Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

TREČIADIENIO VAKARAI STASIO VAINIŪNO NAMUOSE


2020-01-15 17.30 val.

Lietuvos muzikų rėmimo fondo Stasio Vainiūno namuose
(A.Goštauto 2-41, tel. 8 699 90035)

Vakaras-koncertas su Vaclovo Juodpusio „2020 metų muzikos kalendoriumi“


Dalyvauja

Augustas Būrė (marimba),

Amelija Būrytė (fortepijonas),

Saulė Zadesenec (kanklės),

instrumentinis trio: Kamilė Zinkevičiūtė (fleita), Beata Gavronskaja (smuikas),

Agne Palčikevičiūtė (fortepijonas) ir kt. atlikėjai. 

 

Paroda. Atidaroma Lietuvos dailininkų Kosto Dockaus, Aloyzo Stasiulevičiaus, Eugenijos Pilypaitienės,
Valentinos Živilės Vasiliauskienės ir kitų paroda Vilniaus pagarsinimo dienai.
Paroda veiks iki sausio 29 d.

 

2020 metų muzikos kalendorius

Lietuvos muzikų rėmimo fondas išleido muzikologo Vaclovo Juodpusio sudarytą ir parengtą jau 30-ąjį kasmetinį muzikos kalendorių, kuris yra 208 puslapių. Juos rengti paskatino 1990 metų kovo 11 dieną paskelbta ir atkurta Lietuvos Nepriklausomybė. „2020 metų muzikos kalendorius“ – tai skambus žvilgsnis į Lietuvos ir artimiausių mūsų kaimynų, taip pat ir pasaulio muzikinį gyvenimą, ką jis mums primena ir skatina nepamiršti. Vien tik muzikinių personalijų – kompozitorių, atlikėjų – šiame Kalendoriuje skelbiama apie du tūkstančius. Atskirais rašiniais su nuotraukomis palydimi praėjusiais metais Amžinybėn išėjusieji operos solistas ir verslininkas Algis Grigas, kompozitorius Anatolijus Šenderovas, dainininkė Nijolė Penikaitė-Petrošienė, pianistas ir dirigentas Alvydas Vasaitis, operos solistė Gražina Apanavičiūtė. Kasdien žvelgdami į šį Kalendorių nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31-osios pajuntame muzikinį pulsą, kuris leidžia prisiminti ir į praeitį nutolusius, kartais ir primirštus, bet labai svarbius muzikius įvykius. Juk Lietuva gruodžio 31 dieną minės Lietuvos operos gimimą Kaune su G. Verdi opera „Traviata“. O mūsų kaimynai latviai šių metų gegužės 20 d. minės 100-metį, kai Rygoje 1919 m. sausio 23 d. įsteigtoje Latvijos nacionalinėje operoje buvo pastatyta A. Kalninio opera „Baņuta“...

Ypatingą dėmesį 2020 metų muzikos kalendorius skiria muzikinio švietimo įstaigoms, juolab kad rugsėjį 65-rių metų sukaktį minės Marijampolės muzikos mokykla (direktorė Roma Kukalienė), Mažeikių muzikos mokykla, nuo 2011 m. sausio 1-osios – Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla (direktorė Vaida Mikalauskienė), lapkritį –Telšių muzikos mokykla (direktorius Antanas Kontautas). Prasmingas sukaktis šiais metais taip pat minės Zarasų meno mokykla (direktorė Sigita Keršienė), Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla (direktorė Ona Olšauskienė), Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla (direktorius – profesorius Ričardas Sviackevičius), Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla (direktorė Nijolė Pupinienė), Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla (direktorė Rima Jurgilienė), Prienų meno mokykla (direktorė Rasa Staliūnienė), Šilutės meno mokykla (direktorė Rūta Gatelienė), Širvintų meno mokykla (direktorė Daiva Vinciūnienė) ir kt.

Šių metų Muzikos kalendoriuje, kurį meniškai apipavidalino dailininkai Romas Dubonis, jis, beje, yra ir viršelio kūrėjas, ir Dalė Dubonienė, skelbiamas ne vienas tūkstantis muzikinių datų, kompozitorių, atlikėjų gimimo ar mirties, muzikos kūrinių atlikimo sukakčių. Leidinys iliustruotas, jame yra beveik 200 nuotraukų. Be to, jame surasime ir 2021 metais minėtinas lietuvių muzikų gimimo 100-mečių datas.

Taigi, manome, kad šis istoriniais faktais nesenstantis Kalendorius bus daugelio muzikos mylėtojų palydovas, padės dalyvauti muzikinio gyvenimo verpetuose, jis yra ir puiki atminimo dovana įvairių renginių, švenčių dalyviams.

 -----------------------------------------




Visi koncertai
© 2020 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Smetonos g. 8-3, Vilnius 01115, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt