Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Tarptautinių konkursų laureatai ir jų pedagogai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas, vykdydamas per 10 kultūros sklaidos ir švietimo programų ypatingą dėmesį skiria jaunųjų talentų globai, būsimųjų menininkų ugdymui. Todėl kiekvienais metais Fondo rengiamos tarptautinių konkursų laureatų ir jų pedagogų pagerbimo iškilmės, mokytojų ir jų mokinių koncertai, tapo gražiomis tradicijomis, padedančiomis jaunųjų muzikų meninei saviraiškai ir jų meninių gebėjimų puoselėjimui.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 2019-ųjų metų tarptautinių konkursų laureatų Pagerbimo iškilmes

numatoma surengti 2020 metų kovo mėnesį.

Prašome sekti informaciją.

-   -   -

© 2020 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Smetonos g. 8-3, Vilnius 01115, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt