas
Salomėja Jastrumskytė
Eugenijus Ignatonis
Rita Aleknaitė–Bieliauskienė
Romas Sadauskas
Stasys Urbonas
16.00 val. sanatorijoje LIETUVA
Juozo Valiušaičio fotografijų parodos „Gyvenimas Apvaizdos vyzdy” atidarymas
16.15 val. sanatorijoje LIETUVA
Kino filmų popietė „M.K.Čiurlionis ir kinematografas
Aleksandro Dirdovskio autorinio trumpametražio filmo „Allusion” (M.K.Čiurlionio tema) premjera
Aleksandro Dirdovskio filmo „Vilius Gabrielius. Septintas sąsiuvinis” peržiūra
Susitikimas su režisieriais Aleksandru Dirdovskiu, Zacharijumi Putilovu ir fotografu Juozu Valiušaičiu
Vedėjas Memorialinio kultūros centro „Čiurlionio namai” Vilniuje direktorius Stasys Urbonas
17.30 val. sanatorijoje LIETUVA
Mantauto Krukausko audiovizualinės kompozicijos M.K.Čiurlionio kūrinių motyvais
19.30 val. Druskininkų miesto muziejuje
Kamerinės muzikos koncertas
Trio KASKADOS
          Rusnė Mataitytė (smuikas)
          Albina Šikšniūtė (fortepijonas)
          Edmundas Kulikauskas (violončelė)
Programoje C.Saint-Saens, A.Dvorak

Rugpjūčio 5 d., šeštadienį,
9.30 val. Ekskursija po M.K.Čiurlionio pamėgtas vietoves Druskininkų apylinkėse
12.00 val. Miško muziejuje GIRIOS AIDAS
„Čiurlioniškoji gamtos dvasia”
Susitikimas su LR Aplinkos ministerijos vyriausiuoju specialistu Rimantu Grikevičiumi
Poetinė-muzikinė popietė „Kūrėjas ir gamta”
Romas Sadauskas (rašytojas)
Danielius Sadauskas (baritonas)
15.00 Ekskursija į Liškiavą
15.30 Liškiavos bažnyčioje
Muzikos valanda
Meistriškumo kursų smuikininkų koncertas
16.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
Fortepijoninės muzikos koncertas
Friedrich Thomas (Vokietija)
Programoje J.S.Bach, M.K.Čiurlionis, J.S.Bach–F.Busoni, F.Schubert-F.Liszt
21.30 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje
DRUSKININKŲ SERENADOS
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas
ČIURLIONIO KVARTETAS
           Jonas Tankevičius (I smuikas)
           Darius Dikšaitis (II smuikas)
           Gediminas Dačinskas (altas)
           Saulius Lipčius (violončelė)
Programoje M.K.Čiurlionis, W.A.Mozart, A.Piazzolla

Rugpjūčio 6 d., sekmadienį,
17.00 val. Druskininkų miesto muziejuje
Smuiko muzikos vakaras
Agata Daraškaitė (smuikas, D.Britanija)
Dovilė Bagdonaitė (fortepijonas)
Programoje F.Geminiani, F.Mendelssohn, E.Chausson, C.Debussy, M. de Falla
19.30 val.Druskininkų bažnyčioje
Julija Okruško (smuikas, JAV)
Sergejus Okruško (klavesinas)

Rugpjūčio 7 d., pirmadienį, 19.30 val. Sveikatos ir poilsio centre Vilnius
Kamerinės muzikos koncertas
Dalia Stulgytė-Schmalenberg (smuikas, Vokietija)
Friedrich Thomas (fortepijonas, Vokietija)
Programoje W.A.Mozart, R.Strauss, J.Juozapaitis

Rugpjūčio 8 d., antradienį,
19.00 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykloje

Lietuvos kompozitorių smuiko muzikos koncertas
Meistriškumo kursų smuikininkai
21.30 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje
DRUSKININKŲ SERENADOS
Meistriškumo kursų kamerinis orkestras ir smuikininkai
Meno vadovas ir dirigentas Tilo Schmalenberg (Vokietija)

Rugpjūčio 9 d., trečiadienį, 19.30 val. Druskininkų miesto muziejuje
Šiaurės Indijos klasikinės muzikos vakaras
Ansamblis SVARA
        Anatolijus Lomonosovas (sitaras)
        Bernardas Janauskas (tabla)
        Jūratė Adlytė (tampura)
Programoje Raga Purija, Raga Gujaree Todi, Dhun
Vedėjas muzikologas Edmundas Gedgaudas

Rugpjūčio 10 d., ketvirtadienį, 19.30 val. sanatorijoje DRAUGYSTĖ
SMUIKO MUZIKOS ŠVENTĖS
SMUIKININKŲ MEISTRIŠKUMO KURSŲ
Pabaigos koncertas
Meistriškumo kursų kamerinis orkestras ir smuikininkai
Dirigentas Tilo Schmalenberg (Vokietija)

Rugpjūčio 13 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Vilma Pigagaitė (sopranas, Vokietija)
Audra Telksnytė (vargonai)
Darius Dikšaitis (smuikas)

Rugpjūčio 20 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Skaidra Jančaitė (sopranas)
Alvils Cedriņš (baritonas, Latvija)
Gražina Zalatorienė (vargonai)

Rugpjūčio 27 d., sekmadienį,
12.00 val. Senosios Varėnos bažnyčioje
Virginija Survilaitė (vargonai)
Vytenis Gurstis (fleita)
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Dainius Sverdiolas (vargonai)
Julija Stupnianek (sopranas)

Rugsėjo 3 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Diana Encienė (vargonai)
Regina Šilinskaitė (sopranas)

Rugsėjo 10 d., sekmadienį, 13.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Jarūnė Barkauskaitė (vargonai) 
Aušra Liutkutė (sopranas)

Rugsėjo 17 d., sekmadienį, 13.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Gediminas Kviklys (vargonai)
Jurga Prakelytė (mecosopranas)
Saulė Sinkevičiūtė (sopranas)

Rugsėjo 22 d., penktadienį, 17.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
Koncertas M.K.Čiurlionio gimimo dienai
Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokyklos moksleiviai ir mokytojai
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai

Rugsėjo 24 d., sekmadienį,
12.00 val. Senosios Varėnos bažnyčioje

Ansamblis KANKLELIAI
Vadovė Daiva Čičinskienė
16.00 val. Druskininkų bažnyčioje
Ansamblis  KANKLELIAI

FESTIVALIO PABAIGOS ŠVENTĖ

Rugsėjo 26 d., antradienį, 19.30 val. Sveikatos ir poilsio centre Vilnius
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno,
Europos Kompozitoriaus premijų laureato kompozitoriaus
Anatolijaus Šenderovo kūrybos vakaras
Judita Leitaitė (mecosopranas)
CHORDOS kvartetas
       Ieva Sipaitytė (I smuikas)
       Aidas Strimaitis (II smuikas)
       Robertas Bliškevičius (altas) 
       Mindaugas Bačkus (violončelė)
Sergejus Okruško (fortepijonas)
Arkadijus Gotesmanas (jazz percussion)
Mindaugas Bačkus (violončelė)
Liudas Mockūnas (saksofonas)
Raimundas Sviackevičius (akordeonas)
Agnė Gregorauskaitė (aktorė)

Festivalio koncertų vedėjas muzikologas VACLOVAS JUODPUSIS
---------------------------------------------------------------------

Tarptautiniam menų festivaliui „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ pasibaigus

Rugsėjo 26 d. dideliu koncertu Druskininkuose vainikuotas tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu“. Finaliniame festivalio koncerte skambėjo vieno žymiausių Lietuvos kompozitorių, Nacionalinės premijos laureato Anatolijaus Šenderovo kūriniai, juos atliko dainininkė Judita Leitaitė, kvartetas „Chordos“, kiti solistai. Vakare skambėjo ir M.K. Čiurlionio poetiniai tekstai, Sigito Gedos poezija, ją skaitė aktorė Agnė Gregorauskaitė.

Jau ketvirtą kartą Lietuvos muzikų rėmimo fondo ir Druskininkų savivaldybės surengtas festivalis truko tris mėnesius ir buvo apstus įvairių renginių. Druskininkuose vyko didelis festivalio pradžios koncertas, Lietuvos ir užsienio šalių atlikėjų kamerinės, fortepijoninės ir smuiko muzikos koncertai, sakralinės muzikos valandos. Festivalio koncertuose dalyvavo žymūs šalies muzikai, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos, tarptautinių konkursų laureatai, talentingas jaunimas. Druskininkiečiai ir kurorto svečiai gėrėjosi skambiu Virgilijaus Noreikos dainavimu, Julijos Stupnianek, Reginos Šilinskaitės, Giedrės Zeicaitės, Arūno Dingelio, Dainiaus Puišio balsais, klarnetininko Algirdo Budrio, saksofonininko Petro Vyšniausko, pianistės Birutės Vainiūnaitės, Čiurlionio kvarteto muzikavimu, dvasingai nuteikiančia vargonininkų Bernardo Vasiliausko, Gedimino Kviklio, Virginijos ir Živilės Survilaičių, Audros Telksnytės, Dianos Encienės, Jarūnės Barkauskaitės, Jurgitos Kazakevičiūtės interpretuojama muzika.

Ir šiais metais išlaikyta festivalio tradicija rengti smuikininkų meistriškumo kursus bei jų dalyvių koncertus. Čia gražiu akcentu tapo vienos iš kursų pedagogių, žymios smuikininkės, Drezdeno simfoninio orkestro koncertmeisterės Dalios Stulgytės Schmalenberg solinis koncertas, tapęs tarsi dar viena meistriškumo pamoka kursų dalyviams ir dovanojęs įsimintinų įspūdžių klausytojams.

Specialiai į festivalį iš užsienio šalių atvyko ir koncertus surengė smuikininkai Domas Juškys (Vokietija), Diana Galvydytė ir Agata Daraškaitė (D. Britanija), Julija Okruško (JAV), vargonininkė Irena Renata Budrytė-Kummer (Vokietija), dainininkai Edmundas Seilius ir Kristina Zmailaitė (JAV), Vilma Pigagaitė (Vokietija). Druskininkiečiai ir kurorto svečiai, atėję į šių muzikų koncertus, dar kartą įsitikino kaip atsakingai savo programas rengia mūsų tėvynainiai, su kokiu jauduliu ir kaip noriai jie koncertuoja tėviškėje. Atvykstančiųjų iš svetur dėka Druskininkų Čiurlionio festivalio atgarsiai pasklinda ne tik po Lietuvą, jį žino ir gerai vertina užsienio šalyse. Tad neatsitiktinai šiais metais koncertuoti į festivalį atvyko žymūs užsienio šalių atlikėjai: pianistas Friedrich Thomas iš Vokietijos, vargonininkas Henning Dembski ir dainininkė Amelie Dembski iš Vokietijos, kaimyninės Latvijos dainininkas Alvis Cedrinis.

Itin daug smalsuolių pritraukė betarpiška bendravimo atmosfera dvelkę kameriniai renginiai: susitikimai su žymiais menininkais, muzikais, visuomenės veikėjais, gamtosaugininkais. Daug kas įsimins turiningą susitikimą su aktore Gražina Urbonaite miesto bibliotekoje, spalvingą, gražiai sukomponuotą aktorės Virginijos Kochanskytės, dainininkės Giedrės Zeicaitės ir pianistės Šviesės Čepliauskaitės pristatytą muzikinę literatūrinę kompoziciją miesto muziejuje, prasmingą ir naudingą susitikimą-pašnekesį su režisieriumi ir poetu Vytautu V. Landsbergiu M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje. Kaip ir ankstesniais metais surengtas pokalbis, o tuo pačiu ir muzikinė poetinė popietė muziejuje „Girios aidas“, čia gražiai derėjo gamtosaugininko Rimanto Grikevičiaus apmąstymai, brolių Romo ir Danieliaus Sadauskų poetinis žodis ir dainos apie gamtą, visa susieta ir su M.K. Čiurlionio kūryba.

Daug svarbių ir prasmingų renginių sudarė Studijų savaitę ir Smuiko muzikos šventę, surengtas rugpjūčio 2–11 dienomis. Čia sulaukta gausaus būrio menininkų, menotyrininkų, visuomenės veikėjų iš Lietuvos ir užsienio. Per devynias dienas vyko ne tik kamerinės, fortepijoninės, smuiko muzikos koncertai, bet ir mokslinę mokomąją bei praktinę išliekamąją vertę turintys renginiai. M.K. Čiurlionio kūrybos tyrinėtojai ir puoselėtojai surengė dviejų dienų tarptautinę konferenciją „M.K. Čiurlionis ir pasaulis“. Čia didžio mūsų šalies menininko kūrybą nagrinėjo ir Lietuvos, ir užsienio šalių menotyrininkai, muzikologai, pranešimai intrigavo vis naujomis Čiurlionio kūrybos interpretacijomis, praeities ir dabarties paralelėmis.

Savitų paralelių atradimais įdomus ir aktualus buvo sąsajomis su Čiurlionio kūryba persmelktas ukrainiečių režisieriaus Aleksandro Dirdovskio filmas „Alliusion“. Didelio susidomėjimo sulaukė ir kito baltarusių menininko – dailininko, Čiurlionio amžininko Jazepo Drazdovičiaus tapybos paroda, taip pat Juozo Valiušaičio foto darbų ekspozicija bei Mantauto Krukausko audiovizualinė kompozicija Čiurlionio kūrinių motyvais.

Į Studijų savaitę įpinti jau vienuoliktą kartą Druskininkuose rengti smuikininkų meistriškumo kursai ir vėl sutraukė daug muzikos mokyklų moksleivių ir pedagogų. Į kursus susirinko per 60 dalyvių. Smuikavimo meistriškumo paslapčių juos mokė profesorius iš Vokietijos Petru Munteanu, Vokietijoje gyvenanti smuikininkė Dalia Stulgytė Schmalenberg, patyrusi Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė Gintvilė Vitėnaitė, kameriniam orkestrui vadovavo dirigentas ir kompozitorius iš Vokietijos Tilo Schmalenberg. Intensyvus meistriškumo kursų grafikas – kasdien vykusios pamokos, repeticijos, koncertai, seminarai – iš moksleivių ir pedagogų atėmė nemažai jėgų, bet suteikė daug vertingos patirties. Atsisveikindami kursų dalyviai dėkojo rengėjams, labai palankiai vertino pedagogų meistriškumą, jų geranoriškumą ir puikią darbo bei bendravimo atmosferą.

Dalijantis festivalio įspūdžiais sunku būtų suminėti visus jo renginius, kiekvieną smulkiau apibūdinti. Juk festivalio metu įvyko per 60 renginių, juose savo meistriškumą, kūrybinius sugebėjimus ir žinias skleidė per 200 dalyvių. Koncertų ir kitų renginių įvairovė, dalyvių ir publikos gausa šiemet apskritai tapo skiriamuoju šio tradicinio festivalio bruožu. Nors šią vasarą Druskininkuose tuo pačiu metu surengti net keli festivaliai (pramoginės muzikos, teatrų), vyko daug įvairių pramoginių renginių, „Druskininkų vasaros su M.K. Čiurlioniu“ koncertuose, kur jie bebūtų surengti – kurorto sanatorijose, Druskininkų ar Liškiavos bažnyčiose, miesto muziejaus salėje ar jo terasoje Druskonio ežero pakrantėje, M.K. Čiurlionio memorialinio muziejaus kiemelyje – buvo gausu klasikinę muziką mylinčių ir vertinančių klausytojų. Jie ne tik atėjo į koncertus, žavėjosi muzika ir atlikėjų meistriškumu, tačiau ir po koncertų neskubėjo skirstytis, laukė atlikėjų, domėjosi jų kūrybiniais planais, dėkojo už dovanotus įspūdžius ir kvietė dar kartą atvykti. Tai rodo, kad festivalis vis labiau įsitvirtina Druskininkuose, vis gražiau atskleidžia savo galimybes, atranda naujų erdvių ir formų, pagaliau pasiekia pagrindinį savo tikslą – turėti savo nuolatinį klausytoją ir žiūrovą, būti reikalingu žmonėms.

© 2023 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple