Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

SUGRĮŽIMAI 2006

VIII tarptautinis muzikos festivalis 

Sugrįžimai 2006. Bukletas

 

Balandžio 5 d. 18 val. Vilniaus Rotušėje
Aušrinė Stundytė (sopranas), Vokietija
Jurga Prakelytė (mecosopranas), Lietuva
Raminta Gocentienė (fortepijonas), Lietuva

 

Balandžio 6 d. 14 val. Mūro Strėvininkų pensionate
Aušrinė Stundytė (sopranas), Vokietija
Jurga Prakelytė (mecosopranas), Lietuva
Raminta Gocentienė (fortepijonas), Lietuva

 

Balandžio 11 d. 18 val. Vilniaus paveikslų galerijoje
Elena Čičinskaitė (liutnia), Italija
Kathrine Brandt (sopranas), Danija 

 

Balandžio 12 d. 16.30 val. Mykolo Romerio universitete
Gintaras Liaugminas (baritonas), Vokietija
Linas Dužinskas (fortepijonas), Lietuva 

 

Balandžio 12 d. 18 val. Taikomosios dailės muziejuje
Gabrielė Gylytė-Hein (fortepijonas), Vokietija
Young-Myoung Kwon (bosas), Pietų Korėja

 

Balandžio 14 d. 18 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje
Ieva Jokūbavičiūtė (fortepijonas), JAV
Inga Ulevičiūtė (mecosopranas), Lietuva

 

Balandžio 19 d. 18 val. Taikomosios dailės muziejuje
Domas Juškys (smuikas), Vokietija
Indrė Baikštytė (fortepijonas), Lietuva

 

Balandžio 19 d. 17 val. Šiaulių konservatorijoje
Kristina Kuprytė (kanklės), Olandija
Cristel de Meulder (sopranas), Belgija
Šviesė Čepliauskaitė (fortepijonas), Lietuva

Balandžio 20 d.18 val. Vilniaus paveikslų galerijoje
Kristina Kuprytė (kanklės), Olandija
Cristel de Meulder (sopranas), Belgija
Šviesė Čepliauskaitė (fortepijonas), Lietuva

Balandžio 21 d. 18 val. Klaipėdos universiteto Menų fakultete
Kristina Kuprytė (kanklės), Olandija
Cristel de Meulder (sopranas), Belgija
Šviesė Čepliauskaitė (fortepijonas), Lietuva
Vytautas Tetenskas (birbynė), Lietuva
Irena Pečiūrienė (fortepijonas), Lietuva

 

Balandžio 23 d. 14 val. Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje
Irena Renata Budrytė-Kummer (vargonai), Vokietija
Irena Milkevičiūtė (sopranas), Lietuva
Algirdas Budrys (klarnetas), Lietuva

 

Balandžio 24 d. 18 val. Taikomosios dailės muziejuje
Jonė Punytė (fortepijonas), Vokietija
Wakako Nakaso (sopranas), Japonija

 

Balandžio 25 d. 18 val. Kauno kultūros centre (Vytauto g. 79/1)
Jonė Punytė (fortepijonas), Vokietija
Wakako Nakaso (sopranas), Japonija

 

Balandžio 26 d. 18 val. Stasio Vainiūno namuose (A.Goštauto g. 2-4, Vilnius)
Juozės Augaitytės 100-osioms gimimo metinėms, JAV

 

Gegužės 14 d. 19 val. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje
Liora Grodnikaitė (mecosopranas), Didžioji Britanija
Giacomo Battarino (fortepijonas), Italija

 

Birželio 27 d. 19 val. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje
Sergej Larin (tenoras), Slovakija
Lilija Deksnytė-Larina (sopranas), Slovakija
Nijolė Ralytė (fortepijonas), Lietuva
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

Aušrinė Stundytė (sopranas)

Gimė 1976 m. Vilniuje. Dainavimą studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof. I.Milkevičiūtės kl.). 2000 m. studijas tęsė Leipcigo aukštojoje muzikos mokykloje. Dar studijų metais buvo kviečiama dainuoti Leipcigo operos teatre, taip pat garsiajame Gevandhause. Yra įrašiusi H.Heyerio dainų. Nuo 2003 m. yra Kelno operos ansamblio dalyvė, dainuoja Nedos partiją R.Leoncavallo operoje „Pajacai”, Adiną – G.Donizetti operoje „Meilės eliksyras”, Mikaelą – G.Bizet operoje „Karmen”. Taip pat kviečiama dainuoti Vysbadeno operoje, Štutgarto ir Kelno filharmonijose, M.Regerio festivalyje (2003, 2005), o praėjusių metų vasarą dainavo savo pirmąją Violetą G.Verdi operoje „Traviata”. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre yra atlikusi Mikaelos partiją G.Bizet operoje „Karmen”, 2002 m. dalyvavo „Sugrįžimų” festivalyje. Yra gastroliavusi Vokietijos, Baltarusijos, Rusijos, JAV ir kitų šalių miestuose.

She was born in Vilnius in 1976. She studied singing in Lithuanian Academy of Music and Theatre (professor I. Milkevičiutė’s class). In 2000 she continued studies in Leipcig Higher Music School. While studying she was frequently invited to sing in the Opera House of Leipzig, as well as in the famous Gevandhouse. Since 2003 she is a member of Keln Opera Ensemble. She was also invited to sing in Vysbaden Opera, Stuthardt and Keln Filharmonic , M. Reger festival (2003, 2005), and last summer she sang her first Violet part in opera „Traviata” by G. Verdi. In the Lithuanian National Opera and Ballet Theatre she sang Mikaela’s part in opera „Carmen” by G. Bizzet and participated in the „Returns” Festival in 2002. She performed in the cities of Germany, Belarus, Russia, the USA and so on.


Jurga Prakelytė (mecosopranas)
2003 m. magistro laipsnį įgijo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof. I.Milkevičiūtės kl.). Šiuo metu tobulinasi meno aspirantūroje. Daug koncertuoja, Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre atliko Floros partiją G.Verdi operoje „Traviata”, dainavo Klaipėdos, Panevėžio muzikiniuose teatruose, atlieka oratorijų, mišių solo partijas (G.Rossini „Romos mišios”, W.A.Mozarto „Karūnavimo mišios”, J.S.Bacho „Pasija pagal Matą”, G.Donizetti „Requiem” ir kt.).

In 2003 in the Lithuanian Academy of Music and Theatre (professor I. Milkevičiutė’s class) she received Master’s Degree. Recently she is studying in art post–graduate course. She sings in many concerts. She performed Flora’s part in opera „Traviata” by G. Verdi in Lithuanian National Opera and Ballet Theatre, Music Theatres of Klaipėda and Panevėžys, solo parts of oratorios, Masses („Messa di Rimini” by G.Rossini, „Crowning Mass” by W. A. Mozart, „Passia to Mathias” by J. S. Bach, „Requiem” by G. Donizetti and others).


Elena Čičinskaitė (liutnia)
Muzikinę veiklą pradėjo Vilniuje, J.Mikiškaitės–Vičienės vadovaujamame ansamblyje „Banchetto musicale”, o Vilniaus universitete baigusi psichologijos bakalauro studijas, profesionalias muzikavimo studijas tęsė Italijoje. 1997 m. gavo privataus „Marco Fodella” fondo stipendiją liutnios studijoms Milano valstybinėje muzikos mokykloje pas prof. P. Beier, o nuo 2000 m. tęsė studijas Pavijos konservatorijoje pas maestro M. Lonardi.
Nuo 2002 m. nuolat koncertuoja Italijoje, Vokietijoje, Danijoje ne tik kaip solistė, bet ir su renesanso bei baroko epochų muziką atliekančiais solistais ir ansambliais („Del Suonar di Corde e di Fiato”, „Francesca Caccini Ensemble”, „L’Accademia Antica Monteverdi”, „Camerata de Bardi”). Daug kartų dalyvavo lietuviškajame „Banchetto musicale” festivalyje, kūrybos vakarą surengė Stasio Vainiūno namuose.

She started her musical activities in Vilnius, in the ensemble „Banchetto Musicale” headed by J. Mikiškaitė–Vičienė. After graduating studies of psychology in Vilnius University with Bachalor’s Degree she continued the professional musical studies in Italy. In 1997 she received stipend of private „Marco Fodella” Fund to study lute in Milan State Conservatory with Professor P. Beier and since 2000 continued her studies in Pavia Conservatory with M. Lonardi as her Master.
Since 2002 she has been performing in Italy, Germany, Denmark not only as soloist, but also together with soloists and ensembles („Del Suonar di Corde e di Fiato”, „Francesca Caccini Ensemble”, „L’Accademia Antica Monteverdi”, „Camerata de Bardi”) performing music of the Renaissance and Baroque epochs. She frequently participated in the Lithuanian Festival „Banchetto Musicale”, organized her personal concert in Stasys Vainiūnas house.


Kathrine Brandt (sopranas)
Baroko epochos ir senosios muzikos interpretaciją studijavo Bremeno senosios muzikos akademijoje pas maestro H. van der Kamp. Ją baigusi 1997 m., tobulinosi Milano valstybinėje muzikos mokykloje pas dėstytojus C.Miatello, R.Gini ir P.Mamelsdorfą. Repertuarą puošia viduramžių, renesanso ir baroko epochų, taip pat klasikinės bei šiuolaikinės muzikos kūriniai. Nuolat koncertuoja kaip solistė ir bendradarbiaudama su įvairiomis senosios muzikos grupėmis.

She studied interpretation of the Baroque epoch and ancient music at Bremen Ancient Music Academy with H.van der Kamp as her Master. After graduating it in 1997 she improved her skills in State Music School of Milan with C. Miatello, R. Gini and P. Mamelsdorf as her Masters. Music of the Middle Ages and Baroque epochs as well as Modern Music is in her repertoire. She is constantly performing as a soloist or together with various groups of ancient music.


Gintaras Liaugminas (baritonas)
Gimė Klaipėdoje, chorinio dirigavimo mokėsi Vilniaus J.Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje. 1986 m. įstojo į tuometinę Lietuvos valstybinę konservatoriją, kur studijavo solinį dainavimą (dėst. G.Grigorian kl.). Keliolika metų dainavo ir tobulino profesinius sugebėjimus pas žymius Europos specialistus. 1993 m. stažavo Miuncheno aukštojoje muzikos mokykloje pas profesorę P.Warnay, 2001 m. stažavo Maskvoje (prof. D.Vdovino, D.Dardeno, D.Kovarto, L.Rozenbergo meistriškumo kursuose). Yra surengęs daug solinių koncertų Lietuvoje, Prancūzijoje, Danijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Estijoje, Suomijoje. 1993 – 1997 m. baritono partijas dainavo Šlezvigo – Holšteino Landės operos teatre, Jago ir Skarpijos vaidmenis atliko Suomijos VAASA teatre. Lietuvoje dažnai rengia solinius koncertus, dainuoja labdaros koncertuose (Lietuvos našlaičiams ir daugiavaikėms šeimoms remti, A.Adamkienės fondo renginiuose).

He was born in Klaipėda. He studied choir conductor’s course in Vilnius J.Tallat-Kelpša Higher Music School. In 1986 he entered the Lithuanian Conservatory, where he studied solo singing (G. Grigorian’s class). For more than a decade he was singing and developing his professional skills with famous specialists of Europe. In 1993 he worked on probation in Munich High Music School with Professor P. Warnay, and in 2001 in Moscow (Prof. D. Vdovin’s, D. Darden’s, D. Kovart’s, L. Rozenberg’s courses). He organized many solo concerts in Lithuania, France, Denmark, Poland, Russia, Germany, Estonia, Finland. In 1993 – 1997 he sang baritone parts in Shezlig–Holstein Land Opera Theatre, sang Jag’s and Skarpia’s parts in Finland’s VAASA Theatre. He often performs in solo concerts, sings in charity concerts.


Gabrielė Gylytė–Hein (fortepijonas)
Gimė Vilniuje. Baigusi Nacionalinę M.K.Čiurlionio menų mokyklą (mokyt. M.Lapėnaitės kl.), 1998 m. įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (prof. P.Geniušo kl.), kurią baigė įgydama bakalauro diplomą. Paskatinta Lietuvos valstybine bei S.Karoso fondo stipendijomis, nuo 2003 m. studijuoja Frankfurto aukštojoje muzikos mokykloje pas prof. L.Natochenny. Siekdama profesinio tobulėjimo dalyvavo įvairių pianistų (S.Lehmstedt, P.Eicher, N.Seriogina, L.Berman, P.Jegorov, B.Morrison, A.Vardi, A.Semetsky, P.Obyrne, N.Petrov ir kt.) meistriškumo kursuose, koncertuoja kaip solistė ir su fortepijoniniais, kameriniais ansambliais, dainininkais. Yra surengusi rečitalių Vokietijoje, Argentinoje, Prancūzijoje, 1998 ir 2004 m. grojo su Sankt Peterburgo ir Rumunijos kameriniais, Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestrais. Įvairiuose tarptautiniuose konkursuose pelnė laureato ir diplomanto apdovanojimus (S.Vainiūno pianistų, 1996, N.Rubinšteino Paryžiuje, 1998, „Roma–1999”, „Citta di Marsala” 1999, „Virtuosi–2000” Sankt Peterburge ir kt.).

She was born in Vilnius. After finishing National M.K. Čurlionis’ Art School (teacher M. Lapenaitė’s class), she entered the Lithuanian Academy of Music and Theatre (Professor P. Geniušas’ class) in 1998 and graduated it with Bachelor Diploma. Granted stipends of state of Lithuania and S. Karosas’ Fund, since 2003 she is studying at Frankfurt Higher Music School with Professor L. Natochenny. She participated in the courses of different piano players ( S. Lehmstedt, P. Eicher, N. Seriogina, L. Berman, P. Jegorov, B. Morrison, A. Vardi, A. Semetsky, P. Obyrne, N. Petrov and others), performed as a soloist and together with piano, chamber ensambles, singers. She has played recitals in Germany, Argentina, France, in 1998 and 2004 she plyed with St. Petersburg and Rumanian Chamber orchestras and National Symphonic Orchestra of Lithuania. She was a winner and diploma holder of many international contests (S. Vainiūnas piano, 1996, N. Rubinstein in Paris, 1998, „Roma–1999”, „Citta di Marsala” 1999, „Virtuosi–2000” St. Petersburg and so on).


Young–Myoung Kwon (bosas)
Gimė 1975 m. Pietų Korėjoje. Baigęs studijas Seulo Yonsei universitete, išvyko į Frankfurtą prie Maino, kur operinį dainavimą studijavo prof. K.Markus klasėje. Nuo 2005 m. studijuoja Karlsruhes muzikos universitete (prof. H.Hoell ir M.Schirai kl.). Lankė T.Adam, Ch.Pregardien ir R.Bruson meistriškumo kursus. 1995–97 m. įvairių operų boso partijas dainavo Seulo operos teatre. Vėliau daugelį boso partijų atliko universitetiniuose operų pastatymuose, taip pat Vysbadeno teatre, atlieka oratorijų boso partijas (G.F.Händelio „Pasija pagal Joną”, J.S.Bacho „Pasija pagal Joną”, „Pasija pagal Matą” ir kt.), dalyvauja koncertuose.

He was born in South Corea in 1975. After graduating studies in Seul Yonsei University he went to Frankfurt am Main to study opera singing in Professor K. Markus’ class. Since 2005 he is studying in Music University of Karlsruhe (Professor H. Hoell and M. Schirai’ class). He participated in the qualification courses of T. Adam, Ch. Pregardien and R.Bruson. In 1995 – 1997 he was singing bass parts of different operas in Opera Theatre of Seul. Later he sang bass parts in university opera performances, also in Viesbaden Theatre, and performed bass parts of oratorios, participated in the concerts.


Ieva Jokūbavičiūtė (fortepijonas)
Baigusi Nacionalinę M.K.Čiurlionio menų mokyklą (mokytojos V.Kulikauskienė ir N.Kereševičienė), išvyko studijuoti į JAV. Ten baigė Curtis muzikos institutą (pas S.Lipkin) ir Mannes koledžą (pas R.Goode). Studijų metais laimėjo konkursus Lietuvoje, Čekijoje ir Švedijoje. Taip pat grojo koncertus su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu, Filadelfijos kameriniu ir Graco universiteto orkestrais. Gyvena Niujorke. Koncertavo Marlboro muzikos festivalyje, A.Martinaičio ir R.Šerkšnytės kūrinius atliko festivalyje „New Paths in Music”, rečitalius surengė Vašingtone ir Bostone, dalyvavo kamerinės muzikos festivalyje „Prussia Cove” (D.Britanija) ir „Festival de musique de chamber a la Loingtaine” (Prancūzija). Šįmet Marlboro festivalyje Šiaurės Amerikos Rytų pakrantėje rengia koncertus su smuikininke A.Woodward–Page (Australija), laukia koncertas su Peru nacionaliniu orkestru, rečitalis Čikagoje, kur praėjusią vasarą su Čikagos simfoniniu orkestru sėkmingai atliko W.A.Mozarto Koncertą KV 175.

After finishing the National Art School of M.K. Čiurlionis (teacher V. Kulikauskienė’, N.Kereševičienė’ class), she went to study to the USA, where she graduated from the Curtis Music Institute (teacher S. Lipkin) and Mannes College (teacher R. Goode). During the studies she won contests in Lithuania, Czech Republic, and Sweden. This year in Marlboro Festival at the Coast of North America she will have concerts together with violin player A.Wwoodward–Page (Australia), with Peru National Orchestra, recital in Chicago, where she performed Concert KV 175 by W. A. Mozart with Symphony Orchestra of Chicago last summer.


Inga Ulevičiūtė (mecosopranas)
Profesionalios dainininkės kelią pasirinko ne iš karto. Fortepijonu skambinti mokėsi Utenoje (B.Dvariono jaunųjų pianistų konkurso laureatės diplomas), po vidurinės mokyklos baigimo – filologijos studijos Vilniaus universitete, merginų choras „Virgo”. Ir tik tuomet vokalo studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (J.Čiurilaitės kl., V.Mikštaitės kamerinio dainavimo kl.) vainikavo magistro diplomas. LMTA operos studijoje atliko Karmen, Dorabelą ir Misis Peidž vaidmenis. Pastarąjį suvaidino Klaipėdos muzikiniame teatre, o Karmen – teatralizuotame koncerte Vilniaus rotušėje. Yra paruošusi Madalenos („Rigoletas”), Polinos („Pikų dama”) bei Raganos („Jonukas ir Grytutė”) partijas. Atliekant muzikos kūrinį visada stengiasi pasiekti muzikos ir žodžio sintezės.

She has chosen the profession of singer later. At first she learnt to play the piano in Utena (diploma in B.Dvarionas young piano plyers contest). After finishing secondary school she studied philology at Vilnius University, sang in women’s choir „Virgo”. Afterwards she studied vocal singing in Lithuanian Academy of Music and Theatre (LAMT) (J. Čiurilaitė’s class, V. Mikštaitė’s chamber singing class) and graduated it with Master Degree. While singing she tries to achieve the synthesis of music and word.


Domas Juškys (smuikas)
Gimė 1984 m. Groti smuiku pradėjo Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykloje. Po metų Dzūkų krašto festivalyje laimėjo pirmąjį apdovanojimą, dar po metų tapo IX respublikinio B.Dvariono konkurso laureatu, dvi pirmąsias vietas laimėjo regioniniuose konkursuose. Mokytojos ekspertės B.Šmidtienės paragintas, 1998 m. atvyko ir įstojo į Nacionalinę M.K.Čiurlionio menų mokyklą (prof. A.Vainiūnaitės kl.). Čia besimokydamas, tris kartus grojo su mokyklos kameriniu orkestru, du kartus su Lietuvos kameriniu orkestru diriguojant prof. S.Sondeckiui ir prof. J.Domarkui, koncertavo Vokietijoje, tapo respublikinio R.Katiliaus smuikininkų konkurso laureatu. 2003 m. pradėjo studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (M.Švėgždos von Bekkerio kl.), po metų tapo „Concours international de cordes de Kichompre” Gerardmer (Prancūzija) nugalėtoju, o metų pabaigoje grojo solo su LMTA studentų simfoniniu orkestru (dirigentas doc. R.Šervenikas). Nuo 2005 m. balandžio studijuoja Berlyno Hanns Eisler aukštojoje muzikos mokykloje (prof. S.Picard kl.), groja J.Schade smuiku, kurį laimėjo konkurse Berlyne. Taip pat kuria muziką, kuri atliekama ne tik Lietuvoje, bet ir Vokietijoje.

He was born in 1984. He started to play violin at Druskininkai Music School of M. K. Čiurlionis. After a year he won the first prize in the festival of the Dzūkai Region, after one more year he became the winner of the IX Republican contest of B. Dvarionas, and won two first prizes in the regional contests. Advised by his teacher expert B. Šmidtienė in 1998 he entered National Art School of M. K. Čiurlionis (professor A. Vainiūnaitė’s class). In 2003 he started his studies at the Lithuanian Academy of Music and Theatre (M. Švėgžda von Bekker’s class). A year later he became the winner of „Concours international de cordes de Kichompre” in Gerardmer (France), and at the end of the year he played solo with student symphony orchestra of LAMT (conductor Associated professor R. Šervenikas). Since April of 2005 he is a student at Hanns Eisler High Music School of Berlin (professor S. Picard’s class), plays with violin of J. Schade, which he won in the contest in Berlin. He also creates music which is played not only in Lithuania but in Germany too.


Indrė Baikštytė (fortepijonas)
Gimė 1979 m. Vilniuje. Baigus LMTA meno aspirantūros studijas (vadovai doc. I.Uss–Armonienė, prof. P.Geniušas, doc. D.Balsytė), suteiktas meno licenciato kvalifikacinis laipsnis. Dalyvavo tarptautiniuose konkursuose Lietuvoje, Kanadoje, Rumunijoje, Švedijoje, Ukrainoje, kuriuose pelnė aukštus apdovanojimus. Kaip solistė ir su kameriniais ansambliais koncertuoja įvairiose šalyse, kaip koncertmeisterė talkina instrumentininkams ir dainininkams. Pedagoginį darbą dirba Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje, yra LMTA, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos ir B.Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos koncertmeisterė.

She was born in Vilnius in 1979. After graduating LAMT art post-graduate course (Associate Professor I. Uss–Armonienė, Professor
P. Geniušas, Associate Professor D. Balsytė), she was awarded the qualification degree of Art Licensee. She participated in the international contests in Lithuania, Canada, Romania, Sweden, Ukraine where won high awards. As a soloist and together with the chamber ensembles she performs in different countries, as a lconcert eader she assists to instrumentalists and singers. She works as a teacher in National M. K. Čiurlionis Art School and as a concert leader in LAMT, National M. K. Čiurlionis Art School and B. Dvarionas School.

Kristina Kuprytė (kanklės)
1999 m. baigė magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (doc. R.Tamošaitienės kl.). nuo 1994 m. buvo „Sutartinės” ansamblio artistė ir solistė, 2000 – 2001 m. – „Lietuvos” ansamblio kanklių orkestro koncertmeisterė. Daug prasmingų pasirodymų turėta įvairiuose konkursuose, užsienio šalyse. 1990 m. tapo respublikinio liaudies muzikos instrumentų konkurso diplomante, 1992, 1994 ir 1998 metais – respublikinių J.Švedo, o 2000 m. – tarptautinio J.Švedo konkursų laureate. Koncertavo Vokietijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Estijoje, Latvijoje, Italijoje, Ispanijoje, Kanadoje, JAV, Suomijoje. Nuo 1994 m. reguliariai koncertuoja Belgijoje, Olandijoje, kur šiuo metu gyvena.

In 1999 she graduated from Lithuanian Academy of Music and Theatre (Associated Professor R. Tamošaitienė’s class). Since 1994 she was the actress and soloist of Ensemble „Sutartinė” and in 2000 – 2001 she was the concert leader of Ensemble „Lithuania” of Lithuanian stringed instruments. She won many valuable awards in various contests: in 1990 in the Republican Folk Music Instruments’ Festival, in 1992, 1994 and 1998 in the Republican J. Švedas contest and in 2000 in international J. Švedas contest. She performed in Germany, France, Sweden, Estonia, Latvia, Italy, Spain, Canada, the USA, Finland. Since 1994 she is constantly performing in Belgium and in Holland, where she recently lives.


Cristel de Meulder (sopranas)

Studijavo Karališkojoje flamandų konservatorijoje Antverpene, kur įgijo kamerinio ir solinio dainavimo specialybes. Profesines žinias gilino pas žymius vokalo specialistus N.Barker, G.Parsons, I.Voerman, G.Rohmert. Koncertus rengia Belgijoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Italijoje, Maltoje, Ispanijoje, Portugalijoje. Baroko vokalinę muziką su trimito ir vargonų pritarimu atliko Japonijoje, Pietų Korėjoje, Honkonge, koncertavo Pietų Afrikoje, Filipinuose. Dalyvauja radijo ir televizijos programose, atlieka klasiką ir specialiai jai sukurtus kūrinius, religinę klasiką, flamandų muziką. Kartu su vargonininku Jan Van Molu įrašė dvi kompaktines plokšteles. Nuo 2001 m. ji yra viena iš Meno fondo direktorių prie šv. Charleso Barromeo bažnyčios Antverpene, kurioje jau 70 metų atliekamos Sekmadienio mišios, praturtintos klasikine muzika.

She was studying in the Royal Flemish Conservatory in Antverpene chamber and solo singing. She improved her skills with famous specialists N. Barker, G. Parsons, I. Voerman, G. Rohmert. The Baroque epoch music accompanied with trumpet and organ she performed in Japan, South Korea, Hong Kong, performed in concerts in the South Africa, the Philippines. Toget with organ player Jan van Molu she recorded two compact disks. Since 2001 she is one of the Directors of Art Fund at st. Charles Barromeo church in Antverpene, where already for seventy years Sunday Mass with classical music have been performed.


Irena Renata Budrytė – Kummer (vargonai)
Gimė Vilniuje. Baigusi Nacionalinę M.K.Čiurlionio menų mokyklą, studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (vargonus pas prof. L.Digrį, fortepijoną pas prof. V.Vitaitę). Po to buvo intensyvus koncertinės veiklos laikotarpis Europoje ir JAV. Kaip solistė koncertavo su prof. S.Sondeckio vadovaujamu Lietuvos kameriniu orkestru, buvo Vilniaus šv.Kazimiero bažnyčios vargonininkė. Turtinant savo stiliaus repertuarą studijavo užsienyje. Tai bažnytinės muzikos studijos popiežiaus institute Romoje pas G.Parodi, meninės studijos valstybinėje aukštojoje muzikos mokykloje pas L.Lohmaną. Svarbių impulsų interpretacinei veiklai suteikė meistriškumo kursai pas H.Fergiusą, L.Ghielmi, J.Boyerį, J.Guillou. 1988 m. tarptautiniame vargonininkų konkurse Kijeve laimėta I vieta, o 1991 m. tarptautiniame M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurse – III vieta. Dabartinę koncertinę veiklą įvairina dalyvavimas radijo ir televizijos laidose, įrašų kompaktinėms plokštelėms rengimas.

She was born in Vilnius and studied at the Lithuanian Academy of Music and Theatre (organs with Professor L. Digrys and piano with Professor V. Vitaitė). She was frequently performing in the concerts as a soloist with the Lithuanian Chamber Orchestra headed by Professor S. Sondeckis, and played organs at st. Casimir’s church. She was continuing her studies abroad: church music at the Pope Institute in Rome with Prof. G. Parodi, art studies at the State Higher School with L. Lohman. She participated in the qualification courses held by H. Ferguss, L. Ghielmi, J. Boyer, J. Guillou. In 1988 at the international organ players’ contest in Kiev she was the first and in 1991 at the international organ players’ contest of M. K. Čiurlionis she was the third. Recent performing at the concerts is accompanied by participating in the radio and television programmes and recording compact discs.


Irena Milkevičiūtė (sopranas)
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė profesorė I.Milkevičiūtė, pelniusi daugybę nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų, garsina Lietuvos vardą visame pasaulyje. Sukurti pagrindiniai operų vaidmenys taurina ne tik Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro meninį įvaizdį, jie prasmingai papuošė Milano La Scalos, Niujorko Metropolitan, Maskvos Didžiojo, Sankt Peterburgo Marijos, Paryžiaus, Varšuvos ir daugelio kitų žymiausių pasaulio teatrų repertuarą. Svarūs jos nuopelnai populiarinant lietuvių kompozitorių muziką, ugdant jaunąją dainininkų kartą. 1996 m. apdovanota LDK Gedimino III laipsnio ordinu.

Professor I. Milkeviciute, a winner of National Culture and Art Stipend of Lithuania, is making Lithuania’s name famous all over the world. The main parts of operas were created for the repertoir of the most famous theatres: of Milan La Scala Theatre, New York Metropolitan Theatre, Moscow the GreatTheatre, St Petersburg’s Maria Theatre, Paris, Warsaw and many others. Her merits are important in making music of Lithuanian composers popular and training generation of young singers. In 1996 she was awarded the Order of Gediminas of third degree.


Algirdas Budrys (klarnetas)
Tai vienas žymiausių mūsų šalies kultūros ir meno veikėjų, klarneto virtuozas, „Trimito” orkestro meno vadovas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, aktyvus klasikinės, šiuolaikinės lietuvių bei užsienio kompozitorių kūrybos propaguotojas. Neatsitiktinai jis pristatytas tarp 40-ties geriausių pasaulio klarnetininkų 1989 m. P.Weston knygoje „Pasaulio klarneto virtuozai”. Su jo atlikėjo ir pedagogine veikla siejamas pučiamųjų instrumentų suklestėjimas Lietuvoje. 1999 m. apdovanotas LDK Gedimino ordinu, jam paskirta Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija.

He is one of the most famous persons of culture and art of our country, a virtuoso clarnet player, an art leader of orchestra „Trimitas”, a professor of the Lithuanian Academy of Music and Theatre, an active advertiser of classical and modern music of Lithuanian and foreign composers. Not accidentally in the book „The virtuosos clarnet players of the world” he has been listed among the fourty best clarnet players of the world in 1989. The flourishing of the wind-instruments in Lithuania is connected with his performing and training activities. In 1999 he was awarded the Order of Gediminas and received a state bonus of the Government of the Republic of Lithuania.


Jonė Punytė (fortepijonas)
Gimė 1980 m. Kaune. 1997 m. baigusi Kauno J.Naujalio muzikos gimnaziją (mokyt. B.Kumpikienės kl.), studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kur 2003 m. įgijo magistro solo (prof. O.Šteinberg kl.) ir koncertmeisterio (doc. I.Uss–Armonienės kl.) specialybių diplomus. Studijų metais dalyvavo ERAZMUS mainų programoje. 2002 m. žiemos semestrą studijavo Štutgarto aukštosios muzikos ir teatro mokyklos prof. K.Richterio koncertmeisterio klasėje (Liedklasse). 2003–2004 m. – pilnavertės studijos to paties profesoriaus klasėje, 2004–2006 m. – studijos Štutgarto aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje tęsiamos prof. C.Witthoefto koncertmeisterio klasėje, paraleliai Hammerklavier specialybę studijuoja Trosingeno aukštosios muzikos mokyklos Senosios muzikos fakultete (prof. E.Selihelmo kl.). Dalyvavo O.Osipovos, K.Richterio, W.Bronso solo bei kamerinės muzikos meistriškumo kursuose. Tarptautiniame vokalistų ir koncertmeisterių konkurse Vilniuje (2005 m.) ir tarptautiniame F.Schuberto konkurse Austrijoje (2006 m.) pelnė laureatės vardus.

She was born in 1980 in Kaunas. In 1997 after finishing the Music School of J. Naujalis in Kaunas she studied in the Lithuanian Academy of Music and Theatre and graduated as Master of Solo (Prof. O. Steinberg’s class) and concert leader (Associate Professor I. Uss–Armoniene’s class). As a student she participated in the ERAZMUS programm: winter semester of 2002 she studied in Prof. K. Richter’s concert leader class of the Higher School of Music and Theatre of Stutgart. In 2003–2004 she studied with the same professor. In 2004–2006 she continued her studies in the Higher School of Music and Theatre as concert leader (Prof. C. Witthoeft’s class), simultaneously studying Hammerklavier at the Faculty of Ancient Music of the Higher Music School of Trosingen (Prof. E. Selihelm’s class). She participated in the solo and chamber music qualification courses held by O. Osipova, K. Richter, W. Brons. She was the winner of the international contest of vocalists and concert leaders in Vilnius in 2005 and international F.Schubert’s contest in Austria in 2006.


Wakako Nakaso (sopranas)
Gimė 1979 m. Japonijoje (Toyama m.). Įgijusi pianistės išsilavinimą, 1988–2002 m. Tokijo muzikos koledže studijavo dainavimą (prof. K.Nakazawa kl.). Paraleliai tobulinosi fortepijono ir klavesino klasėse. 2002 m. gavo Tokijo muzikos mokyklos bakalauro diplomą. 2002–2004 studijavo Štutgarto aukštosios muzikos ir teatro mokyklos prof. K.Richterio klasėje (Liedklasse). Nuo 2004 m. tęsia studijas Sarbriukeno aukštosios muzikos mokyklos prof. Y.Windmuellerio dainavimo klasėje. Daug koncertuoja Vokietijoje, atlikdama stambios formos kūrinių solo partijas. 2005 m. dalyvavo festivalyje La Biennale di Venezia ir atliko L.Nono kūrinį „Y entonces comprendio”. Daug dėmesio skiria šiuolaikinės kamerinės muzikos atlikimui. 2005 m. gruodį Vilniuje vykusiame tarptautiniame vokalistų ir koncertmeisterių konkurse buvo apdovanota specialiu prizu.

Wakako Nakaso was born in Japan in 1979. She studied singing in the Music College in Tokyo, simultaneously developing her skills in the classes of piano and harpsichord. In 2002–2004 she studied in the class of Prof. K. Richter of the Higher School of Music and Theatre of Stutgart. Since 2004 she is continuing her studies in the singing class of Prof. Windmueller at Sarbriuken Higher Musical School. She has many concerts in Germany as a soloist singing songs of W.A.Mozart’s, C.Saint–Saėns’, G.F.Händel’s and other composers. Since 2005 she participated in the festival La Biennale di Venezia and performed „Y entonces comprendio” by L.Nan. She pays a lot of attention to the performance of modern chamber music. She won a special prize in the international contest of vocalists and concert leaders in December of 2005 held in Vilnius.


Juozė Augaitytė (sopranas)
Tarp Kauno Valstybės teatro solistų ryškiai šviečia Juozės Augaitytės (1906-05-1 – 1996-10-06) talentas, dainininkės, kuriai teko laimė sukurti nedaug, tačiau ryškių vaidmenų. Ir ne tik Kaune, bet ir Vilniaus operoje, kur ypatingai atsiskleidė jos vokaliniai ir vaidybiniai sugebėjimai. Ji žaviai interpretavo Margaritą Ch.Gounod operoje „Faustas”, Mimi G.Puccini operoje „Bohema”, Inezą G.Verdi „Trubadūre”, Ramunę ir Sofiją J.Karnavičiaus „Gražinoje” ir „Radvile Perkūne”, Eglę ir Vaidilutę M.Petrausko – J.Dambrausko „Eglėje”, Danutę S.Šimkaus operoje „Pagirėnai”… Dainavo ji ir simfoniniuose koncertuose, atliekant stambios apimties vokalinius-simfoninius opusus (L. van Beethoveno „Kristus Alyvų darže”, G.Rossini „Stabat Mater” ir kt.). O kur dar nepaprastai platus jos koncertinis repertuaras – S.Šimkaus, J.Tallat–Kelpšos ir kitų lietuvių kompozitorių dainos, bendri pasirodymai su A.Mikulskio vadovautu „Čiurlionio” ansambliu…
Pokario metai praleisti Vokietijoje ir JAV, Filadelfijoje, kur buvo pagarbiai sutinkama, juolab kad aktyviai reiškėsi tenykščiame visuomeniniame, muzikiniame gyvenime. Malonu, kad turime dar vieną kitą J.Augaitytės įdainavimą, užfiksuotą tik mėgėjiška aparatūra. Tačiau ir tai liudija, kad ji buvo puikiai įvaldžiusi dainavimo techniką, buvo nepaprastai muzikali.
Po J.Augaitytės mirties Filadelfijoje, žurnalistės ir kultūros veikėjos Salomėjos Narkeliūnaitės iniciatyva buvo įsteigtas fondas, kuris garantavo kasmetines premijas labiausiai pasižymėjusiems Klaipėdos S.Šimkaus konservatorijos studentams. Tą apdovanojimą jau pelnė gražus būrelis jaunųjų klaipėdiečių, kurie ir dalyvaus operos solistės paminėjimo vakare.

Juozė Augaitytė (1906-05-01 – 1996- 10-06) is a talented singer among the other soloists of Kaunas State Theatre. She revealed her talents by singing few but memorable parts in the operas of Kaunas and Vilnius Theatres and performing large vocal–symphonic works. We should not forget her wide concert repertoire – songs of S. Šimkus, J. Tallat–Kelpša and other Lithuanian composers, common shows with the „Čiurlionis” Ensemble led by A. Mikulskis.
After the war she was active in the social and musical life of Germany and the USA.
After J. Augaitytė’s death in Philadelphia a fund of annual bonuses for the best students of S. Šimkus Conservatory of Klaipėda on the initiative of the journalist and famous cultural worker Salomėja Narkeliūnaitė has been founded. This prize has been awarded to a large number of young Klaipėda dwellers, who will participate in the meeting in honour of this opera singer.


Liora Grodnikaitė (mecosopranas)
Gimė, augo ir mokėsi Vilniuje. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof. R.Maciūtės kl.) įgijo bakalauro ir magistro diplomus. Studijas tęsė JAV, Oberlino konservatorijoje (prof. R.Millerio kl.), kur įgijo dainavimo atlikėjos bakalauro ir operos atlikėjos magistro diplomus. Dalyvavo S.Mentzer, R.Scotto, J.Wustman, V.Cole ir kitų žymių vokalo specialistų meistriškumo kursuose, dainavo operos teatruose: Minesotoje, Saint Louis, Opera North jaunimo operos studijose, New Hampshire. Pagal Vilaro Jaunųjų atlikėjų programą buvo pakviesta į Londono Covent Garden Karališkąją operą ir 2004 debiutavo operoje „Likimo galia”, taip pat „Reino auksas”. Vėliau čia mecosoprano partijas dainavo „Traviatoje”, „Madam Butterfly”, „Rigoletas”, „Otelas”. Šiame sezone dainuoja „Vasarvidžio nakties sapnas”, „Eugenijus Oneginas” ir kitose operose. Taip pat atlieka solo partijas įvairių kompozitorių oratorijose, yra pelniusi ne vieną tarptautinį apdovanojimą.

She was born and studied in Vilnius. She studied in the Lithuanian Academy of Music and Theatre (Prof. R. Maciūtė’s class) and graduated as Bachelor and Master. She continued her studies in the USA, Conservatory of Oberlin (Prof. R. Miller’s class) and graduated as Bachelor of Singing and Master of Opera Singing. She participated in the qualification courses held by S. Mentzer, R. Scotto, J. Wustman, V. Cole and other famous vocal singing specialists. She was singing in the Opera Theatres of Minnesota, Saint Louis, Opera North youth opera studio, New Hampshire. As a member of Vilar Young Performer’s Programm she was invited to London Covent Garden Royal Opera and in 2004 she made her debut in the opera „Likimo galia” and „Reino auksas” and later she sang mezzo–soprano parts in „Traviata”, „Madam Baterfly”, „Rigoletto”, „Otello”. This season she is singing in „Midsummer’s Night Dream”, „Eugenij Onegin” and other operas. She is also singing solo parts in the oratorios of different composers. She was awarded many international prizes.


Giacomo Battarino (fortepijonas, JAV, Italija)
Gimė Italijoje. Mokėsi garsiose muzikos įstaigose. Kaip pianistas solistas baigė Milano G.Verdi konservatoriją. Studijas tęsė Sienos akademijoje (Italija), Mozarteume (Austrija). 1998 m. baigė Genujos Accademia Ducale magistro ir aspiranto studijas. Atlikėjo diplomą įgijo ir Oberlino muzikos koledže (JAV). Pirmąją vietą laimėjo tarptautiniuose konkursuose J.S.Bach S.Levantėje (1992), Jupiter Genujoje (1997), Trofeo Citta di Casarza Ligure (2000), European Music Competition Moncalieri (2002) bei Carpineti in Musica (2003). Koncertuoja ne tik Italijoje, bet ir JAV, Austrijoje, Rumunijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje. Grojo su Italijos, Prancūzijos, Rumunijos, JAV orkestrais. Yra įrašęs kelias kompaktines plokšteles. Kartu su L.Grodnikaite 2001 ir 2004 m. dalyvavo „Sugrįžimų” festivalyje.

Giacomo Battarino studied at the Conservatorio G.Verdi in Milan (BM in Piano Performance), Accademia Chigiana in Siena and the Mozarteum in Salzburg, Accademia Ducale in Genoa (MM, DMA) and the Oberlin Conservatory of Music in the U.S.A. (AD). Prizewinner of numerous international piano competitions Giacomo is currently a vocal coach at the Mozarteum Hochschule in Salzburg, Austria, working with Professor Richard Miller, as well as a teacher at the Casalmaggiore International Festival and the Ducale Music Academy in Genoa, Italy.
G.Battarino performed in all major Italian cities also in Chicago, Boston, Cleveland, Los Angeles, Salzburg, Besanēon, Bucharest, Zurich, Liubljana, Belgrade and in Germany. Also has released several CD‘s.


Sergej Larin (tenoras)
Vienas žymiausių ir populiariausių tenorų pasaulyje. 1978-1984 m. studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, prof. V.Noreikos dainavimo klasėje. 1981 m. Alfredo vaidmeniu debiutavo Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. 1987 m. stažavo Maskvos Didžiajame teatre. Nuo 1989 m. yra Slovakijos nacionalinės operos solistas. 1990 m. Vienos operoje atlikus Lenskio vaidmenį buvo kviečiamas dainuoti daugelyje Europos teatrų, festivalių. 1992 m. Kavaradosio vaidmeniu debiutavo JAV, San Francisko operoje. Su šiuo vaidmeniu debiutavo Metropolitan operoje, kur susilaukė ypatingo pripažinimo. Dainuoja visuose žymiausiuose Europos ir Amerikos teatruose (Milano Teatro alla Scala, Niujorko Metropolitan, Londono Covent Garden, Paryžiaus Bastilijos, Buenos Airių Colon, Berlyno ir t.t.). Sukūrė pagrindines klasikinių operų tenoro partijas. Įspūdinga ir koncertinė karjera – pasirodymai žymiausiose pasaulio filharmonijose. Dainavo diriguojant žymiausiems nūdienos dirigentams C.Abbado, S.Byčkov, R.Chailly, Myung–Whun Chung, G.Gavazzeni, Z.Metha, R.Muti, A.Pappano, G.Pretre ir kt. 1995 m. pelnė prestižinį G.Verdi draugijos Parmoje apdovanojimą. Nuolat koncertuoja Lietuvoje. 2002 m. pelnė Lietuvos operos bičiulių apdovanojimą „Kipras”, LDK Gedimino ordino Karininko kryžių (2003).

He is one of the most famous and popular tenors in the world. He was born on March 9, 1956 in Daugpils. In 1978 he graduated from the Pedagogical Institute of Niznij Novgorod and in 1984 – State Conservatory of Lithuania (now Lithuanian Academy of Music and Theatre) Prof. V. Noreika’s singing class. In 1981 – 1989 he was singing in Lithuanian National Opera and Ballet Theatre and since 1989 he is a soloist of the National Opera Theatre of Bratislava. He is singing in all well–known theatres of Europe and America (La Scala, Metropolitan, Covent Garden). He has created the main tenor parts in classical operas. There are also good concert songs in his repertoir. He is constantly perfoirming in the concerts in Lithuania. In 2003 he received the award „Kipras” from the Opera Friends of Lithuania, Officer’s Cross of Gediminas, the Duke of the Great Duchy of Lithuania.


Lilija Deksnytė–Larina (sopranas)
Gimė Vilniuje. 1984 m. baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) prof. Z.Paulausko dainavimo klasę ir Violetos vaidmeniu debiutavo Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. Nuo 1989 m. Bratislavos kamerinės operos, vėliau ir Slovakijos nacionalinės operos teatro solistė. Gastroliavo Prahos Nįrodni divadlo, Paryžiaus Opéra comique ir kituose Europos šalių teatruose. Sukūrė daug vaidmenų G.Verdi, G.Donizetti, G.Puccini, J.Offenbacho ir kitų kompozitorių operose.

She was born in Vilnius. In 1984 she graduated from the State Conservatory of Lithuania (now Lithuanian Academy of Music and Theatre) Prof. Z. Paulauskas’ singing class and made her debut as Violeta on the stage of the Lithuanian National Opera and Ballet Theatre. Since 1989 she is a soloist of Bratislava Chamber Music Opera and later the Slovakia National Opera Theatre . She was on tours in Nįrodni divadlo of Prague, Opéra comique of Paris and other theatres of Europe. She created many parts in the operas of G.Verdi, G.Donizetti, G.Puccini, J.Offenbach and other composers.


Nijolė Ralytė (fortepijonas)
Viena žymiausių Lietuvos koncertmeisterių, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė. Jos atlikimo menas ne kartą pelnė pripažinimą įvairiuose tarptautiniuose konkursuose. Tai, kad ji kviečiama talkinti pasaulyje pripažintiems vokalo meistrams, dar kartą patvirtina jos meistriškumą.

One of the most famous Lithuanian concert leaders, associate professor of the Lithuanian Academy of Music and Theatre. Her performing skills not for once were acknowledged in different international contests. The fact that she is being invited to assist world famous vocal masters proves her skillfulness.
----------------------------------------------------------------------

© 2022 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple