Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Alma Mater musicalis

2020-03-02 18 val.

Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje


„NERAŠYKIT MANO VARDO, ŽMONĖS,
PARAŠYKIT, ŽMONĖS: LIETUVA“. 
                                     J. Strielkūnas


Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato (1996 m.)

poeto JONO STRIELKŪNO kūrybos vakaras
 


Dalyvauja

ANDRIUS BIALOBŽESKIS (aktorius, skaitovas, režisierius)

VIKTORIJA DAUJOTYTĖ (prof., literatūros tyrinėtoja,
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė)

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos SIMFONINIS ORKESTRAS
Vadovai KĘSTUTIS LIPEIKA, MANTAS MAKRICKAS
Dirigentas KĘSTUTIS LIPEIKA

Solistas VIKTOR PALEJ (obojus)

Programoje J. Strielkūno eilės, M. K. Čiurlionio, J. Naujalio,
J. Sibelius, G. F. Händel, P. Mascagni, J. Brahms kūriniai

Žodį taria
Mykolo Romerio universiteto rektorė prof. dr. INGA ŽALĖNIENĖ

Nuotraukoje poetas J. Strielkūnas su aktore, skaitove O. Dautartaite

 

JONAS STRIELKŪNAS (1939–2010)
Poetas, vertėjas, daugelio premijų laureatas, 1957 m. baigęs Biržų raj. Vabalninko vidurinę mokyklą, dirbo Vabalninko laikraščio redakcijoje. 1967–1978 m. – savaitraščio „Literatūra ir menas“ redaktorius. Eilėraščius spausdinti pradėjo 1958 m., o pirmasis rinkinys „Raudoni šermukšniai“, buvo išleistas 1966 m. Iš viso išleista 13 knygų, kuriose nemažai spausdintų eilėraščių virto dainomis. Joms muziką rašė kompozitoriai B. Gorbulskis, V. Telksnys, A. Raudonikis, V. Kernagis ir kiti. Literatūrologė V. Daujotytė, išleidusi monografiją apie poetą J. Strielkūną „Gyvenimas prie turgaus“ vadina jį vienu didžiausių lietuvių lyrikų. Nuo 1978 m. pagrindiniu poeto užsiėmimu tapo vertimai iš rusų, anglų, latvių, rumunų ir kitų kalbų. Tarp jo verstų poetų: A. Fetas, B. Pasternakas, J. Rainis, F. Tiutčevas, A. Achmatova, N. Nekrasovas ir kiti. 


VIKTORIJA DAUJOTYTĖ
    Vilniaus valstybiniame universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1972 m. – filologijos mokslų daktarė ir Vilniaus universiteto dėstytoja, 1983-1985 m. Lietuvių literatūros katedros vedėja, 1982 m. docentė, 1988 m. įgijo habilituoto humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. 1990 m. suteiktas profesoriaus vardas. V. Daujotytė yra Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė, nuo 1975 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narė, daugelio premijų laureatė. 1993 m. jai įteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija. 2009 m. – Nacionalinė pažangos premija už individualų, kūrybišką Lietuvos kultūros bei meno tyrimą ir interpretavimą. Savo darbuose daug dėmesio skiria lietuvių rašytojų, poetų pasaulėvaizdžio tyrimams, jų kasdienių patirčių įprasminimui literatūroje. Tyrinėjo Vinco Mykolaičio-Putino, Janinos Degutytės, Justino Marcinkevičiaus, Sigito Gedos, Salomėjos Nėries, Jono Strielkūno ir kitų poetų bei rašytojų kūrybą ir biografijas. Ji daugelio knygų, monografijų, mokslinių straipsnių autorė.


Eilėraščiai – tai ne jausmai, o patirtis.
Mūsų poezija – toks lobynas, kuriame nėra pabaigos.
                                                    A. Bialobžeskis

ANDRIUS BIALOBŽESKIS
     Teatro ir kino aktorius, režisierius, poezijos skaitovas. Baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, nuo 1997 m. – Jaunimo teatro aktorius. 2004 m. apdovanotas Auksiniu scenos kryžiumi už geriausią antraplanį vaidmenį („Užsispyrėlės tramdymas“, Valstybinis jaunimo teatras),  2011 m. pelnė  Sidabrinę gervę už vaidmenį filme „Kai apkabinsiu tave”. Pastaruoju metu be vaidmenų Valstybiniame jaunimo ir Domino teatruose aktorius  daug vaidmenų kuria kine ir televizijoje, yra vienas pagrindinių poezijos skaitovų, atveriantis P. Širvio, J. Strielkūno, S. Gedos, H. Nagio, R. Stankevičiaus,
R. M. Rilke, J. Brodskio, F. Vijono ir kitų poetų kūrybos gelmes.

---------------------------------------------- 

 
Visi koncertai
© 2020 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Smetonos g. 8-3, Vilnius 01115, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt