Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

TKL. 2016

Lietuvos muzikų rėmimo fondas, vykdydamas per 10 kultūros sklaidos ir švietimo programų ypatingą dėmesį skiria jaunųjų talentų globai, būsimųjų menininkų ugdymui. Todėl kiekvienais metais Fondo rengiamos tarptautinių konkursų laureatų ir jų pedagogų pagerbimo iškilmės, mokytojų ir jų mokinių koncertai, tapo gražiomis tradicijomis, padedančiomis jaunųjų muzikų meninei saviraiškai ir jų meninių gebėjimų puoselėjimui.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informuoja, kad 2016-ųjų metų tarptautinių konkursų laureatų Pagerbimo iškilmės

LR Prezidento rūmuose bus surengtos 2017 metų vasario 22 dieną, 13 val.

Į tradicines iškilmes, Prezidento institucijų sprendimu, kviečiama tik 30 laureatų.

Tai Lietuvos ir užsienio šalyse studijuojantys aukštųjų muzikos mokyklų studentai,
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, konservatorijų bei muzikos gimnazijų moksleiviai,
2016 metais Lietuvoje ir užsienio šalyse prestižiniuose, tęstiniuose (privalumu būtų konkursai kelių turų) tarptautiniuose konkursuose, laimėję Grand Prix bei I-ąją vietas.

Šių mokymo įstaigų 2016 m. laureatai anketas ir diplomų kopijas teikia mokyklų vadovams.

Pakviestiems laureatams bus įteikti LR Prezidentės Sveikinimo raštai.

Laureatų pedagogai, mokyklų vadovai į iškilmes bus pakviesti kaip svečiai.

 Muzikai - 2016 m. tarptautiniu konkursu laureatai..pdf


-   -   -

© 2020 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Smetonos g. 8-3, Vilnius 01115, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt