Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu. 2004 m.

II tarptautinis menų festivalis
DRUSKININKŲ VASARA SU M. K. ČIURLIONIU 

Festivalio pradžios šventė 
 
Birželio 6 d.
14.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
Kviečiami dalyvauti
Seimo narys V.Landsbergis, Druskininkų meras R.Malinauskas, vicemerė K.Miškinienė.
M.K.Čiurlionio kūrinius skambina
Vytautas Landsbergis ir Rokas Zubovas
16.00 val. Druskininkų bažnyčioje
Vargonų muzikos valanda
Bernardas Vasiliauskas (vargonai)
Moterų choras „Liepos”. Vadovė Audronė Steponavičiūtė–Zupkauskienė
17.30 val. M.K.Čiurlionio memorialinis muziejus,
Druskininkų miesto muziejus, prie paminklo M.K.Čiurlioniui
Orkestro eisena ir koncertas
Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas”
Vadovas Algirdas Budrys, dirigentas Romas Balčiūnas
19.00 val.Pramogų aikštėje
Šventinis koncertas
„Trimito”orkestras
Dirigentas Romas Balčiūnas
Virgilijus Noreika (tenoras)
Algirdas Budrys (klarnetas)
Violeta Riaubiškytė (estrados solistė)

Gegužės – spalio mėn.
Moksleivių piešinių ir rašinių konkursas „M.K.Čiurlionis ir pasaulis”

Birželio 11 d.
20.00 val. Sanatorijoje „Lietuva”
Kamerinės muzikos vakaras
Dainius Puodžiukas (smuikas, JAV)
Aidas Puodžiukas (fortepijonas, JAV)
 
Birželio 12 d.

19.30 val. Druskininkų  bažnyčioje
Sakralinės muzikos valanda
Lietuvos teisės universiteto studentų choras. Vadovė Loreta Levinskaitė
Aušra Liutkutė (sopranas)
Jarūnė Barkauskaitė (vargonai)
21.00 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje
Druskininkų serenados
Lietuvos teisės universiteto studentų choras. Vadovė Loreta Levinskaitė

Birželio 13 d.
12.00 val. Senosios Varėnos bažnyčioje

Vargonų muzikos valanda
Jūratė Bundzaitė (vargonai)
Eugenija Klivickaitė (mecosopranas) 

Birželio 15 d.
15.30 val. Druskininkų miesto bibliotekoje

Leidinių ir straipsnių, skirtų M.K.Čiurlioniui, parodos pristatymas
16.00 val.Druskininkų miesto bibliotekoje
Literatūros vakaras M.K.Čiurlionio laiškų motyvais „Geismas gyventi”
Aktorė Virginija Kochanskytė

Birželio 19 d.
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda
Onutė Matusevičiūtė (sopranas) 
Marija Čepinskienė (vargonai)
 
Birželio 20 d.
14  val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje

Viktorijos Daniliauskaitės parodos „Po bėgančiu dangum Dzūkijos... ” atidarymas
Jūratė Landsbergytė (vargonai)
Vytautas Oškinis (fleita)
 
Birželio 26 d.
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Kamerinės muzikos valanda
21.00 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje
Druskininkų serenados
Vilniaus universiteto kamerinės muzikos ansamblis
Vadovas Paulius Bernardas Koncė
Raminta Vaicekauskaitė (sopranas)

Liepos 3 d.
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Vargonų muzikos valanda
Diana Encienė (vargonai)
Regina Šilinskaitė (sopranas)
 
Liepos 4 d.
17.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje

Fortepijono muzikos koncertas
Sonata Alšauskaitė
 
Liepos 10 d.
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Vargonų muzikos valanda
Dalia Mickevičiūtė (vargonai)
Joana Gedmintaitė (sopranas)

Liepos 11 d.
12.00 val. Senosios Varėnos bažnyčioje
Vargonų muzikos valanda
Virginija Survilaitė (vargonai)
Vytenis Gurstis (fleita)
20.00 val. Sanatorijoje „Lietuva”
Kamerinės muzikos vakaras
Pianistų trio: Veronika Vitaitė,
Aleksandra Žvirblytė ir Paulius Andersson
 
Liepos 13 d.
16.00 val. Druskininkų miesto bibliotekoje

Literatūros vakaras
Janinos Degutytės poeziją M.K.Čiurlionio paveikslų motyvais
skaito aktorė Regina Paliukaitytė.
Dalyvauja Lietuvos dailės muziejaus kanklių trio. Vadovė Lina Naikelienė
Vytautas Oškinis (fleita)
 
Liepos 17 d.
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Vargonų muzikos valanda
Jūratė Landsbergytė (vargonai)
Carsten Hustedt (fleita, Vokietija)

Liepos 24 d.
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Kamerinės muzikos valanda
M.K.Čiurlionio kvartetas
21.00 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje
Druskininkų serenados
M.K.Čiurlionio kvartetas

Liepos 31 d.
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Vargonų muzikos valanda
Dalia Jatautaitė (vargonai)
Vygantas Šilinskas (trombonas)
20.00 val. Sanatorijoje „Lietuva”
Kamerinės muzikos koncertas
Aleksandr Snytkin (smuikas, JAV)
Melanie Hadley (fortepijonas, JAV)

Rugpjūčio 1 –  8 d.
M.K.Čiurlionio studijų savaitė ir Smuiko muzikos šventė
Meistriškumo mokyklos vadovai:
prof. Petru Munteanu (Vokietija) ir Gintvilė Vitėnaitė

Rugpjūčio 1 d.
19.30 val. Sanatorijoje „Lietuva”

M.K.Čiurlionio studijų savaitės ir smuiko muzikos šventės pradžios vakaras
Dalia Kuznecovaitė (smuikas)
K.R.Kašponio ekspozicijos „M.K.Čiurlionio, A.J.Greimo ir J.Kubiliaus idėjų keliu” atidarymas.
Giedriaus Kuprevičiaus multimedia spektaklis „Pasaulio sutvėrimas”
pagal M.K.Čiurlionio paveikslų ciklą
 
Rugpjūčio 2 d.
10.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje,

11.00 val. Lietuvos banko poilsio namuose
M.K.Čiurlionio studijų savaitė. Konferencija.
Dalyvauja Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, vicemerė Kristina Miškinienė,
Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė Liucija Stulgienė,
prof. Eero Tarasti (Suomija), George Kennaway (D.Britanija), Radoslaw Okulicz – Kozaryn (Lenkija)
19.30 val. Mokymo centre „Dainava”
Media kompozicijos M.K.Čiurlionio motyvais:
Mantauto Krukausko „Karalaičio kelionė”,  Mariaus Salyno  „Para” ir Antano Kučinsko „Čiurlionio jūra”
Meistriškumo mokyklų smuikininkai

Rugpjūčio 3 d.
10.00 val. Lietuvos banko poilsio namuose
M.K.Čiurlionio studijų savaitė. Konferencija
16.00 val. Druskininkų bažnyčioje
Meistriškumo mokyklų smuikininkai
20.00 val. Sanatorijoje „Lietuva”
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Vytauto Barkausko kūrybos vakaras
Kompozicijos M.K.Čiurlionio kūrinių motyvais.
Dalyvauja M.K.Čiurlionio kvartetas, pianistai Sergejus Okruško, Sonata ir Rokas Zubovai,
kompozitorius V.Barkauskas, smuikininkė Diana Galvydytė (D.Britanija)

Rugpjūčio 4 d.
10.00 val. Lietuvos banko poilsio namuose
M.K.Čiurlionio studijų savaitė. Konferencija
14.00 val. Sanatorijos „Nemunas” kieme
Moksleivių piešinių ant asfalto konkursas „M.K.Čiurlionis ir Druskininkai”
16.00 val. Druskininkų bažnyčioje
Meistriškumo mokyklų smuikininkai
19.30 val. Sveikatos ir poilsio centre „Vilnius”
Virgilijus Noreika (tenoras)
Aleksandras Vizbaras (fortepijonas)
Diana Galvydytė (smuikas, D.Britanija)

Rugpjūčio 5 d.
10.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
M.K.Čiurlionio studijų savaitė. Konferencijos uždarymas.
14.00 val. Ekskursijos – susitikimai M.K.Čiurlionio pamėgtose Druskininkų apylinkėse,
kelionė į Liškiavą
16.00 val. Liškiavos bažnyčioje
Muzikos valanda
Meistriškumo mokyklų smuikininkai 
18.00 val. Ekskursijos – susitikimai M.K.Čiurlionio pamėgtose vietovėse –
Ratnyčioje, Raigardo slėnyje, Švendubrėje
20.00 val. Miško muziejuje „Girios aidas”
Tradicinės muzikos vakaronė
Druskininkų apylinkių liaudies dainininkai ir muzikantai

Rugpjūčio 6 d.
16.00 val. Druskininkų bažnyčioje

Muzikos valanda
Meistriškumo mokyklų smuikininkai
19.30 val. M.K.Čiurlionio muzikos mokykloje
Lietuvos kompozitorių muzikos vakaras – koncertas,
skirtas Balio Dvariono 100-osioms gimimo metinėms
Meistriškumo mokyklų smuikininkai

Rugpjūčio 7 d.
17.00 val. Sanatorijoje „Belarus”

Meistriškumo mokyklų smuikininkai
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Kamerinės muzikos valanda
Toril Syrrist – Gelgota (violončelė, Norvegija)
Povilas Syrrist – Gelgota (altas, Norvegija)
Tomas Bakučionis (vargonai)
21.00 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje
Druskininkų serenados
T. Syrrist – Gelgota, P. Syrrist – Gelgota
Meistriškumo mokyklos smuikininkai
 
Rugpjūčio 8 d.
20.00 val. „Draugystės sanatorijoje”
M.K.Čiurlionio studijų savaitės ir smuiko muzikos šventės pabaigos vakaras
Meistriškumo mokyklų smuikininkai

Rugpjūčio 9 d.
16.00 val. Druskininkų  miesto bibliotekoje
Literatūros vakaras „Valanda suM.K.Čiurlioniu”
Aktorė Doloresa Kazragytė

Rugpjūčio 10 d.
17.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje

Fortepijono muzikos koncertas
M.K.Čiurlionio kūrinius skambina
Tomona Mijazaki (Japonija)

Rugpjūčio 11 d.
21.00 val. Druskininkų  miesto muziejuje

Druskininkų serenados
Trio „Kaskados”
Dalyvauja Austėja Juškaitytė (smuikas)
Muziejaus salėje –  Rusnės Mataitytės (D.Britanija) tapybos darbų paroda

Rugpjūčio 14 d.
18.00 val. LIETUVOS sanatorijoje
Dailininkės Irenos Geniušienės grafikos darbų parodos atidarymas
Dalyvauja autorė 
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Sakralinės muzikos valanda
Renata Marcinkutė–Lesieur (vargonai) Natalija Katilienė (sopranas)

Rugpjūčio 21 d.
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Vargonų ir chorinės muzikos valanda
Živilė Survilaitė (vargonai) ir „Varpo” choro bažnytinio giedojimo grupė
Vadovas Petras Vaičekonis
21.00 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje
Druskininkų serenados
„Varpo” choro bažnytinio giedojimo grupė

Rugpjūčio 26 d.
20.00 val. Sanatorijoje „Nemunas
„Vilniaus baleto” spektaklis „Choreografo laiškai M.K.Č.”  
Režisierius ir choreografas Jurijus Smoriginas

Rugpjūčio 28 d.
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda
Skaidra Jančaitė (sopranas)
Andrius Radžiukynas (fleita)
Rūta Tamutytė (violončelė)
Audra Telksnytė (vargonai)

Rugpjūčio 29 d.
12.00 val. Senosios Varėnos bažnyčioje
Sakralinės muzikos valanda
Zita Lukošiūnienė (vargonai)
Zelma Lukošiūnaitė (sopranas)
Adomas Lukošiūnas (saksofonas)

Rugsėjo 4 d.
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Vargonų muzikos valanda
Virginija Survilaitė (vargonai)
Vytenis Gurstis (fleita)

Rugsėjo 11 d.
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda
Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai)
Lietuvos radijo ir televizijos vaikų choras.Vadovė Regina Maleckaitė

Rugsėjo 18 d.
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Vargonų muzikos valanda
Dainius Sverdiolas (vargonai)
Julija Stupnianek (sopranas)

Rugsėjo 19 d.
12.00 val. Senosios Varėnos bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda
Gediminas Kviklys (vargonai)
ŽŪ ministerijos mišrus choras „Dobilas”.Vadovė Gražina Vaišnoraitė
 

Festivalio pabaigos šventė
Rugsėjo 22 d.
15.00 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
Fortepijono muzikos popietė
Živilė Karkauskaitė
17.00 val. Druskininkų miesto muziejuje
Festivalio piešinių ir rašinių konkurso laureatų apdovanojimas
19.00 val. „Draugystės sanatorijoje”
Šventinis vakaras
Vladimiras Prudnikovas (bosas) ir jo mokiniai


* * *
Kiekvieną penktadienį, festivalio metu, 17 val.
M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje rodomi filmai apie M.K.Čiurlionį

 

© 2023 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple