Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Alma Mater musicalis. 2012-2013 m.

Devynioliktasis ALMA MATER MUSICALIS koncertų sezonas

 

AMM 2012-2013. Bukletas.pdf


Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje 18 val.

Koncertų vedėja muzikologė LAIMUTĖ LIGEIKAITĖ 

 2012 metai

Spalio 1 d.
Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorės LIUCIJOS STULGIENĖS žodis
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus prof. ZBIGNEVO IBELGAUPTO žodis
MUZIKA SUJUNGIA KARTAS
Koncertas skiriamas Europos vyresnio amžiaus žmonių ir kartų solidarumo metams ir Tarptautinei muzikos dienai
GEDIMINAS KVIKLYS (vargonai)
AUŠRA LIUTKUTĖ (sopranas), VAIDA BUTAUTAITĖ (sopranas)
LINA GIEDRAITYTĖ (koncertmeisterė)
Klarnetų duetas ALGIRDAS BUDRYS ir VYTAUTAS GIEDRAITIS
LINA ŠATKUTĖ (koncertmeisterė)
Vilniaus KC moterų choras LIEPOS
Vadovė AUDRONĖ STEPONAVIČIŪTĖ-ZUPKAUSKIENĖ
LORETA KULIEŠIUVIENĖ (koncertmeisterė)
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos kanklių ansamblis
Ansamblio vadovė JOLANTA ČEPAITIENĖ. Solistas KLAIDAS KALINKINAS (birbynė, mokyt. Alfonsas Vidugiris)
Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos smuikininkės PAULINA JANKOVSKYTĖ  ir ULA JANKAUSKAITĖ

Lapkričio 5 d.
Vilniaus universiteto rektoriaus žodis
DEDIKACIJA VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUI JONUI KUBILIUI
Profesorius EUGENIJUS MANSTAVIČIUS
ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ – 2011 M. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė 
Vilniaus universiteto kamerinis orkestras. Solistas UGNIUS DIČIŪNAS (obojus)
Meno vadovas ir dirigentas PAULIUS BERNARDAS KONCĖ

Gruodžio 3 d.
Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus doc. ALFONSO DANIŪNO žodis
KAPRIČAS FLEITAI IR LIKIMUI. Juozo Pakalnio 100-osioms gimimo metinėms
RAIMONDA JANUTĖNAITĖ (mecosopranas)
KASPARAS DAMULIS (tenoras)
SIGITAS RUBIS (smuikas)
MARIUS PUPKOVAS (fleita)
ALEKSANDRAS VIZBARAS (fortepijonas)
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos fleitininkų ansamblis bei orkestras
Vadovas MARIUS PUPKOVAS
VACLOVAS JUODPUSIS (muzikologas)
MAIRONIUI 150
REGINA PALIUKAITYTĖ (aktorė)

2013 metai

Sausio 7 d.
Vilniaus dailės akademijos rektoriaus prof. AUDRIAUS KLIMO žodis
M. K. ČIURLIONIS IR BRIUSELIO DIENORAŠČIAI
VYTAUTO LANDSBERGIO – 2011m. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato,
apdovanoto „už Lietuvoje ir pasaulyje nuosekliai plėtojamą čiurlionianą“, kūrybos vakaras
Dalyvauja:
Prof. Vytautas Landsbergis (muzikologas),
JūraTė Landsbergytė (vargonai), Vytautas Oškinis (fleita),
Choras „Aidija" ir M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai (vadovas Romualdas Gražinis),
Laimutė Ligeikaitė (muzikologė).
Vakarą veda Vytautas Landsbergis jaunesnysis.

Vasario 4 d.
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko pulkininko EUGENIJAUS VOSYLIAUS žodis
VIDURŽIEMIO FANTAZIJA
Ansamblis Opera B(R)ASS:
     TOMAS KARKA (trombonas, altinis trombonas)
     MINDAUGAS VALAITIS (trombonas)
     PAULIUS BATVINIS (trombonas)
     AUDRIUS STASIULIS (bosinis trombonas)
SERGIJUS KIRSENKA (tūba)
V.MYKOLAIČIUI-PUTINUI 120
GRAŽINA URBONAITĖ (aktorė)

Kovo 4 d.
Mykolo Romerio universiteto rektoriaus prof. ALVYDO PUMPUČIO žodis
DAINUOJU – GYVENU
Irenos Milkevičiūtės – Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės kūrybos vakaras
IRENA MILKEVIČIŪTĖ (sopranas)
SIMONA LIAMO (sopranas)
JULIJA KARALIŪNAITĖ (sopranas)
JUSTINA KAZĖNAITĖ (sopranas)
GEDIMINAS KVIKLYS (vargonai)
RAMINTA GOCENTIENĖ (fortepijonas)

Balandžio 8 d.
Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus akademiko ALGIRDO GAIŽUČIO žodis
XV tarptautinio muzikos festivalio „Sugrįžimai“ pradžios koncertas 
JŪRATĖ ŠVEDAITĖ (sopranas, JAV)
DAINIUS PUIŠYS (baritonas)
RENATA MARCINKUTĖ-LESIEUR (vargonai)
AUDRONĖ KISIELIŪTĖ (fortepijonas)

Koncertų vedėja muzikologė Laimutė Ligeikaitė
--------------------------------------------
© 2023 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple