Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

SUGRĮŽIMAI 2000. Spauda

Žiniasklaida apie muzikos festivalio SUGRĮŽIMAI 2000 koncertus

 

„7 meno dienos“       2000 06 09 „Sugrįžimai”: proga prisiminti”, S.Valiulytė. R;

 
„Lietuvos rytas“        03 31 „Sugrįžimų” festivalyje – nauji veidai”, A.Radžiūnaitė. In;

                                  04 05 „Sugrįžimuose” – Guoda Gedvilaitė”. In;

                                  04 18 „Festivalis puoselėja naujoves”, A.Andrikonytė . R;

                                  04 25 „Vilniaus rotušėje koncertuos solistės iš Šveicarijos”. In;

                                  05 06 „Į gimtinę grįžta kompozitorės kūryba”. In;

                                  05 23 „Sugrįžimai” pildo muzikos gyvenimo nišas”, A.Andrikonytė. R;

                                  05 24 „E.Armonas grieš italų meistro violončele”. In;

                                  06 06 „Ramus pasivaikščiojimas muzikos gelmėse”, E.Gedgaudas. R;

 
„Lietuvos žinios“       04 05 „Sugrįžimai” vėl sukvietė muzikus”, G.Milkevičiūtė. In;

                                  04 12 „Valsų pokylis Rotušėje”, G.Milkevičiūtė. R;

                                  04 28 „Sugrįžimų” scenoje – altininkė”, G.Milkevičiūtė. R;

                                  05 31 „Paskutiniai „Sugrįžimų” akordai”, G.Milkevičiūtė. R;

 

„Lietuvos aidas“        03 31 „Sugrįžimai” vėl sukvies jaunuosius muzikus”. In;

                                   04 05 „Sugrįžimus” pradėjo viešnios iš Norvegijos”. In;

                                   04 07  „Solinis G.Gedvilaitės koncertas”. In;

                                   05 03 „Sugrįžimuose” koncertavo muzikų pora iš Vokietijos”.I;

                                   05 16 „Koncertavo lietuvės ir amerikiečio duetas”. In;

                                   05 24 „E.Armonas grieš italų meistro violončele”. In;

                                   05 30 „ A.Žlabys skambins klasiką”. In;

 
„Respublika“             04 01 „Sugrįžimai’ į gimtinę grąžins trylika muzikų”, A.Žemaitytė.In;

                                  04 07 „I.Stružaitė Norvegijoje mokslus nori iškeisti į nuolatinį 
                                            darbą”, A.Žemaitytė. R;

                                  05 04 „Ū.Žebriūnaitės nepalieka noras susikrauti lagaminus ir grįžti 
                                            namo”, A.Žemaitytė. R;

                                  06 09 „Sugrįžimus” užbaigė pianistas A.Žlabys”, A.Žemaitytė. 

 
„Atgimimas“              03 31 „Vėl grįžta „Sugrįžimai”. I;

                                  04 07 „Sugrįžimai”:G.Bergorulko ir T.Saye koncertas”. In;

                                  04 21 „Duetas iš Šveicarijos”. In;

                                  04 28 „Muzikuoja lietuviai, gyvenantys Vokietijoje”. In;

                                  05 05 „Kompozitorės kūrybos vakaras”. In;

                                  05 19 „Koncertuoja lietuvė ir amerikietis”. In;

                                  05 19 „Muzikuoja Edvardas ir Irena Armonai”. In;


„Dienovidis“              05 19 „Sugrįžimai 2000”, J.Jaraitė. In;

                                  05 19 „Bitutė pilkoji”, R.Aleknaitė-Bieliauskienė. R;

 
„Literatūra ir menas“  06 09 „Sugrįžimų” festivaliui pasibaigus”,
                                             R.Aleknaitė-Bieliauskienė. R;

 
„Verslo žinios“            05 30 „Baigiasi „Sugrįžimų” festivalis”, A.Žilinskaitė. In;

 
„Veidas“                      04 13 „Sugrįžimai”. In;

 
Paaiškinimas:
In. reiškia informacijos apie koncertą ar atlikėjus paskelbimas
R. – koncerto  ar koncertų recenzavimas


 

 

© 2022 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Smetonos g. 8-3, Vilnius 01115, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt