Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu. 2010 m.

VIII tarptautinis menų festivalis 
vyko birželio 20 - rugsėjo 22 d. 

 

Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu. Bukletas. 2010


LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DVIDEŠIMTMEČIUI
MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO GIMIMO 135-osioms METINĖMS
ŽALGIRIO MŪŠIO 600 METŲ JUBILIEJUI

Pagrindiniai Festivalio  akcentai: festivalio Pradžios šventė, (birželio 20 d.)
M.K.Čiurlionio Studijų savaitė, Smuiko muzikos šventė ir smuikininkų meistriškumo mokykla
(rugpjūčio 1-7 dienomis)
bei festivalio Pabaigos šventė (per M.K.Čiurlionio gimtadienį rugsėjo 22 d.)

F E S T I V A L I O   P R O G R A M A

Birželio 20 d., sekmadienį,
FESTIVALIO PRADŽIOS ŠVENTĖ
14 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje M.K.Čiurlionio g. 35
Festivalio iškilmingas atidarymas

Kviečiami LR Seimo ir Vyriausybės nariai, Kultūros, Švietimo ir mokslo, Aplinkos,
Ūkio ministerijų, Valstybinio turizmo departamento, Druskininkų savivaldybės vadovai
Festivalio atidarymo žodis. Liucija Stulgienė, Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė
Sveikinimo žodis. Kristina Miškinienė, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotoja
M.K.Čiurlionio ir jo amžininkų kūrinius skambina Aleksandra Žvirblytė
Dalyvauja Druskininkų kultūros centro moterų choras Gija
Vadovė Janina Macevič
16.30 val. Iškilmės prie M.K.Čiurlionio paminklo
Dalyvauja Kauno valstybinis choras
Programoje M.K.Čiurlionio kūriniai
17 val. Pramogų aikštėje Vilniaus al. 24
Šventinis koncertas
Rengiamas kartu su Kauno valstybine filharmonija ir Kauno miesto simfoniniu orkestru
Kauno miesto simfoninis orkestras
Vadovas Algimantas Treikauskas
Vyr. dirigentas Modestas Pitrėnas
Kauno valstybinis choras, solistai
Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis
Diriguoja Petras Bingelis
Programoje M.K.Čiurlionio, W.A.Mozarto, G.Verdi, G.Rossini kūriniai
20 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje ir prie Druskonio ežero M.K.Čiurlionio g. 59
Koncertas Anoj pusėj ežero...
„Skambėkit dainos Lietuvai Tėvynei“
Folkloro ansamblis Jorė
Vadovė Rūta Aleksiūnienė
Programoje lietuvių liaudies dainos
Šventės režisierė Irena Didžiulienė

Birželio 27 d., sekmadienį, 16 val. „Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje V.Krėvės g. 7
Koncertas Muzikinė akvarelė su M.K.Čiurlioniu
Dalyvauja II tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso „Muzikinė akvarelė–2010“ laureatai
Programoje M.K.Čiurlionio, J.Švedo, G.F.Händelio, L. van Beethoveno kūriniai
Koncerto meno vadovas Robertas Beinaris
Koncerto vedėja kompozitorė Vaida Straupaitė Beinarienė
 
Liepos 3 d., šeštadienį, 20 val. Druskininkų miesto muziejuje M.K.Čiurlionio 59
Lina Baublytė (fleita)
Birutė Bizevičiūtė (fortepijonas)
Giedrė Gabnytė (fortepijonas)
Programoje M.K.Čiurlionio, J.Brahmso, F.Chopino, M.Ravelio kūriniai
 
Liepos 4 d., sekmadienį,
12 val. Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje
19.30 val. Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje
Sakralinės muzikos valandų ciklo Čiurlioniškąją stygą palietus pradžia
Ciklas parengtas kartu su LMTA docentu Gediminu Kvikliu
Muzikos valanda skiriama Valstybės dienai
Laima Domikaitė (mecosopranas)
Živilė Survilaitė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionio, G.F.Händelio, A.Vivaldi kūriniai
 
Liepos 10 d., šeštadienį, 16 val. „Eglės“ sanatorijos „Eglė+“ korpuso konferencijų salėje Eglės g.1
Muzikinė literatūrinė popietė
Laikas – mano Viešpats
Birutė Vainiūnaitė (fortepijonas)
Programoje M.K.Čiurlionio, S.Vainiūno, F.Chopino, G.F.Händelio, R.Schumanno kūriniai
Marinos Cvetajevos eiles skaito aktorė Dalia Jankauskaitė
 
Liepos 11 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Algirdas Budrys (klarnetas)
Irena Renata Budrytė-Kummer (vargonai, Vokietija)
Programoje M.K.Čiurlionio, J.S.Bacho, C.M.Weberio kūriniai

Liepos 18 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Irena Zelenkauskaitė (sopranas)
Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionio, G.Puccini ir kt. autorių kūriniai

Liepos 25 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Ona Matusevičiūtė (sopranas)
Tomas Ladiga (bosas)
Juozas Grigas (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionio, J.Naujalio, G.F.Händelio, J.Brahmso kūriniai

Rugpjūčio 1 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Kastytis Mikiška (birbynė)
Rusnė Mikiškaitė (saksofonas)
Vytautas Oškinis (fleita)
Jūratė Landsbergytė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionio, C.Reineckės, G.Pergolesi, A.Piazzollos kūriniai

Rugpjūčio 2 – 8 dienomis
M.K.ČIURLIONIO STUDIJŲ SAVAITĖ
Dalyvauja M.K.Čiurlionio kūrybos tyrinėtojai ir atlikėjai iš Japonijos, D.Britanijos, Lenkijos, Rusijos, Šveicarijos, Vokietijos, Lietuvos ir kt. šalių
 
Konferencija M.K.ČIURLIONIS IR PASAULIS
Programa parengta kartu su muzikologu, LMTA docentu Rimantu Astrausku

SMUIKO MUZIKOS ŠVENTĖ
SMUIKININKŲ MEISTRIŠKUMO MOKYKLA
Šventės meno vadovė, meistriškumo mokyklos pedagogė Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos
mokytoja ekspertė Gintvilė Vitėnaitė
Koncertmeisteris Aleksandras Vizbaras, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojas
Seminarų vadovė Šiaulių I-osios muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Nijolė Prascevičienė
 
Rugpjūčio 2 d., pirmadienį,
15 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykloje
Vytauto g. 23
Druskininkų moksleivių piešinių parodos ir rašinių
M.K.Čiurlionio kūrybos temomis konkursų geriausių darbų pristatymas
Konkursai surengti kartu su Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi ir
V.K.Jonyno dailės mokykla
Konkursų kuratorės: Lina Černiauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
Ona Akstinaitė-Subačienė, Dailės mokyklos direktorė
Groja jaunieji smuikininkai
18 val. Prie paminklo Lietuvai „Mindaugas“
Smuiko muzika
Meistriškumo mokyklos smuikininkai

Rugpjūčio 3 d., antradienį,
10 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje

M.K.Čiurlionio studijų savaitės,
Konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis,
Smuiko muzikos šventės,
Smuikininkų meistriškumo mokyklos atidarymas
Kviečiami dalyvauti LR Seimo ir Vyriausybės nariai, Kultūros, Švietimo ir mokslo, Aplinkos, Ūkio ministerijų, Druskininkų savivaldybės, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vadovai, užsienio šalių svečiai, M.K.Čiurlionio kūrybos tyrinėtojai, menotyrininkai, atlikėjai iš Japonijos, Lenkijos, Vokietijos, Šveicarijos, Lietuvos
Valanda su F.Chopinu
F.Chopino gimimo 200-osioms metinėms
Gabrielė Vasiliauskaitė (sopranas)
Andrius Vasiliauskas (fortepijonas)
Jaunieji smuikininkai
Koncertą globoja Lenkijos institutas Vilniuje
Programoje F.Chopino, M.K.Čiurlionio kūriniai
M.K.Čiurlionio kūrinių ekspozicijos pristatymas
Vadovė muziejininkė Danutė Kašėtaitė
11.30 val. Mažojoje galerijoje M.K.Čiurlionio g. 37
Danutės Kvietkevičiūtės parodos Gobelenai, atveriantys sielą atidarymas
Parodos kuratorė dailėtyrininkė Ramutė Rachlevičiūtė
Groja jaunieji smuikininkai
12.30 – 18 val. Lietuvos banko poilsio namuose M.K.Čiurlionio g. 22
Konferencija M.K.Čiurlionis ir pasaulis
Vedėjai LMTA doc. dr. Rimantas Astrauskas, LMTA doc. dr. Jonas Bruveris
Įžangos žodis. Liucija Stulgienė, LMRF direktorė
Kristina Miškinienė, Druskininkų vicemerė, „Druskininkų kultūrinio bei ekonominio gyvenimo aktualijos“
Adelbertas Nedzelskis, dailėtyrininkas, „Pro Čiurlionį tekantis laikas“
Prof. hab. dr. Jūratė Trilupaitienė, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, muzikologė, „Menininkas istorijos verpetuose: XIX a. – XX a. pradžia“
Radoslaw Okulicz-Kozaryn, Poznanės universitetas, literatūrologas, „Čiurlionio kūrybos šaltiniai Druskininkuose“
Jūratė Landsbergytė, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, muzikologė, „Kaukazo motyvai Lietuvos meno akiratyje: M.K.Čiurlionis ir S.Geda“
Dr. Audronė Ivanauskienė, muzikologė, „C.Reineckės ir S.Judassohno įtaka Čiurlionio kūrybai“
Inga Jankauskienė, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, muzikologė, „Čiurlionis: tiesosakos mįslės“ (Čiurlionio kūryba semiotikos požiūriu)
Doc. dr. Jonas Bruveris, LMTA, muzikologas „M.K.Čiurlionio laiškai: būsenos, nuotaikos, mintys“.
Prof. dr. Eugenijus Ignatonis, LMTA, pianistas, „M.K.Čiurlionio kūrybos fortepijonui interpretacijos tragiškasis pradas“
Prof. hab. dr. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė, Mykolo Romerio universitetas, „Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės kūryba ir visuomenės edukacija“
20 val. SPA Vilnius SANA Dineikos g. 1
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Čiurlionio kvartetas
     Jonas Tankevičius (I smuikas)
     Darius Dikšaitis (II smuikas)
     Gediminas Dačinskas (altas)
     Saulius Lipčius (violončelė)
Programoje M.K.Čiurlionio, L. van Beethoveno, A.Zemlinsky kūriniai
 
Rugpjūčio 4 d., trečiadienį,
9 val. Druskininkų savivaldybė
Vilniaus al. 18
Konferencijos dalyvių susitikimas su Druskininkų savivaldybės meru Ričardu Malinausku

Lietuvos banko poilsio namuose
9.30 – 18.30 val.
Konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis tęsinys
Nida Gaidauskienė, menotyrininkė, Klaipėdos universitetas, „M.K.Čiurlionio kūryba modernizmo meno religijos kontekste“
Doc. dr. Rasa Andriušytė-Žukienė, Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, menotyrininkė, „Ornamentai ir figūros: M.K.Čiurlionis kaip Art Noveau dailininkas“
Prof. hab. dr. Antanas Andrijauskas, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, menotyrininkas, „Čiurlionio kosmizmo ištakos ir horizontai“
Asta Jackutė, VDA, menotyrininkė, „M.K.Čiurlionio kosmogonijos įtaka vėlyvajai M.Švėgždos kūrybai“
Wiesna Mind-Kozlowska, Krokuvos universitetas, menotyrininkė, Rhythms of Nature and Culture in the Art of M.K.Ciurlionis, „Gamtos ir kultūros ritmai M.K.Čiurlionio mene“
Salomėja Jastrumskytė, menotyrininkė, „M.K.Čiurlionio ir Wiljamo Blake, dviejų sinestetų vizionierių sugretinimas“
Doc. dr. Darius Kučinskas, muzikologas, Kauno technologijos universitetas, „Čiurlionio muzikos tyrimų metodologijos perspektyvos“
Jūratė Janutėnaitė, Vilniaus universitetas, „Čiurlionio muzikos duomenų bazė“
Ramutė Rachlevičiūtė, Vilniaus dailės akademija, dailėtyrininkė, „M.K.Čiurlionio kūrybos refleksija Lietuvos dailėje“
Yumiko Nunokawa, Japonija, „M.K.Čiurlionis Japonijoje“
Naujausių V.Landsbergio, S.Urbono, R.Okuličiaus-Kozarino knygų apie M.K.Čiurlionį ir jo fortepijoninės muzikos kompaktinių plokštelių pristatymas
Pristato knygų autoriai ir sudarytojai, plokšteles – muzikologas Darius Kučinskas
Diskusijos. Konferencijos aptarimas
15 val. Socialinių paslaugų centre Veisiejų g. 17
Smuiko muzikos valanda
Meistriškumo mokyklos smuikininkai
18 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje
Smuiko muzika
Meistriškumo mokyklos smuikininkai
20 val. Druskininkų miesto muziejuje
Osvaldo Balakausko kūrybos vakaras
Dalyvauja Aidas Puodžiukas (smuikas),
Dainius Puodžiukas (fortepijonas),
Kamerinis ansamblis „Vilniaus arsenalas“
     Laima Šulskutė (fleita)
     Rolandas Romoslauskas (altas)
     Sergejus Okruško (fortepijonas) 

Rugpjūčio 5 d., ketvirtadienį,
11 val.
Ekskursijakonferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis dalyviams į M.K.Čiurlionio pamėgtas vietoves, Antano Česnulio skulptūrų ir poilsio parką Naujasodės kaime
Ekskursijos vadovas – Druskininkų miesto Garbės pilietis, menotyrininkas Adelbertas Nedzelskis
Mokymo ir informacijos centre GIRIOS AIDAS M.K.Čiurlionio g. 102
Renginius globoja Druskininkų urėdija, muziejus „Girios aidas“
15 val. Pokalbis prie apskrito stalo Gamta – kūrybinių galių, grožio ir sveikatos šaltinis
Pokalbio ir popietės vedėja muzikologė Zita Kelmickaitė
Dalyvauja Vilius Margelis, Druskininkų vyriausiasis architektas
Adelbertas Nedzelskis, menotyrininkas
Eugenijus Drobelis, gamtos mokslų daktaras
Viktoras Klimas, Druskininkų urėdas
16 val. M.K.Čiurlionio apdainuotų dzūkų krašto papročių, dainų ir šokių popietė
Bočių Druskininkų miesto bendrijos meno kolektyvai
Tautinių šokių kolektyvo vadovė Zita Joana Jančiauskienė, „Bočių“ bendrijos pirmininkė,
Meno kolektyvų vadovai: Adolfas Tamulionis, Nijolė Vindbergienė, Birutė Levanaitienė
18 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykloje
Smuikininkų meistriškumo mokyklos pedagogams ir dalyviams
Seminaras Jaunasis atlikėjas ir scena
Vadovė Nijolė Prascevičienė
Dalyvauja smuikininkė Dalia Stulgytė Schmalenberg (Vokietija)
20 val. Druskininkų miesto muziejuje
Kamerinės muzikos koncertas
Roberto Schumanno 200-osioms gimimo metinėms
Viktorija Marija Zabrodaitė (fleita)
Vilma Rindzevičiūtė (fortepijonas, Šveicarija)
Daniel Zbinden (fortepijonas, Šveicarija)
Jaunieji smuikininkai
Programoje R.Schumanno, M.K.Čiurlionio, J.Brahmso kūriniai
 
Rugpjūčio 6 d., penktadienį,
15.30 val. Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčioje

Smuiko muzikos valanda
Meistriškumo mokyklos smuikininkai
17 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykloje
Smuikininkų meistriškumo mokyklos pedagogams ir dalyviams
Seminaras Atrasti vaikuose talentą
Vadovė Nijolė Prascevičienė
Dalyvauja smuikininkė Dalia Stulgytė-Schmalenberg (Vokietija)
18 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykloje
Lietuvos kompozitorių smuiko muzikos koncertas
Meistriškumo mokyklos smuikininkai
Dalyvauja Druskininkų M.K.Čiurlionio mokyklos moksleiviai,
J.Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkurso laureatai
Koncertas rengiamas kartu su Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykla
 
Rugpjūčio 7 d., šeštadienį,
16 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda
Meistriškumo mokyklos smuikininkai
18 val. Prie paminklo Lietuvai „Mindaugas“
Smuiko muzika
Meistriškumo mokyklos smuikininkai 

Rugpjūčio 8 d., sekmadienį,
12 val. Druskininkų M.K. Čiurlionio muzikos mokykloje

Meistriškumo mokyklos Pabaigos koncertas
16 val. „Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje
Smuiko muzikos šventės Pabaigos koncertas
Meistriškumo mokyklos smuikininkai
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Deividas Staponkus (baritonas)
Renata Marcinkutė-Lesieur (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionio, G.F.Händelio, J.S.Bacho. F.Schuberto kūriniai

Rugpjūčio 14 d., šeštadienį, 17 val. Centre „Dainava“ Maironio g. 22
Lietuviškos muzikos koncertas
Lietuvai skirta
Sabina Martinaitytė (sopranas)
Egidijus Bavikinas (tenoras)
Andrejus Apšega (baritonas)
Liudas Mikalauskas (bosas)
Audronė Eitmanavičiūtė (fortepijonas)
Programoje M.K.Čiurlionio, V.Kuprevičiaus, F.Bajoro, V.Juozapaičio kūriniai

Rugpjūčio 15 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Mindaugas Žemaitis (baritonas)
Saulius Petreikis (trimitas)
Karolina Juodelytė (vargonai)
Rimvydas Mitkus (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionio, J.S.Bacho, O.Lindberg, G.F.Händelio kūriniai

Rugpjūčio 21 d., šeštadienį, 20 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje
Druskininkų serenados
Vasariškos miniatiūros su M.K.Čiurlioniu

Lietuvos obojininkų kvartetas
     Robertas Beinaris (obojus, meno vadovas)
     Tomas Bieliauskas (obojus)
     Laura Kasinskaitė (meilės obojus)
     Petras Kuraitis (anglų ragas)
Sergijus Kirsenka (tūba)
Martynas Beinaris (vokalas)
Gertrūda Beinarytė (altas)
Programoje M.K.Čiurlionio, J.S.Bacho, J.Strausso, A.Piazzollos kūriniai

Rugpjūčio 22 d., sekmadienį,
12 val. Senosios Varėnos bažnyčioje
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Regina Maciūtė (sopranas)
Laura Zigmantaitė (mecosopranas)
Gediminas Kviklys (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionio, J.S.Bacho, A.Vivaldi kūriniai

Rugpjūčio 28 d., šeštadienį, 20 val. Druskininkų miesto muziejuje
Stein Skjervold (baritonas, Norvegija)
Giedrė Muralytė Eriksonė (fortepijonas)
Programoje M.K.Čiurlionio, C.Debussy, A.Skriabino, F.Poulenco kūriniai

Rugpjūčio 29 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Vytenis Gurstis (fleita, D.Britanija)
Virginija Survilaitė (vargonai)
Programoje M.K.Čiurlionio, J.Naujalio, J.S.Bacho kūriniai

Rugsėjo 22 d., trečiadienį,
FESTIVALIO PABAIGOS IR M.K.ČIURLIONIO GIMTADIENIUI SKIRTI RENGINIAI
16 val. M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje
Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokyklos moksleivių ir mokytojų koncertas
Druskininkų moksleivių piešinių ir rašinių M.K.Čiurlionio kūrybos temomis konkursų laureatų apdovanojimas
20 val. SPA Vilnius SANA
Aleksandro Vitulskio tapybos darbų parodos atidarymas
Koncertas Gražiausios lietuvių ir pasaulio kompozitorių dainos
Skirtas V.Noreikos garbingam jubiliejui
Virgilijus Noreika ir jo mokiniai

Koncertų vedėjas muzikologas Vaclovas Juodpusis

Nuo birželio 20 d. iki rugsėjo 22 d.
kiekvieną penktadienį 17 val.
M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje
,
lankytojams pageidaujant, bus rodomi Liudvikos Pociūnienės filmai
apie M.K. Čiurlionį „Čiurlionio kodas“Informacijos apie festivalio renginius ieškokite:
svetainėse  www.lmrf.lt,  www.druskininkai.lt
savaitraščiuose „Druskonis“, „Druskininkų naujienos“ir kt. leidiniuose


telef. 2613171, el. p.:  fondas@lmrf.lt

© 2023 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple