Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Tarptautinių konkursų laureatai ir jų pedagogai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas, vykdydamas per 10 kultūros sklaidos ir švietimo programų ypatingą dėmesį skiria jaunųjų talentų globai, būsimųjų menininkų ugdymui. Todėl kiekvienais metais Fondo rengiamos tarptautinių konkursų laureatų ir jų pedagogų pagerbimo iškilmės, mokytojų ir jų mokinių koncertai, tapo gražiomis tradicijomis, padedančiomis jaunųjų muzikų meninei saviraiškai ir jų meninių gebėjimų puoselėjimui.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  Lietuvos muzikų rėmimo fondo organizuojama

2019 metų tarptautinių konkursų laureatų pagerbimo šventė vyks

š. m. balandžio 6 d., pirmadienį, 11 val. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų Kolonų salėje


Renginį globoja Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda

 

2019 m. laureato ANKETA.doc


Prezidento institucijų sprendimu į šventę kviečiami 35 ryškiausi, aukščiausius apdovanojimus laimėję, kitus muzikinius pasiekimus turintys laureatai. Pakviestiems laureatams bus įteikti Prezidento padėkos raštai.

Atsižvelgdami į kviečiamų laureatų skaičių ir siekdami, kad iškilmėse dalyvautų prestižiniuose konkursuose laimėję muzikai, prašytume teikti dokumentus ir deleguoti

-          Lietuvoje ir užsienio šalyse studijuojančius ar jau dirbančius laureatus;

-          konservatorijų, muzikos gimnazijų laureatus;

-         ne jaunesnius kaip 15 metųLietuvos muzikos ir meno mokyklų laureatus, kurie:

  1. kelių turų, tęstiniuose Lietuvoje ir užsienio šalyse vykusiuose konkursuose laimėjo GRAND Prix, I, II ir III vietas (prašytume anketos punkte „Trumpai apie konkursą“ įrašyti konkurso prestižą atskleidžiančius duomenis: turų, dalyvių, šalių skaičių, ar konkursinė programa buvo atlikta su orkestru, vertinimo komisijų lygį ir kt.);

  2. žinomuose, tęstiniuose, aukšto meninio lygio, tačiau tik vieno turo konkursuose laimėjo GRAND Prix ir I vietą.

 

Lietuvos aukštųjų muzikos mokyklų, konservatorijų, gimnazijų muzikai - 2019-ųjų metų laureatai – dokumentus teikia savo mokyklų vadovams.

Lietuvoje dirbančius, užsienio šalyse studijuojančius ar dirbančius muzikus, laureatų dokumentus (anketas ir diplomų kopijas) prašytume siųsti į Lietuvos muzikų rėmimo fondą adresu irta@lmrf.lt ne vėliau kaip iki 2020 kovo 1 dienos.

 


-   -   -

© 2020 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Smetonos g. 8-3, Vilnius 01115, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt