Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

„Muzikologas Vaclovas Juodpusis 75“

Taip pavadintą 28 puslapių gausiai iliustruotą knygutę išleido Lietuvos muzikų rėmimo fondas (dailininkė Dalė Dubonienė, meninis redaktorius Romas Dubonis, spausdino „BALTO trader“). Joje surinkti Eglės Raškevičienės, Ritos Aleknaitės-Bieliauskienės, Edvardo Šulaičio,  Pauliaus Juodišiaus, Vytauto Povilo Jurkšto, Jadvygos Godunavičienės, Stasio Žlibino straipsniai, išsibarstę po Lietuvos ir JAV periodinius leidinius lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis, taip pat žurnalisto, Lietuvos Žurnalistų draugijos nario, Laisvės kovų dalyvio Balio Urbono sveikinimas muzikologo sukakčių progomis. Knygutė įžangoje, kreipdamasis į skaitytojus, V. Juodpusis rašo: „Kai saulė pakrypsta vakarop, dažnai susimąstau ir apie gyvenimą. Atrodo, taip neseniai bėgiota vaikystės, jaunystės keliais, o štai jau reikia galvoti kaip užbaigti tos dienos pradėtus darbus. O jų būta įvairių. Tik labiausiai džiaugiuosi, kad nenutolau nuo Lietuvos, Žemaitijos kamieno, nors pamačiau pasaulio Rytuose ir Vakaruose, susitikau, bendravau su garsiais menininkais, kurie buvojo Vilniuje, su kitais susirašinėjau... Taigi, dabar visa tai – lyg sapnas. Bet, kad tai buvo – liudija gausus archyvas, kurį jau sunku per dieną, savaitę ar mėnesį įveikti. Džiaugiuosi, kad peržengęs gyvenimo penkiasdešimtmetį, daug ką galėjau fiksuoti magnetofono juostose ar fotografuoti. Susikaupė ir daug plokštelių, kurioms jau apie l00 metų, ir garso kasečių, liudijančių turtingą lietuvių išeivių muzikinę veiklą. Vis galvojau, kad tai bus nors nedidelė kruopelė Lietuvos muzikos istorijai. Kaip ir mano per du dešimtmečius, nuo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, rengti „Muzikos kalendoriai“, kuriuose išlukštenta daugybė Lietuvos muzikos istorijos faktų, kaip ir „2013 metų muzikos kalendorius“, skirtas Vilniaus vardo paminėjimo 690-osioms metinėms. Tai daryti, atrodo, niekas nevertė, bet tokia buvo mano gyvenimo nuojauta, kurią formavo mano Mamos sunkus gyvenimo kelias. Taigi, džiaugiuosi, kad visiems tiems mano darbams palankus buvo Lietuvos muzikų rėmimo fondas, kuriam galiu visapusiškai talkinti, neliko abejingi ir kiti kolegos čia, Lietuvoje, o ir Amerikoje. Todėl jų rašinius, deja, ne visus, surinkau į šį leidinėlį, kuriame randa vietos ir įvertinimų blyksniai, susitikimų akimirkos ir kt.“
Beje, knygutės pabaigoje pateiktas ir penkių Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentų darbų sąrašas, skirtas nagrinėti muzikologo Vaclovo Juodpusio kūrybinę veiklą.

 

Muzikologas Vaclovas Juodpusis  75.pdf

© 2023 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple