Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

TREČIADIENIO VAKARAI STASIO VAINIŪNO NAMUOSE


2020-01-22 17.30 val.

Lietuvos muzikų rėmimo fondo Stasio Vainiūno namuose
(A.Goštauto 2-41, tel. 8 699 90035)

 

Vakaras-koncertas su istoriku dr. Jonu Rudoku

ir jo knyga „Juozo Tūbelio laikai“

 

Koncertuoja Mindaugas Jonas Strauka (fortepijonas)

 
Paroda.
Iki sausio 29 d. veikia Lietuvos dailininkų Kosto Dockaus,
Aloyzo Stasiulevičiaus, Eugenijos Pilypaitienės,
Valentinos Živilės Vasiliauskienės ir kitų paroda
Vilniaus pagarsinimo dienai.

---------------------------------------------------------------------------------
Visi koncertai
© 2020 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Smetonos g. 8-3, Vilnius 01115, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt