Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu. 2017 m.

XV tarptautinis menų festivalis

Liepos 1 – rugsėjo 22 d.

 

M. K. Čiurlionis Lietuvos menininkų kūryboje Atkurtoje 100-mečio Lietuvoje

Skiriama Lietuvių kalbos kultūros,
A. J. Greimo, K. Bradūno, I. Simonaitytės LR Seimo paskelbtiems metams

 

Druskininku vasara su M. K. Čiurlioniu. 2017. Leidinys.pdf 

 

FESTIVALIO PROGRAMA

 

FESTIVALIO PRADŽIOS RENGINIAI

Liepos 1 d., šeštadienį,

14 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje, M. K.Čiurlionio 35

Festivalio atidarymas

Kviečiami dalyvauti LR Seimo nariai, Druskininkų savivaldybės vadovai, tarybos nariai,
respublikinių  kultūros ir švietimo institucijų atstovai, kiti svečiai

Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorės Liucijos Stulgienės įžangos žodis,

Druskininkų savivaldybės vadovo žodis, kitų svečių sveikinimai

Mišrus choras „Druskininkai“. Vadovė Inga Vagnoriūtė

Koncertmeisteris Danas Juškevičius

Fortepijono muzikos koncertas

Vincenzo De Martino (Italija)

Dalyvauja Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniai – tarptautinio konkurso laureatai

Andra Mikulskytė, Augustas Navickas

Mokytoja Nona Kalvaitienė

Programoje M. K. Čiurlionis, J. Vitols, M. Ravel. F. Liszt, S Rachmaninov ir kt.

15.00 val. V. K. Jonyno galerijoje, M. K. Čiurlionio g. 41

Tapytojo Antano Martinaičio darbų parodos atidarymas

Pristato parodos kuratorė, muziejininkė Viktorija Lučinskaitė

Parodą rengia Druskininkų M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus

Smuikuoja Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos I klasės mokinys Faustas Pauliukas
ir jo mokytoja Eglė Sakavičienė

18 val. Gėlės Čiurlioniui. Ceremonija prie paminklo V. Kudirkos gatvėje

Dalyvauja mišrus choras „Druskininkai“

Programoje M. K. Čiurlionis, D. Zakaras

19.30 val. Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje, Vilniaus al. 1

Sakralinės muzikos ciklo Čiurlioniškąją stygą palietus pradžia

Ciklas parengtas kartu su LMTA docentu Gediminu Kvikliu

Ciklo globėjas Druskininkų bažnyčios klebonas Kęstutis Masevičius

Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ choro, orkestro koncertas Jo valia

Solistai Rūta Raginytė, Arvydas Jankus, Ilona Pliavgo, Dainius Garuckas

Giedotojos Janė Karpienė, Stasė Makarevičienė, Vanda Mockevičienė

Rūta Mikelaitytė-Kašubienė (vargonai)

Dirigentai: Giedrius Svilainis, Egidijus Kaveckas, Algimantas Kriūnas

Programoje M. K. Čiurlionis, G. Svilainis, V. Augustinas, A. Martinaitis, M. Lorenc ir kt.

 

Liepos 9 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Morta Kačionaitė (klarnetas)

Kristupas Kačionas (obojus)

Andrius Pleškūnas (altas)

Jarūnė Barkauskaitė (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, W. A. Mozart, O. Messiaen, B. W. Sanders ir kt.

 

Liepos 16 d., sekmadienį,

12 val. Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, Laisvės g. 21

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valandos

Silvija Beatričė (sopranas)

Matas Samulionis (saksofonas)

Dalia Jatautaitė (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, B. Dvarionas, A. Vivaldi, T. Albinoni

 

Liepos 23-30 dienomis

M. K. ČIURLIONIO STUDIJŲ SAVAITĖ

Konferencija M. K. Čiurlionis ir pasaulis

Smuiko muzikos šventė

Smuikininkų meistriškumo mokykla

Pranešimai, pokalbiai, seminarai, koncertai, parodos, literatūrinės-muzikinės popietės, monospektakliai,
susitikimai, ekskursijos, konkursai, muzikinės viktorinos, edukaciniai renginiai

Dalyvauja M. K. Čiurlionio kūrybos tyrinėtojai ir muzikos atlikėjai iš Lietuvos, Italijos, Lenkijos,
D. Britanijos, Norvegijos, Ukrainos, Prancūzijos, Vokietijos,

Lietuvos ir užsienio šalių atlikėjai,

Meistriškumo mokyklos smuikininkai ir jų pedagogai

Smuikininkų meistriškumo mokyklos globėja ir mecenatė
UAB „Draugystės sanatorija“ direktorė Violeta Kaubrienė

 

Liepos 23 d., sekmadienį,

13 val. Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valandos

Diana Šivickienė (smuikas)

Daiva Gudelevičiūtė (altas)

Živilė Survilaitė (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, J. Naujalis, W. A. Mozart, J. S. Bach ir kt.

 

Liepos 24 d., pirmadienį,

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje, Vytauto g. 23

16.30 val. Druskininkų savivaldybės moksleivių dailės konkurso Spalvotas M. K. Čiurlionio tekstų pasaulis

nugalėtojų kūrybinių darbų parodos atidarymas, rašinių konkurso ir muzikinės viktorinos
Paslaptingasis M. K. Čiurlionio pasaulis laimėtojų pristatymas

Dailės, rašinių konkursus ir muzikinę viktoriną organizavo ir parodą parengė Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

Kuratorės: Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Lina Černiauskienė ir
Mokyklos direktorė, dailininkė Ona Akstinaitė

Groja meistriškumo mokyklos smuikininkai

17 val. Poetinis-muzikinis monospektaklis Lenkiuosi grožiui Dangiškajam

Aktorius Rimantas Vaitkevičius

Programoje M. K. Čiurlionio laiškų ir žodžio kūrybos fragmentai, J. Baltrušaičio eilės,
M. K. Čiurlionio ir A. Skriabino muzika

20 val. Druskininkų miesto muziejuje, M. K. Čiurlionio g. 59

Kamerinės muzikos koncertas

Romanas Kudriašovas (baritonas, Lietuva/D. Britanija)

Giedrė Muralytė-Eriksonė (fortepijonas)

Groja jaunieji smuikininkai

Programoje M. K. Čiurlionis, W. A. Mozart, J. Haydn, F. Schubert, G. Verdi ir kt.

 

Liepos 25 d., antradienį,

10 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje

M. K. Čiurlionio studijų savaitės atidarymas

Fortepijono ir smuiko muzikos koncertas

Daniele Buccio (fortepijonas, Italija)

Groja jaunieji smuikininkai

Programoje M. K. Čiurlionis, R. Motiekaitis, G. Ligeti ir kt.

Grand SPA Lietuva konferencijų centro salėje NERIS, V.Kudirkos g. 45

11.30 val. Konferencija M. K. Čiurlionis ir pasaulis

Liucija Stulgienė, LMRF direktorė

Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas. Druskininkai 2017-aisiais

Groja jaunieji smuikininkai

12-18 val. Konferencijos pranešimai, diskusija M. K. Čiurlionio kūrybos sklaida Lietuvoje ir pasaulyje

Posėdžių pirmininkai: akademikas Antanas Andrijauskas, docentas Rimantas Astrauskas

SPA VILNIUS Druskininkai, K. Dineikos g. 1

19.30 val. Parodos Nuo Druskininkų iki Jeruzalės: Žako Lipšico gyvenimo ir kūrybos akimirkos atidarymas

Pristato parodos kuratorė muziejininkė Aušra Rožankevičiūtė

Parodą rengia Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

Groja jaunieji smuikininkai

20 val. Kamerinės muzikos koncertas

ČIURLIONIO KVARTETAS

Jonas Tankevičius (I smuikas)
Darius Dikšaitis (II smuikas)
Gediminas Dačinskas (altas)
Saulius Lipčius (violončelė)

Solistai Viktorija Marija Zabrodaitė (fleita), Saulius S. Lipčius (liutnia)

Dalyvauja jaunieji smuikininkai

Programoje M. K. Čiurlionis, W. A. Mozart, A. Vivaldi, A. Ginastera, A. Foote ir kt.

 

Liepos 26 d., trečiadienį,

10-13 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje

Konferencijos M. K. Čiurlionis ir pasaulis tęsinys „Susitikimas su M. K. Čiurlioniu“

Pranešimai, diskusijos, muzikinės improvizacijos, muziejaus ekspozicijos apžiūrėjimas

Naujausių leidinių apie M. K. Čiurlionį ir jo kūrybą pristatymas

Posėdžio pirmininkas profesorius Rokas Zubovas

15.30-17.30 val. Mokymo ir informacijos centro Miško muziejuje „Girios aidas“, M. K. Čiurlionio g. 102

Edukacinis Studijų savaitės dalyvių susitikimas-pokalbis su Druskininkų dailininkais, muzikais, gamtosaugininkais Druskininkų krašto gamta išugdžiusi M. K. Čiurlionį. M. K. Čiurlionio kūrybos įtaka dabarties dailininkams, muzikams

Naujausių knygų, leidinių apie M. K. Čiurlionį ir jo kūrybą pristatymas

Druskininkų dailininkų darbų paroda

Susitikimo moderatorius ir parodos kuratorius dailininkas Alfonsas Šuliauskas

Dalyvauja Druskininkų Garbės pilietis dailėtyrininkas Adelbertas Nedzelskis

Groja jaunieji smuikininkai

Ekskursija po muziejų ir jo skulptūrų parką. Ekskursijos vadovė muziejaus vedėja Jurgita Svioklienė

20 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje

Kamerinės muzikos koncertas Negirdėtas Čiurlionis

Dmitrij Golovanov (fortepijonas)

Jan Maksimovič (saksofonas)

Dalyvauja jaunieji smuikininkai

Programoje nebaigti M. K. Čiurlionio kūriniai ir eskizai

Koncerto globėjas Rokas Zubovas

 

Liepos 27 d., ketvirtadienį,

15.30 val. Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda

Meistriškumo mokyklos smuikininkai

Edukacinė programa Čiurlionio šaknų link

Ekskursija Studijų savaitės svečiams bei smuikininkų meistriškumo mokyklos dalyviams

po Liškiavos XVIII a. architektūrinį-sakralinį ansamblį ir Liškiavos piliakalnį

Vadovė menotyrininkė Aušra Česnulevičienė

18 val. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje, V. Kudirkos g. 13

Literatūrinė-muzikinė popietė LR Seimo paskelbtiems Kalbos kultūros metams

LR Vyriausybės kultūros ir meno, Kalbos premijų laureatė aktorė Gražina Urbonaitė

Girdėsime M. K. Čiurlionio žodžio kūrybos ištraukas L. Rėzos, M. Daukšos, S. Daukanto,
J. Vaičiūnaitės, K. Donelaičio, I. Simonaitytės, Just. Marcinkevičiaus kūrybos fragmentus,
skambės smuiko muzika

Groja jaunieji smuikininkai

21 val. Viešbučio „Europa Royale Druskininkai“ Žiemos sodo salėje, Vilniaus al. 7

Smuiko muzikos vakaras

Meistriškumo mokyklos smuikininkai

Programoje populiari klasikinė ir šiuolaikinė smuiko muzika

 

Liepos 28 d., penktadienį,

16 val. Druskininkų „Saulutė“, Vaikų reabilitacijos centre, Vytauto g. 2

Kamerinės muzikos koncertas Mes viena šeima

Dalyvauja Meistriškumo mokyklos smuikininkai ir Druskininkų vaikų ir jaunimo meno kolektyvai

Koncerto globėja Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbuotoja Edita Remeikienė

20 val. Druskininkų miesto muziejuje, M. K. Čiurlionio g. 59

Kamerinės muzikos koncertas

Dalia Stulgytė-Richter (smuikas, Lietuva/Vokietija)

Augustas Gocentas (violončelė, Lietuva/Suomija)

Benas Gocentas (smuikas)

Raminta Gocentienė (fortepijonas)

Aušrinė Garsonaitė (fortepijonas)

Programoje M. K. Čiurlionis, N. Paganini, D. Popper, A. Dvořák, G. Fauré, C. Saint-Saens ir kt.

 

Liepos 29 d., šeštadienį,

14 val. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje, Vytauto g. 23

Šimtametės Lietuvos muzikos kelias. Smuikininkų meistriškumo mokyklos dalyvių susitikimas
su muzikologu Vaclovu Juodpusiu

Lietuvos kompozitorių smuiko muzikos koncertas

Meistriškumo mokyklos smuikininkai

18 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda

Meistriškumo mokyklos smuikininkų ansambliai, solistai

20 val. Centro DAINAVA kiemelyje, Maironio g. 22

Prie Justino Marcinkevičiaus ąžuolo

Literatūriniai skaitymai Gerumas tas Gyvenimas...

Aktorė Gražina Urbonaitė

Meistriškumo mokyklos smuikininkai

Literatūros rašinių čiurlioniškąja tema konkurso nugalėtojai

 

Liepos 30 d., sekmadienį, 

Smuiko muzikos šventės ir Smuikininkų meistriškumo mokyklos Pabaigos koncertai

11 val. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje

15 val. UAB „Draugystės sanatorija“ Raudonojoje salėje, V. Krėvės g. 7

Dalia Stulgytė-Richter (smuikas, Lietuva/Vokietija)

Meistriškumo mokyklos smuikininkų ansambliai, solistai

Smuiko muzikos šventės ir Smuikininkų meistriškumo mokyklos

koncertmeisterės Jūratė Kaminskienė ir Aušrinė Garsonaitė

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda

ENSEMBLE INTERNATIONAL

Delphine Constantin (smuikas, Prancūzija)
Povilas Syrrist-Gelgota (altas, Lietuva/Norvegija)
Toril Syrrist-Gelgota (violončelė, Norvegija)
Roman Reznik (fagotas, Ukraina)

Programoje M. K. Čiurlionis, R. Bartkevičiūtė, A. Vivaldi , E. Grieg, K. Marcussen ir kt.

 

Liepos 31 d., pirmadienį,16 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje

Pianistės Irenos Friedland (Izraelis) rečitalis „M. K. Čiurlionis ir amžininkai“

Programoje M. K. Čiurlionis, L. Janaček, A. Skriabin, B. Liatošinskij ir kt.

 

Rugpjūčio 6 d., sekmadienį,

11.30 val. Merkinės Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valandos

Mindaugas Žemaitis (baritonas)

Vytautas Oškinis (fleita)

Jūratė Landsbergytė (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, O. Balakauskas, J. S. Bach, F. Martin ir kt.

 

Rugpjūčio 10 d., ketvirtadienį, 20 val. SPA Vilnius Druskininkai

Vokietijos styginių filharmonijos Jaunųjų talentų orkestras

Meno vadovas ir dirigentas Wolfgang Hentrich

Solistė Dalia Stulgytė-Richter (smuikas, Lietuva/Vokietija)

Programoje M. K. Čiurlionis, P. Vasks, F. Mendelssohn-Bartholdy, M. Bruch, G. Bacewicz

 

Rugpjūčio 13 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda

Julija Karaliūnaitė (sopranas)

Rimvydas Mitkus (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, G. Verdi, F. Schubert

 

Rugpjūčio 20 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda

Vytenis Gurstis (fleita)

Virginija Survilaitė (vargonai)

Rimantas Vaitkevičius (aktorius)

Programoje M. K. Čiurlionis, V. Striaupaitė-Beinarienė, J. Pakalnis ir kt.

 

Rugpjūčio 27 d., sekmadienį, 19 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda

Ieva Prudnikovaitė (mecosopranas)

Robertas Beinaris (obojus, anglų ragas)

Gabrielė Beinarytė (arfa)

Brigita Beinarytė (fleita)

Gediminas Kviklys (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, J. S. Bach, J. Sasnauskas ir kt.

 

M. K. ČIURLIONIO GIMTADIENIO RENGINIAI

Rugsėjo 16 d., šeštadienį, 19 val. Druskininkų bažnyčioje

Kompozitorės Vaidos Striaupaitės-Beinarienės kūrybos vakaras

Vilniaus universiteto kamerinis orkestras

Meno vadovas ir dirigentas Paulius Bernardas Koncė

Pučiamųjų kvintetas NAUJI GARSAI

Paulius Gefenas (fleita)
Robertas Beinaris (obojus)
Rimvydas Savickas (klarnetas)
Darius Stoskeliūnas (fagotas)
Indrė Kuleševičienė (valtorna)

Simona Liamo (sopranas), Tomas Tuskenis (baritonas),

Robertas Beinaris (obojus), Ugnius Dičiūnas (obojus, anglų ragas),

Gediminas Kviklys (klavesinas, vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, V. Striaupaitė-Beinarienė

 

Rugsėjo 17 d., sekmadienį, 12 val. Senosios Varėnos bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda

Morta Kačionaitė (klarnetas)

Kristupas Kačionas (obojus)

Andrius Pleškūnas (altas)

Jarūnė Barkauskaitė (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, W. A. Mozart, O. Messiaen, B. W. Sanders ir kt.

 

Rugsėjo 22 d., penktadienį,

Druskininkų M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje

12 val. Muzikos popietė Svečiuose pas Čiurlionį

Dalyvauja Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos jaunieji muzikai

16 val. Džiugo Palukaičio akvarelės parodos „Nuo pradžios iki Druskininkų“ atidarymas

14 val. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje

Druskininkų savivaldybės moksleivių dailės konkurso nugalėtojų kūrybinių darbų paroda,

dailės, rašinių konkursų, muzikos viktorinos nugalėtojų apdovanojimas

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos moksleivių ir mokytojų parengtas koncertas

19 val. Grand SPA Lietuva 

Fojė Druskininkų moksleivių dailės konkursų čiurlioniškąja tema laureatų darbų paroda

Groja Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos saksofonų kvartetas

Agnius Žėkas (altinis saksofonas)
Dominykas Kišonas (tenorinis saksofonas)
Liaunas Bagdonavičius (baritoninis saksofonas)
Juozas Mikolainis (altinis saksofonas, ansamblio vadovas)

Salėje NEMUNAS Festivalio Pabaigos koncertas

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos simfoninis orkestras

Meno vadovas ir dirigentas Martynas Staškus

Operos solistai: Jovita Vaškevičiūtė (mecosopranas), Eugenijus Chrebtovas (baritonas)

Dalyvauja saksofonų kvartetas

Programoje M. K. Čiurlionis, populiari klasika, šiuolaikinių kompozitorių kūriniai

 

Rugsėjo 30 d., šeštadienį, 14 val. Senosios Varėnos bažnyčioje

Pasitinkant Valstybės 100-metį. Lietuvos kompozitorių XX-XXI a. muzika

Sakralinės muzikos valanda

Viktorija Bedalytė (sopranas)

Edgaras Davidovičius (tenoras)

Deividas Staponkus (baritonas)

Kšištof Bondarenko (bosas)

Koncertmeisterė Tatjana Burlakova

Programoje M. K. Čiurlionis, B. Dvarionas, A. Bražinskas, A. Raudonikis ir kt.

 

Koncertų vedėjas muzikologas Vaclovas Juodpusis

-     -     -     -     -

Kiekvieną penktadienį (liepos-rugsėjo mėnesiais) 17 val.
M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje
,
lankytojams pageidaujant ir iš anksto suderinus,
rodomi filmai apie M. K. Čiurlionį, galima pasiklausyti jo muzikos įrašų

-----------------------------------------------------------------------------

 

© 2023 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple