Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Alma Mater musicalis. 2004-2005 m.

2004-2005 m. AMM bukletas 

2004 – 2005 m. 

Vilniaus universitetas švenčia įspūdingą sukaktį – 425 metų akademinės veiklos jubiliejų. Tai pirmoji aukštoji mokykla ne tik Lietuvoje, bet visame rytų Pabaltijo regione. Vilniaus universitetas ugdė mokslininkus ir mokslą, rengė pedagogus ir kūrė bei tobulino visuomenės švietimo sistemą. Čia žinias įgijo Lietuvos kultūros ir meno žmonės. Universiteto akademinė, šviečiamoji ir kultūrinė veikla formavo naujųjų laikų civilizaciją, mokslo raidą, sąlygas kitų aukštųjų mokyklų steigimui Lietuvoje.

Garbingam Universiteto jubiliejui pažymėti 2004 – 2005 m. ALMA MATER MUSICALIS koncertų ciklą pradeda Universiteto meniniai kolektyvai ir solistai. Maloni dovana įspūdingam Vilniaus universiteto jubiliejui – visų sostinės aukštųjų mokyklų jaunųjų menininkų koncertai Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje.

Laukiame malonių klausytojų ALMA MATER MUSICALIS sezono koncertuose, kuriuos jau dvyliktą kartą rengia Lietuvos muzikų rėmimo fondas ir Vilniaus aukštosios mokyklos.

Akademikas Benediktas Juodka
Vilniaus universiteto rektorius

Koncertų pradžia 18 val.

2004 m.
Spalio 4 d.
      Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorės LIUCIJOS STULGIENĖS žodis
                       Vilniaus universiteto rektoriaus akademiko BENEDIKTO JUODKOS žodis
                       Vilniaus universiteto mišrus choras ir merginų choras VIRGO
                       Meno vadovė ir dirigentė RASA GELGOTIENĖ
                       Vilniaus universiteto kamerinis ansamblis
                       Meno vadovas PAULIUS BERNARDAS KONCĖ
                       ASMIK GRIGORIAN (sopranas), NERIJUS MASEVIČIUS (bosas)
                       Koncertą veda muzikologė EGLĖ ULIENĖ
Programoje:
G.B.Pergolesi, V.Abrici, M.K.Čiurlionio, G.Caccini ir kitų autorių kūriniai


Lapkričio 8 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus
                       prof. ROMUALDO GINEVIČIAUS žodis
                       Vilniaus Gedimino technikos universiteto akademinis
                       choras GABIJA
                       Meno vadovė RASA VISKANTAITĖ
                       Chormeisterė ir koncertmeisterė DAINA LEITONIENĖ
                       Chormeisteriai RENATA KUNCIENĖ ir ROLANDAS BRONUŠAS
                       Dalyvauja Vilniaus Gedimino technikos universiteto teatras –
                       studija PALĖPĖ
                       Koncerto vedėjas muzikologas JONAS VILIMAS
Programoje:
B.Sruogos „Giesmė apie Gediminą”, M.K.Čiurlionio, J.Naujalio, J.Gudavičiaus,
V.Montvilos, N.Sinkevičiūtės ir kitų autorių kūriniai


Gruodžio 6 d.  Mykolo Romerio universiteto rektoriaus prof. ALVYDO PUMPUČIO žodis
                       Mykolo Romerio universiteto mišrus choras
                       Meno vadovė ir dirigentė LORETA LEVINSKAITĖ
                       Chormeisterė ir koncertmeisterė VITALIJA SEMENIUKIENĖ
                       LNF kamerinis ansamblis MUSICA HUMANA
                       Meno vadovas prof. ALGIRDAS VIZGIRDA
                       Koncerto vedėjas muzikologas VACLOVAS JUODPUSIS
Programoje
F.Schuberto STABAT MATER, italų kompozitorių, J.Naujalio kūriniai


2005 m.
Sausio 10 d.    Vilniaus dailės akademijos rektoriaus prof. ADOMO BUTRIMO žodis 
                       Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato
                       kompozitoriaus prof. VYTAUTO BARKAUSKO kūrybos vakaras

                       Dalyvauja 
                       Choras VILNIUS
                       Meno vadovas ir vyr. dirigentas prof. POVILAS GYLYS
                       Dirigentas Jurijus Kalcas
                       NATALIJA KATILIENĖ (sopranas)
                       EGLĖ PERKUMAITĖ (fortepijonas)
                       DAINIUS JOZĖNAS(vargonai)
                       Vakarą veda muzikologė SVETLANA BARKAUSKAS
Programoje
V.Barkausko kūriniai

                      

Vasario 7 d.    Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko pulkininko 
                       ALGIMANTO VYŠNIAUSKO žodis
                       Karo akademijos vyrų choras KARIŪNAS ir vokalinis ansamblis
                       Choro vadovas VYTAUTAS VERSECKAS
                       Chormeisteris ir koncertmeisteris VYTAUTAS ABARIS
                       Koncerto vedėja muzikologė LAIMUTĖ LIGEIKAITĖ
Programoje
A.Raudonikio, A.Bražinsko, T.Makačino, M.Noviko, G.Verdi, L. van Beethoveno kūriniaiKovo 7 d.        Vilniaus pedagoginio universiteto rektoriaus akademiko 
                       ALGIRDO GAIŽUČIO žodis
                       Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas
                       VYTAUTAS JUOZAPAITIS (baritonas) 

                       Vilniaus pedagoginio universiteto mišrus choras AVE VITA
                       Meno vadovas ir dirigentas KASTYTIS BARISAS
                       Chormeisteriai JURGITA PETRAITIENĖ ir SAULIUS LIAUSA
                       Koncertmeisterė RENATA MARCINKUTĖ – LESIEUR
                       Dalyvauja KRISTINA VAREIKYTĖ (altas) ir 
                       RENATA MARCINKUTĖ – LESIEUR (vargonai)
                       Koncerto vedėja doc. RITA ALEKNAITĖ – BIELIAUSKIENĖ
Programoje
J.Althouse, H.Nyberg, J.Rutter, J.Naujalio, J.Gudavičiaus, K.Kavecko, V.Klovos,
V.Bartulio, Z.Bružaitės, Vyt.V.Barkausko ir kitų kompozitorių kūriniai


Balandžio 4 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus 
                       prof. JUOZO ANTANAVIČIAUS žodis
                       Koncertas skiriamas žymaus muzikologo
                       ADEODATO TAURAGIO atminimui
                       Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų
                       simfoninis orkestras

                       Meno vadovas doc. ROBERTAS ŠERVENIKAS
                       Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mišrus choras
                       Meno vadovas prof. POVILAS GYLYS
                       Chormeisteris ANDRIUS GILYS, akompanuoja ARTŪRAS ANUSAUSKAS
                       Koncerto vedėja muzikologė doc. AUDRONĖ ŽIŪRAITYTĖ
Programoje  L.Cherubini Requiem

© 2023 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple