Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

SUGRĮŽIMAI 2018

„Sugrįžimų“ projektą Fondas vykdo nuo 1993 m., kai 1990-92 m. išvykę studijuoti į Vakarų Europą, JAV jaunieji Lietuvos muzikai įsitvirtino įvairiose šalyse, o Fondas pradėjo kviesti juos rengti koncertus Lietuvoje.

Nuo 1999 m. pradėtas rengti tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai“ – nuosekliai plėtoja ryšius su įvairių kartų muzikais išeivijoje. Tarp pirmųjų „Sugrįžimų“ festivalio dalyvių – dabar jau pasulyje žinomi muzikai: M. Gražinytė-Tyla, E. Montvidas, K. Smoriginas, J. Gringytė, L. Geniušas, A. Žlabys, G. Alekna, D. Stulgytė-Richter, V. Sondeckis ir daugelis kitų.2000 m. „Sugrįžimuose“ dainavo šviesios atminties pasaulinio garso tenoras S. Larinas.

Per 20 festivalio metų surengtas 351 „Sugrįžimų“ koncertas, dalyvavo 305 užsienyje gyvenantys Lietuvos muzikai, 162 jų kolegos užsieniečiai (solistai, kameriniai ansambliai), taip pat Darmštadto (Vokie-tija) simfoninis orkestras, iš 44 šalių. Prie ryšių su išeivijoje gyvenančiais muzikais stiprinimo prisideda ir tai, kad „Sugrįžimų“ koncertuose kviečiami dalyvauti ir Lietuvoje gyvenantys muzikai (solistai, ansambliai, simfoniniai ir kameriniai orkestrai, chorai). Jų per 20-metį dalyvavo arti 1500.

Kiekviename „Sugrįžimų“ koncerte organizatorių pageidavimu atvykę Lietuvos muzikai ir jų kolegos užsieniečiai atlieka Lietuvos autorių kūrinius, įsipareigoja juos atlikti ir užsienyje. Taip paskleidėme per 100 Lietuvos kompozitorių kūrybą, ji atlikta per 400 kartų. Palaikyti ryšius su išvykusiais muzikais, pristatyti juos Lietuvos klausytojams, skleisti jų patirtį festivalyje rengiamos ir konferencijos bei atviros muzikos pamokos.

Siekiama pristatyti Lietuvos muzikinei visuomenei primirštus, mažiau žinomus vyresnės kartos muzikus, kurie sėkmingai įsitvirtino įvairiose užsienio šalyse, supažindinti su išeivijos muzikinės kultūros palikimu, sukauptu priverstinėje emigracijoje. Pristatyta G. Gudauskienės-Nasvytytės, S. Santvaro, V. Jakubėno, S. Baro, V. Jonuškaitės-Zaunienės, S. Valiukienės, A. Mikulskio ir O. Mikulskienės, F. Strolios, S. ir P. Sližių, J. Žilevičiaus ir kitų kūryba.

2019 m. vyks 17 koncertų, dalyvaus 17 Lietuvos muzikų, gyvenančių užsienyje, 11 jų kolegų užsieniečių, 17 Lietuvoje gyvenančių atlikėjų. Sulauksime muzikų iš 16 šalių: Šveicarijos, Prancūzijos, Vokietijos, Belgijos, Portugalijos, Nyderlandų, Norvegijos, Švedijos, Pietų Korėjos, D. Britanijos, Uzbekijos, Italijos, Austrijos, Izraelio, Japonijos ir JAV.


Skaitykite plačiau apie LMRF vykdomas programas:

http://www.lmrf.lt/u/f/Lietuvos%20muziku%20remimo%20fondas.%2025%20metai.pdf 

 --------------------------------------------------------------------------------------

 XX tarptautinis muzikos festivalis

SUGRĮŽIMAI 2018. Leidinys.pdf

 

Kovo 20 d., antradienį, 18 val. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje

Duetas H2F:

             Aistė Baliunytė (arfa, Lietuva, Prancūzija)

             Vytenis Gurstis (fleita, Lietuva, D. Britanija, Vokietija)

Gintarė Ramana (Gintarė Ramanauskaitė, sopranas, Lietuva, Austrija)

Dmitrij Kudrin (baritonas, Lietuva, Austrija)

Raminta Gocentienė (fortepijonas, Lietuva)

 

Kovo 22 d., ketvirtadienį, 18 val. Vilniaus paveikslų galerijoje

Lina Marija Domarkaitė (smuikas, Lietuva, Latvija)

Aušra Vaitkutė (fortepijonas, Lietuva)

 

Kovo 29 d., ketvirtadienį, 18 val. Lietuvos žydų bendruomenės Jašos Heifetzo salėje

Fortepijoninis trio MUSICA CAMERATA BALTICA („Lietuvos Jeruzalė“):

                Leonidas Melnikas (fortepijonas, Lietuva)

                Borisas Traubas (smuikas, Lietuva)

                Valentinas Kaplūnas (violončelė, Lietuva)

Shmuel Yatom (kantorius, Lietuva, Izraelis)

 

Balandžio 3 d., antradienį, 18 val. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje

Augustas Gocentas (violončelė, Lietuva, Suomija)

Benas Gocentas (smuikas, Lietuva)

Raminta Gocentienė (fortepijonas, Lietuva)

 

Balandžio 3 d., antradienį, 18 val. Stasio Vainiūno namuose

Irenos Friedland (fortepijonas, Izraelis) kūrybos vakaras

Renginio vedėjas muzikologas Vaclovas Juodpusis

 

Balandžio 4 d., trečiadienį, 18 val. Lietuvos žydų bendruomenės Jašos Heifetzo salėje

Irena Friedland (fortepijonas, Izraelis)

Juris Jope (tenoras, Latvija, Lietuva)

Austėja Lukaitė (sopranas, Lietuva)

Gražina Zalatorienė (fortepijonas, Lietuva)

 

Balandžio 4 d., trečiadienį, 17 val. Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokykloje

Balandžio 5 d., ketvirtadienį, 18 val. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje

EDSON ENSEMBLE:

             Remi J. Edson (Remigijus Kažukauskas, fleita, Lietuva, Nyderlandai)

             Ella van der Mespel (smuikas, Naujoji Zelandija)

             Madi Aafke Luimstra ( I altas, D. Britanija)

             Jurrian Klapwijk (II altas, Nyderlandai)

             Violeta González Tomàs (violončelė, Ispanija)

 

Balandžio 8 d., sekmadienį 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Liana Dolgopolova (vargonai, Lietuva, Nyderlandai)

Fausta Balčaitytė (sopranas, Lietuva)

Vilniaus kultūros centro moterų choras LIEPOS

Meno vadovė ir dirigentė Audronė Steponavičiūtė Zupkauskienė

Renginio vedėjas muzikologas Vaclovas Juodpusis

 

Balandžio 9 d., pirmadienį 14 val. Lietuvos žydų bendruomenės konferencijų salėje

Konferencija „Nepriklausomos Lietuvos muzikinis šimtmetis. Litvakų muzikai Lietuvoje ir pasaulyje“

Konferencijos mokslo vadovas prof. habil. dr. Leonidas Melnikas

 

Balandžio 9 d., pirmadienį 18 val. Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje

Ansamblis REGNUM MUSICALE:

             Joana Daunytė (arfa, Lietuva, Norvegija)

             Vita Marija Daunytė (fleita, Lietuva, Šveicarija)

             Elena Daunytė (violončelė, Lietuva, D. Britanija)

             Kotryna Ugnė Daunytė (smuikas, Lietuva, Austrija)

             Raimonda Daunienė (smuikas, Lietuva)

 

Balandžio 10 d., antradienį, 18 val. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje

Balandžio 11 d., trečiadienį, 18 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos J. Karoso salėje

Žilvinas Smalys (fagotas, Lietuva, Čilė)

Donatas Bagurskas (kontrabosas, Lietuva)

Lina Šatkutė (fortepijonas, Lietuva)

Andrius Puplauskis (fagotas, Lietuva)

Julius Klimavičius (fagotas, Lietuva)

Darius Stoskeliūnas (fagotas, Lietuva)

 

Balandžio 15 d., sekmadienį, 17 val. Šiaulių Chaimo Frenkelio viloje

Balandžio 16 d., pirmadienį, 13 val. Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijoje

Balandžio 17 d., antradienį, 18 val. Lietuvos žydų bendruomenės Jašos Heifetzo salėje

Atis Hiacetonas Bankas (smuikas, Lietuva, Kanada)

Victoria Korchinskaya-Kogan (fortepijonas, Kanada)

 

Balandžio 18 d., trečiadienį, 16 val. LR Vyriausybės rūmų Didžiojoje salėje

Festivalio globėjo LR Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio žodis

Dovas Lietuvninkas (trimitas, Lietuva, JAV)

Jonas Sakalauskas (baritoras, Lietuva)

ČIURLIONIO KVARTETAS

             Jonas Tankevičius (I smuikas)

             Darius Dikšaitis (II smuikas)

             Gediminas Dačinskas (altas)

             Saulius Lipčius (violončelė)

Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras DAGILĖLIS

Meno vadovas ir dirigentas Remigijus Adomaitis

Daiva Šulcaitė (fortepijonas)

 

Balandžio 18 d., trečiadienį, 18 val. Stasio Vainiūno namuose

Kompozitoriaus Juozo Žilevičiaus (Lietuva, JAV) kūrybos vakaras

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos (mokyt. ekspertė Laima Domikaitė) ir

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (prof. Asta Krikščiūnaitė) ugdytiniai:

Rugilė Klimaitytė, Laura Chodzkaitė, Rūta Birutytė, Jekaterina Tretjakova,

Vėjūnė Vidžiūnaitė, Salvijus Povilaitis ir Emilė Dačinskaitė

Koncertmeisteriai Vaiva Blažienė, Ūla Paliokaitė ir Joris Sodeika

Vakarą parengė ir veda muzikologas Vaclovas Juodpusis

 

Balandžio 20 d., penktadienį,

     13.30 val. Linkuvos socialinės globos namuose

     16.30 val. Pakruojo sinagogoje

Judita Leitaitė (mecosopranas, Lietuva)

Živilė Survilaitė (fortepijonas, Lietuva)

 

Balandžio 24 d., antradienį, 18 val. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje

Žana Miniotaitė (violončelė, kontrabosas, Lietuva, Rusija)

Anna Koškina (violončelė, Rusija, Vokietija)

Giedrė Muralytė-Eriksonė (fortepijonas, Lietuva)

Viktoras Miniotas (kompozitorius, Lietuva)

 

Balandžio 25 d., trečiadienį, 11 val. Senjorų socialinės globos namuose Vilniuje

Elena Sverdiolaitė (sopranas, Lietuva, Vokietija)

Charlotte Kilsch (sopranas, Lietuva, Vokietija)

Ieva Petkūnaitė (fortepijonas, Lietuva, Vokietija)

Augustė Petkūnaitė (fortepijonas, Lietuva, Vokietija)

Koncertmeisterė Gražina Zalatorienė (Lietuva)

 

Balandžio 26 d., ketvirtadienį, 18 val. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje

Raminta Lampsatytė (fortepijonas, Lietuva, Vokietija)

Elena Sverdiolaitė (sopranas, Lietuva, Vokietija)

Charlotte Kilsch (sopranas, Lietuva, Vokietija)

Paulius Užgalis (bosas-baritonas, Lietuva, Vokietija)

Ieva Petkūnaitė (fortepijonas, Lietuva, Vokietija)

Augustė Petkūnaitė (fortepijonas, Lietuva, Vokietija)

Rachel Elezi (sopranas, JAV)

Luciana  Monteiro de Castro (mecosopranas, Brazilija)

Guida Borghoff (fortepijonas, Brazilija)

Ugnė Lamsaitytė (fortepijonas, Lietuva)

 

Gegužės 2 d., trečiadienį, 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje

Gegužės 3 d., ketvirtadienį, 19 val. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje

Milda Tubelytė (mecosopranas, Lietuva, Vokietija)

Anna Traub-Gulbrandsøy (mecosopranas, Šveicarija, Nyderlandai)

Thorbjørn Gulbrandsøy (tenoras, Norvegija, Nyderlandai)

Edgaras Davidovičius (tenoras, Lietuva)

Giedrė Muralytė-Eriksonė (fortepijonas, Lietuva)

 

Koncertų vedėjai

Janina Pranaitytė, Sigita Stankevičiūtė, Ramunė Baltušninkaitė,

muzikologė prof. Daiva Kšanienė, muzikologas Vaclovas Juodpusis,

Austėja Lukaitė, Vismantė Vasaitytė
-------------------------------------------------

 

 

© 2022 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple