Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu. 2016 m.

 

XIV TARPTAUTINIS MENŲ FESTIVALIS

2016 m. liepos 17 - rugsėjo 22 dienomis

 

Skiriama 130-osioms Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės,
100-osioms fleitininko ir dirigento Liudviko Survilos, kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno
ir 120-osios kompozitoriaus,dirigento Kazimiero Viktoro Banaičio gimimo metinėms

Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu. 2016 m. Leidinys.pdf

 

FESTIVALIO PRADŽIOS RENGINIAI

Liepos 17 d., sekmadienį,

16 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje, M. K.Čiurlionio 35

Renginių globėja muziejaus vadovė Vida Mažrimienė

Festivalio atidarymas

Kviečiami dalyvauti Druskininkų savivaldybės vadovai, tarybos nariai, ministerijų ir respublikinių organizacijų svečiai

Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorės Liucijos Stulgienės įžangos žodis,

Druskininkų savivaldybės,Muziejaus vadovės Vidos Mažrimienės, svečių sveikinimo žodžiai

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mišrus choras „Gaida“. Vadovė Inga Vagnoriūtė

Fortepijono muzikos koncertas. Andrius Vasiliauskas,

Dalyvauja Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivis, druskininkietis Kristijonas Megelinskas (fortepijonas)

Programoje M. K. Čiurlionis, C. Debussy, F. Poulenc, M. Ravel ir kt.

18 val. Gėlių padėjimas „Nusilenkime Čiurlioniui“. Ceremonija prie paminklo V. Kudirkos gatvėje

Dalyvauja choras „Gaida“

Programoje M. K. Čiurlionis, J. Gudavičius, D. Zakaras

19.30 val. Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje, Vilniaus al. 1

Sakralinės muzikos valandų ciklo „Čiurlioniškąją stygą palietus“ koncertas

Ciklas parengtas kartu su LMTA docentu Gediminu Kvikliu

Ciklo globėjas Druskininkų bažnyčios klebonas Kęstutis Masevičius

Muzikologo Vaclovo Juodpusio žodis „Kazimieras Viktoras Banaitis – kompozitorius ir dirigentas. 120-osioms gimimo metinėms“

Vytautas Juozapaitis (baritonas)

Eglė Juozapaitienė (sopranas)

Ieva Barbora Juozapaitytė (sopranas)

Renata Marcinkutė-Lesieur (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, K. V. Banaitis, Th. Dubois, G. F. Händel, A. Vivaldi ir kt.

 

Liepos 24-31 dienomis

M. K. ČIURLIONIO STUDIJŲ SAVAITĖ

Koncertai, parodos, literatūrinės-muzikinės popietės, pokalbiai M. K. Čiurlionio kūrybos temomis

SMUIKO MUZIKOS ŠVENTĖ

SMUIKININKŲ MEISTRIŠKUMO MOKYKLA

Smuikininkų meistriškumo mokyklos mecenatė ir globėja UAB „Draugystės sanatorija“ direktorė Violeta Kaubrienė

Dalyvauja Lietuvos ir užsienio šaliųatlikėjai,M. K. Čiurlioniokūrybos tyrinėtojai, meistriškumo mokyklos smuikininkai ir jų pedagogai

 

Liepos 24 d., sekmadienį,

16 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje

M. K. Čiurlionio STUDIJŲ SAVAITĖS atidarymas

Kviečiami dalyvauti Druskininkų savivaldybės vadovai, tarybos nariai, ministerijų ir respublikinių organizacijų svečiai, STUDIJŲ SAVAITĖS dalyviai

Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorės Liucijos Stulgienės įžangos žodis,

Druskininkų savivaldybės, svečių sveikinimo žodžiai

16.30 val. Fortepijono ir smuiko muzikos koncertas. Paulius Andersson, Jaunieji smuikininkai

Programoje M. K. Čiurlionis, S. Prokofjev ir kt.

17.30 val. V. K. Jonyno galerijoje, M. K. Čiurlionio g. 41

Skulptoriaus, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Leono Striogos darbų parodos „Pasaulis po vilties ženklu“ atidarymas. Pristato autorius ir parodos kuratorė, menotyrininkė Vida Mažrimienė

Parodą rengia Druskininkų M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus

Groja jaunieji smuikininkai

12 val. Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, Laisvės g. 21

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Programa ČIURLIONIO KELIAS. Sakralinės muzikos valandos

Povilas Syrrist-Gelgota (altas, vokalas, Norvegija)

Jarūnė Barkauskaitė (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, K. Marcussen, E. Bloch, B. Brustad ir kt.

 

Liepos 25 d., pirmadienį,

14.30 val. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje, Vytauto g. 23

Druskininkų savivaldybės moksleivių piešinių konkurso „Paslaptingasis M. K. Čiurlionio pasaulis“

nugalėtojų darbų parodos atidarymas

Konkursą organizavo ir parodą parengė Druskininkų savivaldybės administracijos švietimo skyrius ir
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

Kuratorės: Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Lina Černiauskienė ir Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorė, dailininkė Ona Akstinaitė

Groja meistriškumo mokyklos smuikininkai

20 val. Druskininkų miesto muziejuje, M. K. Čiurlionio g. 59

Fortepijono ir smuiko muzikos koncertas

Robertas Lozinskis (fortepijonas, Škotija, Lietuva)

VII tarptautinio M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkurso nugalėtojas

Jaunieji smuikininkai

Programoje M. K. Čiurlionis, L. van Beethoven, S. Rachmaninov ir kt.

 

Liepos 26 d., antradienį,

SPA VILNIUS Druskininkai, K. Dineikos g. 1

19.30 val. Fotomenininko, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatoStanislovo Žvirgždo darbų parodos „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir Vilnius“ atidarymas. Pristato autorius

Groja jaunieji smuikininkai

20 val. Fotomenininko S. Žvirgždo žodis koncerto dalyviams „Čiurlionis – fotografas“

Smuikininkės Dalios Stulgytės-Richter (Vokietija) rečitalis

Dalyvauja Ye-Joo Agnes Lee (smuikas, Pietų Korėja)

Gabrielė Sližytė (smuikas, Prancūzija, Lietuva)

Aleksandras Vizbaras (fortepijonas)

Programoje M. K. Čiurlionis, Z. Bružaitė, J. S. Bach, L. van Beethoven, W. A. Mozart, S. Prokofjev ir kt.

 

Liepos 27 d., trečiadienį,

Mokymo ir informacijos centro Miško muziejuje „Girios aidas“, M. K. Čiurlionio g. 102

14 val. Edukacinė ekskursija STUDIJŲ SAVAITĖS ir meistriškumo mokyklos dalyviams po muziejų ir jo skulptūrų parką. Ekskursijos vadovė muziejaus vedėja Joana Janulevičiūtė

14.45 val. Diskusija Tautinės muzikos, savimonės, gamtos įtaka M. K. Čiurlionio kūrybai

„Skambantys Dzūkijos šilai – gamta, žadinanti kūrybą“

Vedėja etnologė Gražina Kadžytė

Diskusijos dalyviai:

Dailėtyrininkas Adelbertas Nedzelskis, etnologė Marija Liugienė, skulptoriai Antanas Česnulis, Gintautas Akstinas,
Tauras Česnulevičius, gamtosaugininkas Algirdas Valavičius

Groja meistriškumo mokyklos smuikininkai

16.30 val. Tautinės muzikos, dainų, papročių popietė

Druskininkų kultūros centro folkloro muzikos kolektyvas „Stadalėlė“. Vadovė Lina Balčiūnienė

19 val. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje, V. Kudirkos g. 13

Literatūrinė-muzikinė popietė 130-osioms Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės gimimo metinėms

Susitikimas su literatūrologe, akademike, profesore Viktorija Daujotyte

Monografijos „Sofija“ pristatymas

Dalyvauja meno filosofė daktarė Nida Gaidauskienė

LPS Druskininkų miesto bendrijos „Bočiai“ moterų vokalinis ansamblis „Druskelė‘

Meno vadovė Nijolė Vindbergienė

Programoje lietuvių liaudies dainos, harmonizuotos M. K. Čiurlionio ir A. Raudonikio, B. Budriūno kūriniai

 

Liepos 28 d., ketvirtadienį,

15.30 val. Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčioje

Programa ČIURLIONIO KELIAS. Sakralinės muzikos valanda

Meistriškumo mokyklos smuikininkai

Programoje sakralinė smuiko muzika

16 val. Edukacinė programa „Čiurlionio šaknų link“

Ekskursija STUDIJŲ SAVAITĖS svečiams bei smuikininkų meistriškumo mokyklos dalyviams

po Liškiavos XVIII a. architektūrinį-sakralinį ansamblį ir Liškiavos piliakalnį. Vadovė Aušra Česnulevičienė

Susitikimas-pokalbis su Druskininkų garbės piliečiu, dailėtyrininku Adelbertu Nedzelskiu

„Pažinkime Čiurlionį“

Video medžiagos „Mes keliavome su Čiurlioniais“ peržiūra.
Pristato kelionių iniciatorė Aušra Česnulevičienė ir Druskininkų kultūros centro direktorė Rima Viniarskaitė

21 val. Viešbučio „Europa Royale Druskininkai“ Žiemos sodo salėje, Vilniaus al. 7

Smuiko muzikos vakaras

Ye–Joo Agnes Lee (Pietų Korėja)

Kotryna Ugnė Daunytė

Erika Ieva Eriksonaitė

Agnė Gečaitė

Augustina Vizbaraitė

Benas Gocentas

Aleksandras Vizbaras (fortepijonas)

Programoje populiari klasikinė smuiko muzika

 

Liepos 29 d., penktadienį,

15 val. Druskininkų „Saulutė“, Vaikų reabilitacijos centre, Vytauto g. 2

Smuiko muzikos popietė

Meistriškumo mokyklos smuikininkai

Koncertmeisterė Jūratė Kaminskienė

20 val. Druskininkų miesto muziejuje

Kamerinės muzikos koncertas

Barbora Valiukevičiūtė (smuikas, Lietuva, JAV)

Milles Massicotte (fortepijonas, JAV)

Dalyvauja jaunieji smuikininkai

Programoje M. K. Čiurlionis, R. Strauss, I. Stravinsky, R. Schumann ir kt.

 

Liepos 30 d., šeštadienį,

14 val. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje

Muzikologo Vaclovo Juodpusio žodis „M. K. Čiurlionis Lietuvos kompozitorių kūryboje“

Lietuvos kompozitorių smuiko muzikos koncertas

Meistriškumo mokyklos smuikininkai

18 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda

Meistriškumo mokyklos smuikininkų ansambliai, smuikininkai solistai

20 val. Grand SPA Lietuva salėje NEMUNAS, V. Kudirkos g. 45

Vokalinės ir smuiko muzikos vakaras

Modestas Sedlevičius (baritonas, Lietuva, Italija)

Deividas Staponkus (baritonas)

Edgaras Davidovičius (tenoras)

Kšištofas Bondarenko (bosas)

Aušra Motuzienė (fortepijonas)

Dalyvauja Barbora Valiukevičiūtė (smuikas, Lietuva, JAV)

Milles Massicotte (fortepijonas, JAV)

Programoje M. K. Čiurlionis, V. Klova, T. Leiburas, W. A. Mozart, J. Massenet,
R. Strauss, G. Verdi, G. Bizet, G. Gerschwin-J. Heifetz ir kt.

 

Liepos 31 d., sekmadienį,

SMUIKO MUZIKOS ŠVENTĖS ir SMUIKININKŲ MEISTRIŠKUMO MOKYKLOS

Pabaigos koncertai

12 val. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje

16 val. UAB „Draugystės sanatorija“ Raudonojoje salėje, V. Krėvės g. 7

Meistriškumo mokyklos smuikininkų ansambliai, smuikininkai solistai

Koncertmeisteriai Aleksandras Vizbaras, Jūratė Kaminskienė

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Ansamblis „Trio+“

Robertas Lamsodis (vargonai, Norvegija)

Simona Liamo (sopranas)

Vytenis Gurstis (fleita, Lietuva, Vokietija)

Ugnius Dičiūnas (obojus)

Programoje M. K. Čiurlionis, A. Vivaldi, J. S. Bach, G. Fauré ir kt.

 

Rugpjūčio 7 d., sekmadienį,

Programa ČIURLIONIO KELIAS. Sakralinės muzikos valandos

Muzikologo Vaclovo Juodpusio žodis „Liudvikas Survila – fleitininkas ir dirigentas. 100-osioms gimimo metinėms“

11.30 val. Merkinės Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Aušra Liutkutė (sopranas)

Vytenis Gurstis (fleita, Lietuva, Vokietija)

Virginija Survilaitė (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, J. Pakalnis, J. Naujalis, V. Striaupaitė-Beinarienė, G. F. Händel, J. S. Bach ir kt.

 

Sakralinės muzikos valandos „Čiurlioniškąją stygą palietus“:

Rugpjūčio 14 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Aušra Cicėnaitė (sopranas)

Arvydas Barzinskas (trimitas)

Živilė Survilaitė (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, J. Naujalis, G. F. Händel, J. S. Bach

 

Rugpjūčio 21 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Mindaugas Žemaitis (tenoras)

Ieva Marija Eidukonytė (smuikas, Lietuva, Vokietija)

Karolina Juodelytė (vargonai, Lietuva, Vokietija), tarptautinio M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkurso nugalėtoja

Programoje M. K. Čiurlionis, F. Durante, S. Moniuszko, G. F. Händel ir kt.

 

Rugpjūčio 28 d., sekmadienį, 19 val. Druskininkų bažnyčioje

Muzikologo Vaclovo Juodpusio žodis:
„Julius Juzeliūnas – iškilus muzikas, visuomenės veikėjas. 100-osioms gimimo metinėms“

Vladimiras Prudnikovas (baritonas)

Gabrielė Beinarytė (arfa)

Robertas Beinaris (obojus)

Gediminas Kviklys (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, J. Juzeliūnas, Č. Sasnauskas, J. Naujalis, J. S. Bach ir kt.

 

Rugsėjo 16 d., penktadienį, 18 val. UAB „Draugystės sanatorija“ Raudonojoje salėje

Kamerinės muzikos koncertas

V tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso „Muzikinė akvarelė 2016“ laureatai

Koncerto vedėja kompozitorė Vaida Striaupaitė-Beinarienė

Programoje M. K. Čiurlionis, C. Debussy, A. Corelli, F. Ch. Doppler ir kt.

 

FESTIVALIO PABAIGOS IR M. K. ČIURLIONIO GIMTADIENIUI SKIRTI RENGINIAI

Rugsėjo 18 d., sekmadienį, 12 val. Senosios Varėnos bažnyčioje

Programa ČIURLIONIO KELIAS. Sakralinės muzikos valanda

 

Julija Stupnianek (sopranas)

Viktorija Marija Zabrodaitė (fleita)

Jūratė Landsbergytė (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, C. Monteverdi, R. Cavalli, A. Kalejs, J. S. Bach ir kt.

 

Rugsėjo 21 d., trečiadienį, 16 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos moksleivių ir mokytojų muzikos popietė

 

Rugsėjo 22 d., ketvirtadienį,

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje

13.30 val. Vitražo simpoziumo „Čiurlionio atspindžiai“ dalyvių sukurtų darbų atidengimas.

Pristato Druskininkų miesto muziejaus direktorius, dailininkas Gintaras Dumčius

14 val. Druskininkų savivaldybės moksleivių piešinių konkurso nugalėtojų darbų paroda,

piešinių, rašinių konkursų, muzikos viktorinos „Paslaptingasis M. K. Čiurlionio pasaulis“ nugalėtojų apdovanojimas

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos moksleivių ir mokytojų parengtas koncertas

19 val. Grand SPA Lietuva

Fojė Druskininkų moksleivių piešinių konkursų čiurlioniškąja tema laureatų darbų paroda

Salėje NEMUNAS Festivalio Pabaigos koncertas

„Lietuvoje: M. K. Čiurlionis ir S. Čiurlionienė“

Pianistas Rokas Zubovas ir aktorė Dalia Michelevičiūtė

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzika ir mintys iš Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės knygos „Lietuvoje“

 ČIURLIONIO KVARTETAS
                            Jonas Tankevičius (I smuikas)
                            Darius Dikšaitis (II smuikas)
                            Gediminas Dačinskas (altas)
                            Saulius Lipčius (violončelė)

Operos solistai

„Dainų dainelė“ dalyvis, Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos moksleivis Raigardas Planutis

Programoje populiari klasika, šiuolaikinių kompozitorių kūriniai

 

Rugsėjo 30 d., penktadienį,  15 val. Senosios Varėnos bažnyčioje

Programa ČIURLIONIO KELIAS. Sakralinės muzikos valanda

ČIURLIONIO KVARTETAS

Solistas (vokalas)

Programoje sakralinė muzika

 

Balandžio 20 d., trečiadienį, 18 val. Stasio Vainiūno namuose

Pristatyta dailininko Alfonso Šuliausko paroda „Miniatiūros“ (veiks iki rugsėjo 1 d.) ir knyga „Būties žarijos‘

Pristatė autorius

 

Koncertų vedėjas muzikologas Vaclovas Juodpusis

 

Kiekvieną penktadienį (liepos-rugsėjo mėnesiais) 17 val.

Druskininkų M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje
rodomi filmai apie M. K. Čiurlionį, galima pasiklausyti Jo muzikos

 ------------------------------------------------------------------------------------

© 2023 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple