Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

SUGRĮŽIMAI 2009

XI tarptautinis muzikos festivalis 

vyko balandžio 1 - gegužės 14 dienomis 

Sugrįžimai 2009. Bukletas

Balandžio 1 d. 18 val.                   
Vilniaus rotušėje                             
VAIDA RAGINSKYTĖ (mecosopranas, Austrija)                
LINA KRĖPŠTAITĖ (fortepijonas, Lietuva)                        

Balandžio 5 d. 17 val.                    
Kauno filharmonijoje                        
VAIDA RAGINSKYTĖ (mecosopranas, Austrija)                
LINA KRĖPŠTAITĖ (fortepijonas, Lietuva)            

Balandžio 7 d. 18 val.                   
Taikomosios dailės muziejuje          
ANDRIUS URBA (fortepijonas, Vokietija)                            
SANDRA URBA (fortepijonas, Vokietija)     
                        
Balandžio 15 d. 15 val.                  
Mykolo Romerio universitete            
IEVA STRUŽAITĖ (fortepijonas, Norvegija)                         
ØRJAN HARTVEIT (baritonas, Norvegija/ D.Britanija)                           

Balandžio 16 d. 18 val.                 
Taikomosios dailės muziejuje           
IEVA STRUŽAITĖ (fortepijonas, Norvegija)                         
ØRJAN HARTVEIT (baritonas, Norvegija/ D.Britanija)                           
LAIMA PETRUSEVIČIŪTĖ (menotyrininkė, Norvegija)          

Balandžio 21 d. 18 val.                  
Vilniaus paveikslų galerijoje              
KOTRYNA BUTKUTĖ (arfa, Rusija)                                
TATJANA KOLOTILKINA (sopranas, Latvija)                    
VIKTORAS PAUKŠTELIS (fortepijonas, Lietuva) 
JUSTINAS MAČYS (fleita, Lietuva)                                  

Balandžio 22 d. 18 val.                  
Stasio Vainiūno namuose                 
ONOS ir ALFONSO MIKULSKIŲ (JAV/Lietuva) kūrybos vakaras
Dalyvauja Lietuvos atlikėjai

Balandžio 30 d. 18 val.                 
Taikomosios dailės muziejuje           
RŪTA LIPINAITYTĖ (smuikas, Estija)                           
ALBERT STUPAK (fleita, Suomija)                                  
INDRĖ BAIKŠTYTĖ (fortepijonas, Lietuva)                      

Gegužės 6 d. 16 val.                      
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje                
DAINIUS PUODŽIUKAS (smuikas, JAV/Lietuva)                     
AIDAS PUODŽIUKAS (fortepijonas, JAV/Lietuva)                    

Gegužės 7 d. 18 val.                      
Taikomosios dailės muziejuje           
DAINIUS PUODŽIUKAS (smuikas, JAV/Lietuva)                     
AIDAS PUODŽIUKAS (fortepijonas, JAV/Lietuva)

Gegužės 10 d. 14 val.                     
Vilniaus arkikatedroje Bazilikoje        
KRISTINA ZMAILAITĖ (sopranas, Prancūzija/ Lietuva)                     
GEDIMINAS KVIKLYS (vargonai, Lietuva)                      
Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras AIDAS               

Gegužės 11 d. 19 val.                    
Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje                                   
MARYTĖ BIZINKAUSKAITĖ (sopranas, JAV)             
EDMUNDAS SEILIUS (tenoras, Prancūzija/ Lietuva)                        
AUŠRA MOTUZIENĖ (fortepijonas, Lietuva)                    

Gegužės 14 d. 18 val.                   
Marijampolės kultūros centre           
MARYTĖ BIZINKAUSKAITĖ (sopranas, JAV)             
RAMŪNAS URBIETIS (baritonas, Lietuva)                        
AUŠRA MOTUZIENĖ (fortepijonas, Lietuva)

© 2024 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple